I I takt med at flere bliver i arbejde langt op i årene, bliver der også flere grå hår i ledelsen, viser nye tal fra DI.

Foto: DI
15.02.19 DIB Nyheder

Færre unge på danske chefgange

Andelen af ledere i det private, der er over 50 og 60 år, vokser, viser ny opgørelse fra Dansk Industri. De ældre lederes erfaring er en klar styrke, men de skal også have forståelse for de unges tørst efter udvikling, mener DI.

Siden 2010 er andelen af ledere i det private erhvervsliv, der har rundet et halvt århundrede, steget fra 35 til 44 procent. Og næsten hele stigningen skyldes, at andelen af chefer under 40 år er faldet markant. Det viser en ny opgørelse udarbejdet af DI’s afdeling for arbejdsmarkedspolitik på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Udviklingen kommer bag på DI’s chef for ledelsesudvikling og produktivitet, Kinga Szabo Christensen.

– Jeg blev lidt overrasket, da jeg så tallene. Jeg havde ikke forventet så markant en udvikling. Det skyldes nok, at der er mange yngre ledere, der er meget synlige i mediebilledet. På den måde kan medierne godt være med til at give et lidt skævt billede af den typiske leder, siger hun.

Kinga Szabo Christensen mener, at der er flere forklaringer på, at lederne på plus 50 år bliver flere. Andelen af chefer over 60 år er steget fra 10,4 til 12 procent.

For det første er der den generelle tendens til, at befolkningen bliver ældre. For det andet bliver flere og flere på arbejdsmarkedet, hvilket også sætter sit præg på ledelseslaget.

– Der er ingen tvivl om, at når samfundet generelt bliver ældre, så smitter det også af på ledelsesplan, siger hun.

Foto: Ib Geertsen


Hvorfor stoppe, når du har det sjovt

DI’s undersøgelse viser også, at den gennemsnitlige alder for ledere er steget fra 45,7 til 47,7 år fra 2010 til 2016.

I Ledernes Hovedorganisation, der repræsenterer 108.000 medlemmer i lederstillinger, nikker man genkendende til, at der bliver flere ledere med grå hår i toppen.

– Der er rigtig mange ledere, der har lyst til at fortsætte med at arbejde og synes, at de kan bidrage med noget. Det synes vi er meget positivt. Og det er jo også godt for økonomien, at flere bliver ved med at arbejde, siger Kim Møller Laursen, der er analysechef hos Lederne.

Det er hans forventning, at andelen af ældre ledere kommer til at stige yderligere i de kommende år, da flere vil have lysten og kræfterne til at fortsætte. Samtidig kan ledere med erfaring have nogle fordele, da de har prøvet flere situationer før.

– Dermed ikke sagt, at den ene leder er bedre end den anden. Det handler først og fremmest om at have diversitet i ledergruppen, siger analysechefen.

Lederrollen har ændret sig

Men har det overhovedet nogen betydning, hvor gamle lederne er?

– I den grad, mener Kinga Szabo Christensen og forklarer: 

– Selvom lederrollen i princippet er den samme, så spiller alder naturligt ind i alle menneskelige relationer – og det gælder også relationen mellem medarbejder og leder.

Ifølge Kinga Szabo Christensen skal en del af de ledere, der har siddet længst tid for bordenden, ændre deres mind-set således, at det også matcher den yngre genera­tions behov. 

– I gamle dage var det sådan, at lederen som oftest var dygtigere end medarbejderne. Det var de fagligt stærkeste specialister, der blev forfremmet til lederne – og deres spidskompetence var, at de kunne fagligheden bedre end nogle andre. I dag handler ledelse i højere grad om at kunne fremme de kompetencer og evner, som medarbejderne har, siger hun.

Det gælder særligt i en tid, hvor de nye generationer kommer med et nyt sæt krav til deres ledere, der i mindre grad end tidligere ses som autoriteter, mener Kinga Szabo Christensen.

– De yngre generationer stiller krav til deres ledere om at have fokus på deres medarbejderes udvikling og læring. Derfor skal lederen skabe de rigtige rammer for læring, hvor medarbejderen kan trives og udvikle sig til gavn for dem selv og organisationen, siger hun og tilføjer:

– Men de ældre ledere har også masser af fordele. Først og fremmest, at de har mere livserfaring og ro. De har set mange situationer før.

Foto: Coloplast
Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk

Relateret indhold