Formandskabet i regeringens klimapartnerskaber er gået til Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland, Henrik Poulsen, Ørsted, Simon Pauck Hansen, SAS, Jais Valeur, Danish Crown, Camilla Haustrup Hermansen, Plus Pack, Mads Nipper, Grundfos, Eva Berneke, KMD, Jens Bjørn Andersen, DSV Panalpina, Søren Skou, A.P. Møller – Mærsk, Michael Løve, Netto, Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk, Jesper Kristian Jacobsen, Aarsleff og Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. På billedet desuden også statsminister Mette Frederiksen, erhvervsminister Simon Kollerup samt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Foto: Scanpix/Niels Christian Vilmann
13.11.19 DIB Nyheder

Klimaformænd rækker hånden ud til bredt samarbejde

Camilla Haustrup Hermansen, Plus Pack, Mads Nipper, Grundfos, Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland, og Simon Pauck Hansen, SAS rækker som nyvalgte formænd for regeringens 13 klimapartnerskaber hånden ud til brede samarbejder.

DIBusiness har talt med fire af de tretten nyudnævnte formænd for regeringens klimapartnerskaber. De er først og fremmest fokuserede på, at hele Danmark skal arbejde sammen, hvis det skal lykkes at nå i hus med regeringens ambition om 70 procent reduktion af dansk CO2-udledning inden 2030.

- Jeg forventer, at vi i partnerskabet om affald, vand og cirkulær økonomi får samlet alle centrale virksomheder fra de forskellige sektorer i arbejdet med at sikre CO2 reduktioner gennem cirkulær økonomi generelt – og specifikt i affalds- og vandsektoren. Jeg har også en forventning om, at regeringen tager fat på nogle af de barrierer, der i dag måtte spænde ben for at accelerere den grønne omstilling og vækst i Danmark, siger Camilla Haustrup Hermansen, direktør i virksomheden Plus Pack og formand for det partnerskab, der har ansvar for Affald, vand og cirkulær økonomi

Hun mener, at et tværgående tema for de tre områder er ressourcer.

- Analyser viser, at cirkulær økonomi inden for en række industrier globalt set har store potentialer. Dem skal vi have omsat til virkelighed til gavn for hele samfundet, også i Danmark. For at få det bedst mulige ud af partnerskaberne er det afgørende, at der bliver gået grundigt til værks. Derfor vil jeg bredt inddrage de centrale aktører i sektorerne, så vi får alle gode ideer på bordet. Det et stort ansvar, som vi er klar til at tage på os, siger Camilla Haustrup Hermansen.

Læs også: Regeringen vil nå klimamål gennem partnerskaber med virksomheder

På den længere bane er der brug for et kvantespring, hvor forskning, teknologi og de rette rammer gør det muligt for os at opsamle CO2 på vilkår, der giver forretningsmæssig mening Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør i Aalbrog Portland og formand for klimapartnerskabet for Danmarks energitunge virksomheder

SAS: Ingen kan drive udviklingen alene

I SAS ser COO Simon Pauck Hansen, formand for partnerskabet for luftfart, frem til at præsentere konkrete løsninger på, hvordan SAS og hele branchen kan bidrage til at nå regeringens klimamål.

- Målene er meget ambitiøse, men ikke urealistiske. På mange områder ser vi  både ideer og konkrete initiativer til udvikling af banebrydende ny teknologi, og vi har derfor troen på, at det er muligt at lancere bæredygtige løsninger samtidig med, at vi sikrer vækst, tilgængelighed og arbejdspladser i hele Danmark, siger Simon Pauck Hansen.

Han forventer, at klimapartnerskabet kan være med til at samle branchen yderligere.

- Ingen kan drive udviklingen for en mere bæredygtige måde at rejse på alene. Flere aktører i branchen, inklusiv SAS, har store ambitioner, og vi har allerede sat fælles klimamål, som kræver fælles løsninger at indfri, siger Simon Pauck Hansen.

Han påpeger, at branchen har foreslået egen finansiering af den bæredygtige omstilling i branchen gennem Luftfartens Klimafond, der kan sikre over 300 millioner kroner årligt til at accelerere udviklingen.

- Der er allerede ny teknologi på markedet i form af nye, brændstofeffektive fly, som bliver indfaset i disse år. Samtidig forskes der intensivt i helt ny teknolog som el- og hybrid samt fly drevet på brint. De nye flytyper kan reducere klimaaftrykket markant og på sigt i kombination med nye brændstoffer måske endda eliminere CO2-udledningen fra flytrafik, siger Simon Pauck Hansen.

Læs også: I 2027 kan du flyve på kolort

Aalborg Portland ser frem til konkrete bud i februar

Aalborg Portlands adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen er blevet formand for klimapartnerskabet for Danmarks energitunge virksomheder. Han forventer, at partnerskabet i februar kan give nogle konkrete bud på, hvordan CO2-udslippet kan begrænses på kort og længere sigt.

- Her og nu ser vi for os selv flere muligheder. Dels en erstatning af fossile brændstoffer, dels nye produkttyper og dels en indirekte effekt, hvor vi kan bidrage med overskudsvarme og andre initiativer, fortæller han.

Det kræver blandt andet at afgifter på eksempelvis overskudsvarme bliver fjernet.

- På den længere bane er der brug for et kvantespring, hvor forskning, teknologi og de rette rammer gør det muligt for os at opsamle CO2 på vilkår, der giver forretningsmæssig mening, tilføjer han.

Aalbort Portland udleder årligt 2,2 millioner ton CO2, hvilket er 10 gange så meget som nummer to virksomhed i Danmark. 60 procent af udledningen kommer fra den kridt, der er kernen i cementprodukter. De sidste 40 procent er energiforbruget i processen, hvor den primære kilde er fossile brændsler. 

Michael Lundgaard Thomsen vil sammensætte klimapartnerskabet med repræsentanter fra andre store CO2-udledere samt virksomheder med størst elforbrug. De øvrige medlemmer vil også have mærkesager afhængigt af deres produktion.

- Jeg tror ikke, vi til februar kan sætte en præcis procent på, hvor langt vi kan nå. Men vi vil kunne sige, hvad der skal til for at komme den rigtige vej mod ambitionen og hvilket niveau vi rammer, siger Michael Lundgaard Thomsen. 

Læs også: I 2030 vil FLSmidth give kunderne nuludledning 

Når Danmark er bedst

I Grundfos er CEO Mads Nipper blevet udnævnt til formand for partnerskabet for produktionsvirksomheder. Han ser partnerskaberne som et eksempel på, når Danmark er bedst.

- Regering, erhvervsliv, fagbevægelse og civilsamfund står sammen om at finde grønne løsninger, der samtidig skaber arbejdspladser og velstand i Danmark. Det skal føre Danmark tilbage i den grønne førertrøje og gøre os til en grøn stormagt, siger Mads Nipper.

Han mener, det kan lade sig gøre at indfri regeringen regeringens grønne ambitioner på en måde, der er til gavn for både almindelige danskere og erhvervslivets konkurrenceevne.

- En veluddannet arbejdsstyrke er afgørende forudsætning for, at vi kan blive ved at levere innovative løsninger. Derfor har vi også brug for en progressiv og visionær fagbevægelse i dette partnerskab, siger Mads Nipper.

Han vil som formand have fokus på vedvarende energi og elektrificering, som skal komplementeres af energieffektiviseringer.

- De har et enormt potentiale i industrien. Meget af teknologien findes allerede, og Klimapartnerskabet skal derfor bl.a. bruges til at udvikle nye finansierings- og samarbejdsmodeller, der kan understøtte udbredelsen af bæredygtige løsninger, siger Mads Nipper.

Læs også: Danmark har brug for flere grønne patenter

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

Relateret indhold