"Vi ville gerne gøre det lettere for os selv og mere retfærdigt for alle medarbejderne – lige løn for lige arbejde var vores ambition. Vi tog derfor fat i DI og CO-industri for at få deres lønkonsulenter ud at rådgive os, siger Ulrik Jensen, produktionsleder hos Advansor.

Foto: Advansor
16.10.19 DIB Nyheder

Gazellevirksomhed skaber ”lige løn for lige arbejde”

Virksomheden Advansor er tre gange blevet kåret som vækstgazelle. Nu har virksomheden indført et lønsystem, der skal skabe lige løn for lige arbejde. Mød dem til DI's konference for lønsystem og fleksibilitet.

Aarhus-virksomheden Advansor kom til verden, da to kreative ingeniører fik en god idé til gavn for klimaet og førte den ud i livet i 2006. I dag har virksomheden 200 ansatte, en årlig omsætning på 500 mio. kr. og er nu på vej til et nybygget hovedsæde.

Virksomhedens produkter er kølesystemer, der bruger CO2, som et naturligt kølemiddel, der ikke nedbryder ozonlaget eller bidrager til den globale opvarmning.

95 procent af virksomhedens produktion eksporteres til det europæiske marked, og der er så meget rift om virksomhedens løsninger, at Børsen tre gange har kåret den som gazzellevirksomhed.

Læs også: Danfoss, DELL og Carlsberg: Sådan når vi grønne mål

Nu, hvor der er rift om de gode medarbejdere, bliver kvalifikationsløn i høj grad brugt som en måde at fastholde og tiltrække medarbejdere Steen Nielsen, Vicedirektør

Forskellige lønniveauer i huset

På verdensplan skal ganske mange køleanlæg inden for de nærmeste år udskiftes med klimavenlige løsninger, så Advansor har godt gang i hjulene og ser lyst på fremtiden.

Derfor besluttede virksomheden også for ca. to år siden at indføre et nyt lønsystem, der skal ”skabe lige løn for lige arbejde”.

- De første mange år i Advansor havde vi individuel lønforhandling. Vores praksis var en mus-samtale + en lønsamtale med hver enkelt medarbejder. Det tog en del tid, og vi kunne konstatere, at der var forskellige lønniveauer i huset, fortæller produktionsleder Ulrik Jensen, der har arbejdet hos Advansor siden 2014.

Han fortsætter:

- Det syntes vi ikke var helt fair. Så vi ville gerne gøre det lettere for os selv og mere retfærdigt for alle medarbejderne – lige løn for lige arbejde var vores ambition. Vi tog derfor fat i DI og CO-industri for at få deres lønkonsulenter ud at rådgive os, siger Ulrik Jensen.

Læs også: Tillidsfolk og direktører: Samarbejde er nøglen til fremtiden

PlusLøn blev løsningen

Løsningen blev kvalifikationsløn som del af PlusLøn, der er et værktøj udviklet af Dansk Industri og CO-industri.

- Systemet kan tilpasses den enkelte virksomhed og anvendes for både timelønnede og funktionærer, og der kan tages højde for, om medarbejdere skal belønnes og anerkendes for at have særlige kvalifikationer, tage ekstra uddannelse eller levere særlige resultater, fortæller underdirektør Steen Nielsen, DI.

Han vurderer, at mange virksomheder er gået væk fra resultatløn og over til kvalifikationsløn. Hovedsageligt som følge af de gode tider, der giver kamp om de medarbejdere.

- I årene efter krisen var der meget fokus på produktivitet i virksomhedernes lønsystemer. Men nu, hvor der er rift om de gode medarbejdere, bliver kvalifikationsløn i høj grad brugt som en måde at fastholde og tiltrække medarbejdere, siger Steen Nielsen.

Se mere om lønsystemer fra DI

Dygtig ufaglært kunne ikke få højere løn

Advansors økonomidirektør Klaus Nørgaard bekræfter, at ”guleroden” i systemet er vigtig for virksomheden.

- Vi ville gøre det muligt og attraktivt at flytte sig og udvikle sig som medarbejder, fx ved at tilegne sig nogle nye kompetencer og blive dygtig på et nyt felt og måske få sværere job. Og så ville vi gerne tage hensyn til den enkelte, så hvis en medarbejder fx har lyst til at møde kl. 6 og gå tidligt, skal det være muligt, siger Klaus Nørgaard.

Han mener desuden, at systemet har en positiv effekt på medarbejdernes lyst til at uddanne sig.

- Vi havde fx en dygtig ufaglært medarbejder, der arbejdede med forholdsvis svære isolatøropgaver. Men i det nye lønsystem ville han reelt ikke kunne rykke sig videre eller stige i graderne. Han valgte at starte som voksenlærling og tager nu den officielle uddannelse, hvor hans praktik foregår hos Advansor. Om nogle år kommer han ind i lønsystemet på lige fod med andre, fortæller Klaus Nørgaard.

Læs også: ”Der er kæmpe fordele i at ansætte erhvervskandidater”

Nervøsitet i starten

Tillidsrepræsentant Steffen Søgaard har været ansat som lagerassistent i tre år hos Advansor. Han har været med til at udarbejde lønsystemet og siddet i lønsystemudvalget som repræsentant for medarbejdersiden:

- Da vi begyndte at tale om at etablere et nyt lønsystem hos Advansor, var der naturligvis lidt skepsis og nervøsitet hos nogle af kollegerne. Men det ændrede sig, da vi fik forklaret, at målet var at få udlignet de lønforskelle inden for faggrupperne, der var opstået hen ad vejen, fordi vi havde haft individuel lønforhandling, siger Steffen Søgaard.

Han vurderer, medarbejderne i Advansor har forstået og accepteret lønsystemet.

- Den Eneste udfordring har været at få formidlet og forklaret den forholdsvis lille gruppe medarbejdere, der har fået en lidt højere løn tidligere, at de måtte stå ’stille’ lønmæssigt, indtil den nye model indhenter dem. Men det er ved at blive udlignet nu, så alle kan finde sig selv i systemet, siger Steffen Søgaard.

Advansor fortæller mere om erfaringerne med PlusLøn på DI's konference for lønsystem og fleksibilitet 6. november 2019 i Kolding

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nils Kaasing

Nils Kaasing

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3313
  • Mobil +45 2949 4625
  • E-mail nik@di.dk

Relateret indhold