Kvist Industries i Årre er en af de virksomheder, som har et positivt samarbejde med sit lokale jobcenter.

Foto: Kvist Industries
18.01.19 DIB Nyheder

Mange virksomheder er glade for jobcentrene

Hver tredje virksomhed bruger jobcentrene, når de rekrutterer – og flertallet er glade for samarbejdet viser en ny DI-analyse. Møbelfabrikanten Kvist Industries og vaskeriet Textilia har begge oplevet en positiv udvikling i samarbejdet.

- Vi har vaskerier over hele landet, og vi oplever generelt at samarbejdet med jobcentrene fungerer godt. Vi har fået mange af vores medarbejdere i produktionen derfra, siger Pernille Kiær, som er udviklingschef i vaskerivirksomheden Textilia.

Ud over den løbende rekruttering har Textilia også indgået særlige partnerskabsaftaler med enkelte jobcentre. Det gælder bl.a. projektet ’Kvinder i job’, hvor Textilia er gået sammen Frederiksberg Kommunes jobcenter og organisationen Bydelsmødre om at få flere indvandrerkvinder i job.

- Vi har oplevet nogle udfordringer med at få indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet. Der kan Bydelsmødrene hjælpe med at skabe større forståelse mellem kvinderne og virksomheden, fordi de både fungerer som rollemodeller for kvinderne og formår at tage virksomhedsbrillerne på, fortæller Pernille Kiær.

Textilia er så glade for partnerskabet, at de er i dialog med andre kommuner og gerne vil udbrede det til en række andre jobcentre.

- Vi oplever dog, at kvaliteten af virksomhedsservicen er meget forskellig fra jobcenter til jobcenter. Der kunne vi godt tænke os, at servicen blev mere ensartet med udgangspunkt i de gode eksempler, fortæller hun.

Læs også: Jobcentre øger alliancer med virksomheder

Jobcentrene er generelt blevet betydeligt mere opsøgende, men det er stadig et problem, at der er så stor forskel på den service, som centrene leverer. Steen Nielsen, Vicedirektør

Jobcenter gik fra skidt til godt

Møbelproducenten Kvist Industries i Sydvestjylland er kun i kontakt med et enkelt jobcenter – og oplever her, at servicen er forbedret markant i de seneste fem år.

- For fem år siden ville vi ikke drømme om at bruge jobcentret. Sagsbehandlingen var alt for langsommelig, og kvaliteten af de kandidater, vi fik ud, var simpelthen for dårlig, siger Jens Bach Mortensen, som er adm. direktør i virksomheden.

Det blev dog ændret, da Kvist Industries gennem det lokalt virksomhedspanel gjorde opmærksom på problemerne. Det medvirkede til, at jobcentret blev omorganiseret og i dag arbejder langt mere proaktivt i forhold til virksomhederne i området.

- I dag har vi en aftale med jobcentret om, at de bare skal henvende sig, når de står med en kandidat, som de mener matcher vores arbejdsopgaver og værdier – også selv om vedkommende måske er kommet lidt skævt afsted med tingene på en eller anden måde. Det har vi gode erfaringer med, og vi har indtil videre kunnet fastansætte to ud af tre kandidater, fortæller Jens Bach Mortensen.

Læs også: Vaskeposerne bliver syet af udsatte kvinder

Jobcentrene er blevet mere opsøgende

Textilia og Kvist Industries er langt fra om at have positive erfaringer med jobcentrene – selv om det kun er en ud af mange rekrutteringskanaler. I en ny analyse af svarene fra DI’s virksomhedspanel fremgår det, at 31 pct. af virksomhederne benytter jobcentrene, når de rekrutterer – og heraf er 60 pct. godt tilfredse med samarbejdet.

- At over 30 pct. rekrutterer via jobcentrene er temmelig meget, når man tager i betragtning, at jobcentrenes rolle kun er at hjælpe til, når jobbene og ansøgerne ikke selv kan finde hinanden. Det er et tegn på, at samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre i mange tilfælde fungerer rigtig godt, siger Steen Nielsen, som er underdirektør i Dansk Industri.

Billedet er dog ikke rosenrødt. 17 pct. af virksomhederne har eksempelvis oplevet at gå forgæves til jobcentret efter en ny medarbejder – og ca. 18 pct. har oplevet, at kandidater fra jobcentret virkede umotiverede. Alligevel er der kun fire pct. af virksomhederne, der ikke ønsker at søge via jobcentret igen.

- Jobcentrene er generelt blevet betydeligt mere opsøgende, men det er stadig et problem, at der er så stor forskel på den service, som centrene leverer. Derfor er det godt, at regeringen har sat fokus på problemet og vil gøre en indsats for at få de kommuner, der halter bagefter, op på niveau med de gode kommuner. Det venter jeg mig meget af, siger Steen Nielsen.

Læs også: Favrskov Kommune er bedst til at skaffe virksomhederne medarbejdere

Fakta

Sådan rekrutterer virksomhederne

Nuværende ansattes netværk: 63 %
Jobopslag på jobportaler: 62 %
Uopfordrede ansøgninger: 52 %
LinkedIn: 45 %
Vikar- og rekrutteringsbureauer: 40 pct.
Jobcenter: 31 %
Facebook: 27 %

Kilde: DI’s virksomhedspanel, 1. kvt. 2019

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold