Et prøvehus i Valby er et eksempel på, hvordan cirkulær produktion kan omsættes til virkelighed i byggebranchen. 75 deltagende virksomheder afdækker i Circle House Lab hvordan man kan løse nogle af de problemer, de har oplevet og oplever i omstillingen .

Foto: Circle House
08.11.19 DIB Nyheder

4,1 millioner ton byggeaffald skal bruges bedre

Byggebranchen producerer en tredjedel af Danmarks affald. 75 virksomheder er gået sammen for at fremtidssikre deres forretning med nye standarder for cirkulært byggeri.

Det er svært at sælge genbrug, hvis der ikke er et marked, som efterspørger det. Svært at genanvende byggeaffald, hvis affaldet ikke bliver sorteret til genanvendelse.

Med andre ord: Hvis byggebranchen skal tage et ryk i en mere bæredygtig retning, er det ikke nok, at enkelte virksomheder finder nye løsninger. Det er nødvendigt at få hele værdikæden med. Derfor har 75 virksomheder sluttet sig sammen i partnerskabet Circle House Lab, der med støtte fra Realdania og Miljøministeriets Udviklingspulje (MUDP) over de næste to år skal skubbe på udviklingen og gøre industrien mere cirkulær.

Byggebranchen producerer i dag over 4,1 millioner ton affald om året. Det svarer til en tredjedel af al affald i Danmark. Ebbe Tubæk Naamansen, Head of Sustainability i virksomheden RGS Nordic, der håndterer byggeaffald, forklarer, hvorfor det er nødvendigt at arbejde for mere bæredygtighed i fællesskab.

- Vi kan ikke gøre det bedre end nedriveren. Nedriveren kan ikke gøre det bedre end rådgiveren. Og rådgiveren kan ikke gøre det bedre end den dokumentation af materialet, han har at arbejde med. Kvaliteten bliver ikke bedre end det dårligste led. Og fællesnævneren er for lav nu, siger han.

Læs også: I 2030 vil FLSmidth give kunderne nuludledning

Fra forsøg til forretning

Circle House Lab er en udløber af udviklingen af Danmarks første cirkulære byggeri, Circle House, der er 60 almennyttige boliger, som skal opføres i Aarhus, og som virksomhedskredsen også har stået bag. I Circle House Lab vil virksomhederne afdække, hvordan man kan løse nogle af de problemer, de har oplevet og oplever i omstillingen til cirkulær produktion. Netop i forhold til blandt andet affaldshåndtering og deklaration af genbrugte materialer.

John Sommer, strategi- og udviklingsdirektør i entreprenørvirksomheden MT Højgaard, vurderer, at deltagerne i Circle House Lab er med til at udvikle byggeindustriens fremtidige forretningsmodeller.

- I fremtiden kommer vi til at operere i et samfund, hvor kunderne og brugerne efterspørger cirkulære løsninger. Derfor er det vigtigt, at vi får udviklet løsninger, der er mindst lige så gode som dem, vi laver i traditionelt byggeri, så vi kan gå fra forsøg til forretning, siger han.

Det er deltagerkredsen i Circle House Lab med til at sikre, fordi den består af mange forskellige virksomheder.

- Det er små og store virksomheder, producenter, ingeniører, arkitekter og bygherrer, som byder ind med kvalificeret viden på hvert deres område, siger John Sommer.

Læs også: Demohus skal sætte nye byggestandarder

I fremtiden kommer vi til at operere i et samfund, hvor kunderne og brugerne efterspørger cirkulære løsninger. John Sommer, strategi- og udviklingsdirektør, MT Højgaard

Standarder driver værket

Viden fra Circle House Lab vil blive brugt i arbejdet med at udvikle standarder for cirkulært byggeri, hvilket Dansk Standard står for. Standarder er det, der gør, at elpæren passer til lampen, at skruen passer til møtrikken eller at der er faste kriterier for at bedrive miljø- og energiledelse. Sigurd Andersen, bygherrerådgiver i den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon, ser udviklingen af standarder som et afgørende element i indsatsen for at gøre omstillingen lettere.

- Der er en masse strukturelle barrierer for at bygge til genbrug. Vores arbejde med at udvikle standarder skulle gerne fjerne nogle af hindringerne, så det bliver nemt og trygt at arbejde cirkulært, siger han. Sigurd Andersen ser også gerne, at arbejdet i Circle House Lab kunne inspirere til at ændre de politiske rammebetingelser.

- I bygningsreglementet eksempelvis kigges der i dag kun på energiniveauet. Men det kunne være, at det cirkulære blev en del af det næste bygningsreglement.

Læs også: DI: Råstofgrave er naturens hjælpere

Flere må gerne være med

Circle House Lab løber i første omgang over to år. Ifølge MT Høj­gaards John Sommer er det ikke nok til at definere hele grundlaget for en byggeindustri baseret på cirkulære principper. Men man kan komme et godt stykke af vejen.

- Vi kan sætte projekter i gang, og vi kan vise, at der er forretning i at gøre tingene på nye måder. Og at vi sammen med Dansk Standard kan danne grundlag for og præge fremtidige EU-standarder. Men det er en indsats baseret på frivillighed, åben for alle. Samarbejdspartnere såvel som konkurrenter. Vi håber kun, at flere bliver inspireret til at være med, så der kan komme endnu mere fart på udviklingen. 

Læs også: Forsker: brug for private investeringer i plejeboliger

Fakta

Circle House Lab

·      Grundlagt i 2019, udspringer af byggeprojektet Circle House ved Aarhus

·      Vil finde løsninger og udvikle standarder for cirkulær økonomi i byggeriet

·      Det kan eksempelvis være affaldshåndtering, design for adskillelse eller selektiv nedrivning

·      Alle virksomheder kan deltage

·      Læs mere: di.dk/baredygtigtbyggeri

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Skrevet af:

Uffe Hansen, Trine Beckett

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk

Relateret indhold