Statsminister Lars Løkke Rasmussen modtog de syv anbefalinger fra taskforcens fomand, Flemming Besenbacher fra Carlsberg.

Foto: Carsten Lundager
29.01.19 DIB Nyheder

Udlandsdanskerne er en uudnyttet ressource

Over 250.000 danskere bor i udlandet og mange af dem har viden og netværk, som kan hjælpe danske virksomheder med bl.a. eksport og rekruttering. Derfor har repræsentanter fra bl.a. dansk erhvervsliv udarbejdet syv anbefalinger til regeringen, om hvordan samarbejdet kan blive stærkere.

Mange udlandsdanskere medvirker allerede i dag til at brande Danmark og hjælpe danske virksomheder ud i verden. Men udlandsdanskerne – også kaldet ’diasporaen’ – kan sagtens bringes langt mere i spil, mener en taskforce fra dansk erhvervsliv og en lang række organisatione, som tirsdag præsenterede syv anbefalinger til regeringen.

- Der er et stort og uudnyttet potentiale for Danmark i de mange danskere, der bor og arbejder over hele verden. I taskforcen lancerer vi nu en række anbefalinger, som kan styrke samarbejdet med dem, blandt andet med inspiration fra lande som Irland og Australien, der med succes har skabt en national strategi for samarbejdet med deres landsmænd, som bor og arbejder udenlands, siger Flemming Besenbacher , som er formand for taskforcen og bestyrelsesformand for Carlsberg og Carlsbergfondet.

De syv anbefalinger går bl.a. på at etablere en forening omkring indsatsen og at skabe en digital platform, som skal gøre det lettere for virksomheder og udlandsdanskere at finde og bruge hinanden. Men taskforcen anbefaler også, at regeringen mindsker de barrierer, som udlandsdanskere i dag oplever i forhold til deres tilknytning til Danmark.

Læs også: Faizal, Xi og Megan hiver milliarder hjem til Danmark

På baggrund af de her anbefalinger – som jeg også har smugkigget i – så vil jeg gerne give det tilsagn, at regeringen vil arbejde målrettet for at indfri dem for at understøtte vækst og udvikling i Danmark. Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Gode rammer for at tage ud og hjem

DI-direktør Thomas Bustrup har været med i taskforcens arbejde. Han vurderer også, at dansk erhvervsliv kan få meget ud af et styrket samarbejde med udlandsdanskerne – ikke mindst i forhold til den mangel på kvalificerede medarbejdere, som mange danske virksomheder oplever.

- Vores diaspora er en stærk kanal til international arbejdskraft, både gennem deres netværk eller ved at de selv tager job i Danmark, siger han.

 Hvis det danske samfund skal få det optimale udbytte af, at mange danskere i kortere eller længere perioder vælger at bo i udlandet, er det dog vigtigt, at det er enkelt at tage af sted – og komme hjem igen.

- Flere lande arbejder strategisk med deres diaspora, især i forhold til at gøre det attraktivt for dem at vende hjem igen, så de kan dele deres viden om fremmede markeder og kulturer og sætte deres internationale erfaringer og netværk i spil. Derfor skal vi sikre, at der er gode rammer for, at danskere kan tage ud og dygtiggøre sig, og for at de kan vende hjem igen med deres familie, når udenlandsopholdet er overstået, understreger Thomas Bustrup. 

Læs også: Blog: MIT-studerende søger danske virksomheder

Statsministeren bakker op

Overleveringen af de syv anbefalinger fandt sted hos Copenhagen Capacity, som arbejder for at tiltrække investeringer og arbejdskraft til hovedstadsregionen. Det var statsminister Lars Løkke Rasmussen, som tog i mod anbefalingerne – og han lovede, at regeringen ville nærlæse og følge op på dem.

- På baggrund af de her anbefalinger – som jeg også har smugkigget i – så vil jeg gerne give det tilsagn, at regeringen vil arbejde målrettet for at indfri dem for at understøtte vækst og udvikling i Danmark, sagde statsministeren, som også håbede, at regeringen kunne bidrage til finansieringen af indsatsen.

 Læs også: DI: Stor fejl, hvis arbejdsduelige sendes på pension

Fakta

De syv anbefalinger

Etablere en ny forening - Diaspora Denmark – med ansvar for at effektuere Danmarks diaspora-indsats

Etablere en digital platform til at understøtte Danmarks diaspora-indsats

Klæde den danske diaspora på til at formidle fortællingen om det moderne Danmark internationalt

Engagere den danske diaspora til at øge talenttiltrækning til Danmark

Hjælpe danske virksomheder med at få adgang til diasporaens viden og netværk, som kan øge deres vækst, internationalisering og eksportpotentiale

Afsætte nye ressourcer til aktiviteter hos de danske repræsentationer og organisationer, der kan understøtte og styrke diaspora-indsatsen lokalt

Mindske barrierer som danske medborgere i udlandet oplever i tilknytningen til Danmark

Læs mere om indsatsen på www.diasporadenmark.com/anbefalinger 

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby