Aktieindkomstskatten er typisk lavere end skatten på almindelig løn. Til gengæld får virksomheden ikke fradrag for aktiernes værdi ved tildelingen. Derfor går det samlede skatteregnskab stort set i nul.

Foto: Getty
24.01.19 DIB Nyheder

Sådan kommer du i gang med medarbejderaktier

Nye regler om medarbejderaktier betyder, at nye mikrovirksomheder kan tildele medarbejderaktier til de ansatte svarende til en værdi på op til 50 pct. af den almindelige løn. DI er klar med en vejledning om de nye muligheder.

I 2016 fik danske virksomheder igen mulighed for at tildele deres ansatte medarbejderaktier under særlige skattevilkår. Det betød, at medarbejderne i en virksomhed kunne modtage aktier svarende til op til ti procent af deres almindelige årsløn uden i første omgang at skulle betale skat af aktiernes værdi.

Siden er ordningen blevet udvidet, så medarbejderne i nogle tilfælde kan modtage aktier til den dobbelte værdi, altså 20 procent af den almindelige løn. Og nu har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en udvidelse af ordningen, så det i dag er muligt at tildele medarbejderaktier til en værdi af op til 50 procent af den almindelige løn.

Det kræver dog, at virksomheden er en ”ny mikrovirksomhed”. Det betyder i grove træk, at virksomheden ikke må have været i et marked mere end 5 år, ikke må omsætte for mere end 15 mio. kr.  eller have mere end 50 medarbejdere.

- Det er ærgerligt, at muligheden ikke står åben for flere virksomheder, da særligt de mindre virksomheder kan have svært ved at konkurrere på lønnen, når denne står alene. Med den nye ordning får mikrovirksomheder endnu et redskab i værkstøjskassen, når en attraktiv lønpakke skal strikkes sammen, mens de lidt større og mere etablerede virksomheder ikke får muligheden, siger Dorte Gram Nybroe, chef for SMV- og iværksætteri i Dansk Industri (Dl).

Læs også: Erhvervsminister speeder byrdejagt op

For os er idéen med medarbejderaktier, at det skal være nuværende medarbejdere, som er aktive medejere af virksomheden Kevin Rebsdorf, CEO CompanYoung Group ApS

Ingen skatterabat i ordningen


Der er ikke nogen egentlig skatterabat knyttet til ordningen. Men der ligger en fordel i, at hverken medarbejderen eller virksomheden skal have penge op af lommen med ordningen.

- Det kan give mulighed for at fastholde nøglemedarbejdere ved at tilbyde medejerskab som supplement til lønnen, siger Dorte Gram Nybroe.

Hun påpeger dog, at ejerledere bør gøre op med sig selv, om de er parat til at afgive en del af ejerskabet til medarbejderne.

- De skal gøre sig klart, hvad formålet med at tilbyde medarbejderaktier er. Det kan fx være for at fastholde nøglemedarbejdere, forberede et ejerskifte eller måske være drevet af et ønske om at udbrede ejerskabet mere bredt blandt alle medarbejdere, siger Dorte Gram Nybroe.

Læs også: Fem gode 2019 råd til den ambitiøse leder

Aktier fastholder nøglemedarbejdere

En af de virksomheder, der siden 2016 har taget ordningen til sig, er CompanYoung Group ApS, som hjælper virksomheder og organisationer med at rekruttere nye, unge medarbejdere.

- Som ung, nystartet virksomhed ønskede vi at knytte nøglemedarbejdere tæt til virksomheden. Medarbejderaktieordningen med op til ti procent af årslønnen var den helt rigtige måde at gøre det på, fortæller Kevin Rebsdorf, som er CEO i virksomheden.

For hans medarbejdere har det betydet meget, at de ikke har skullet have penge op af lommen for at kunne sige ja til aktierne. Omvendt har det haft betydning for virksomheden, at de havde retten til at tilbagekøbe aktierne, hvis en medarbejder alligevel valgte at stoppe.

- For os er idéen med medarbejderaktier, at det skal være nuværende medarbejdere, som er aktive medejere af virksomheden, siger Kevin Rebsdorf.

Læs også: Blog: Sæt 4 mio digitale skatteindberetninger ind mod skattefusk

Det skal du overveje, før du går i gang

CompanYoung Group ApS fik rådgivning fra både advokat og revisor, så de var helt sikre på alle reglerne, før de begyndte at tilbyde deres ansatte medarbejderaktier. Både af hensyn til virksomheden og medarbejderne. Det samme anbefaler DI alle andre virksomheder at gøre.

- Og så vil vi i øvrigt arbejde videre for at få gjort ordningen gjort endnu mere smidig, så flere virksomheder og ansatte kan drage nytte af den, siger Dorte Gram Nybroe.

Læs mere om medarbejderaktier i DI-folderen Motivér med medarbejderaktier

Fakta

Hvad er medarbejderaktier?

Medarbejderaktier er en samlet ordning, hvor du som arbejdsgiver enten forærer aktier til dine medarbejdere eller sælger aktier til medarbejdere til en favorabel pris.

Du kan f.eks. bruge ordningen med medarbejderaktier til

At fastholde en eller flere af dine nøglemedarbejdere i virksomheden i situationer, hvor du ikke har mulighed for at give kontant lønforhøjelse.

At tiltrække en eller flere medarbejdere til virksomheden ved at bruge medarbejderaktier som en del af lønpakken.

At motivere og skabe fællesskab i virksomheden ved at tilbyde medarbejderaktier til alle dine medarbejdere.

Aktierne beskattes først, når de sælges, hvor medarbejderen bliver aktieindkomstbeskattet af gevinsten.

Aktieindkomstskatten er typisk lavere end skatten på almindelig løn, men til gengæld får virksomheden ikke fradrag for aktiernes værdi ved tildelingen. Derfor går det samlede skatteregnskab stort set i nul.

Lovforslaget blev vedtaget den 24. januar 2019, men ikrafttrædelsen af de nye regler afventer notificering og godkendelse af Europa-Kommissionen, da der er tale om indførelse af en statsstøtteordning.

Læs mere om medarbejderaktier i DI-folderen Motivér med medarbejderaktier

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk

Relateret indhold