21.01.19 DI Business Nyheder

Nøgletal: Kinas høje vækst er under pres

Væksten på Danmarks 6.-største marked er trods voksende udfordringer stadig høj, og det bør give anledning til en vækst i dansk eksport, mener Allan Sørensen, som er chefanalytiker i DI.

Kinesisk økonomi voksede i 4. kvartal med 6,4 pct. i forhold til samme kvartal året før. For hele 2018 var væksten på 6,6 procent, hvilket er den laveste vækst siden 1990.

- Væksten i Kina er fortsat imponerende høj, og Kina står for næsten en-tredjedel af den samlede vækst i verdensøkonomien. Den høje vækst er dog under pres, og under overfladen lurer en række udfordringer, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri.

- Der er endnu ikke fundet en løsning på handelskrigen med USA, og fra 1. marts kan kinesiske produkter blive ramt af straftold på det amerikanske marked. Erhvervstilliden blandt de kinesiske fremstillingsvirksomheder er faldet over det seneste år, hvilket varsler lavere vækst. Hertil kommer en stor gældsbyrde som også skaber bekymringer, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri.

Kina økonomi ventes, at vokse med lidt over seks procent i 2019.

Væksten i Kina er fortsat imponerende høj, og Kina står for næsten en-tredjedel af den samlede vækst i verdensøkonomien. Allan Sørensen, Chefanalytiker

- For at understøtte deres ambitiøse vækstmålsætning har regeringen givet grønt lys til en række tidligere skrinlagte infrastrukturprojekter, og det overvejes også at lette skatten. Den kinesiske centralbank forsøger samtidig, at gøre det nemmere for bankerne at låne penge ud, siger chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri.

Landbrugssektoren voksede i 2018 med 3,5 procent, produktionen i industrien steg med 5,8 procent, mens servicesektoren gik frem med 7,6 procent.

- Investeringerne fylder stadig utrolig meget i Kina, men nye gode rentable investeringsmuligheder hænger ikke længere på træerne. De kinesiske forbrugere er derimod en stor drivkraft i økonomien, og servicesektoren vokser i et imponerende tempo, siger chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri.

Dansk vareeksporten til Kina steg i årene 2000-2015 i gennemsnit med 15 procent om året, men væksten aftog til blot 5 procent i 2016 og 2017. I de første 11 måneder af 2018 er vareeksporten faldet med 6 procent. Der er dog kommet fremgang i eksporten i slutningen af 2018, og de seneste tre måneders eksport er 3 procent større end året før.

- Det er usædvanligt, at vi har et år med tilbagegang i eksporten til Kina. Vi hæfter os ved, at der har været fremgang over de seneste måneder, det håber vi fortsætter i 2019. Den høje vækst i Kina bør give et løft i dansk eksport. Særligt eksporten af forbrugsvarer bør få et løft af den stigende velstand på det kinesiske marked, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri.

Kina er Danmarks 6.-største eksportmarked, og køber danske varer og tjenester for mere end 60 mia. kr. om året. De fire M’er (Mink, Maskiner, Mad og Medicin) udgør 80 procent af vores vareeksport til Kina.

Allan Sørensen

Chefanalytiker

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk
Relateret