Vejstriber sætter retningen på motorvejene. En ny dom om  retten til at lave vejstriber risikerer at sætte retningen for danske virskomheders samarbejde i de kommende år - og det i en dårlig retning, mener DI.

Foto: Dansk Industri
29.11.19 DIB Nyheder

Sag om vejstriber skaber problemer for dansk erhvervsliv

Juridisk chef i Dansk Industri Kim Haggren forklarer her, hvorfor dommen om konsortiedannelse er så betydningsfuld for danske virksomheder.

Højesteret dømte i onsdags, at de to entreprenørvirksomheder, GVCO og Eurostar, havde indgået et ulovligt konsortie, da de tilbage i 2013 vandt retten til at lave vejstriber for Vejdirektoratet. Dommen har vidtrækkende konsekvenser for mange danske virksomheder og deres medarbejdere, forklarer juridisk chef og underdirektør i DI Kim Haggren i en Q&A med DI Business. 

Sp. Hvorfor er den her sag så vigtigt for danske virksomheder?

- Konsortier en samarbejdsform, som er udbredt blandt danske virksomheder både indenfor samme branche og på tværs af brancher.

- For særligt de små og mellemstore virksomheder kan konsortiedannelse være nøglen til at vinde attraktive kontrakter. Men også mange større virksomheder har behov for kunne indgå i konsortier, særligt fordi udbuddene bliver større og større og ofte vil store udenlandske virksomheder deltage i konkurrencen.

- Et konsortium giver både mulighed for ordretilgang og værdifuld praktisk erfaring for de enkelte konsortiedeltagerne. Dermed bidrager konsortier til, at der også fremover er effektiv konkurrence på markedet.

- For mange virksomheder er det forretningsmæssigt både fornuftigt og tilrådeligt, at virksomhederne spreder deres risici, men i lyset af Højesterets dom i vejstribesagen, bør virksomheder være ekstra påpasselige med at indgå konsortier.

Sp. Hvilke konsekvenser vil sagen få?

- Hvis virksomhederne i et konsortium kunne have løftet opgaven alene, så vil dette i henhold til Højesterets praksis være en overtrædelse af konkurrencereglerne. Virksomhederne kan risikere både høje bøder og ledende personer i virksomhederne kan ifalde fængselsstraf. Der er således store risici, hvis konkurrencemyndighederne vurderer at et konsortium er ulovligt. Dette kan afholde mange virksomheder fra at indgå i konsortier fremover.

Sp. Hvad skal virksomhederne gøre nu?

- Virksomheder, der overvejer at indgå i konsortiesamarbejder med andre virksomheder, bør være meget forsigtige i lyset af Højesterets dom. Virksomhederne bør søge grundig juridisk rådgivning, før de indgår i konsortiesamarbejder.

- I udbudssituationer bør virksomhederne være meget opmærksomme på, om konkurrencen er om hele opgaven eller om delopgaver. Hvis der kan konkurreres om delopgaver, så er der desværre en forhøjet risiko i forhold til konkurrencereglerne,  hvis virksomhederne indgår i et konsortium for at afgive et bud på den samlede opgave.

Hvad vil I gøre for at hjælpe virksomhederne?

- Vi vil fortsat arbejde på, at der skabes mere klarhed på området, så virksomhederne kan navigere sikkert og forretningsmæssigt fornuftigt uden at risikere at blive ramt af konkurrencereglerne.

Sp. Vil I tage dommen videre – evt. til EU og hvad er perspektiverne i det?

- Højesteret tager desværre ikke stilling til en række praktiske udfordringer, som virksomhederne fortsat står overfor, når de på forhånd skal kunne vurdere om de lovligt kan indgå i et konsortiesamarbejde. Det er således fortsat uklart i hvilket omfang virksomhedernes risikoprofil, kapacitet, eksisterende kundeportefølje osv. kan indgå i vurderingen.

- Det er også derfor, at DI sammen med de største erhvervsorganisationer fra de øvrige nordiske lande (Sverige, Finland, Norge og Island) i starten af november i år sendte et fælles brev til EU Kommissionen, hvor vi blandt andet fremhævede virksomhedernes behov for at kunne indgå konsortiesamarbejder, vigtigheden af klarhed og at konkurrencemyndighederne fremover bør anlægge en effekt-vurdering i disse sager i stedet for en teoretisk til formåls-vurdering.

- Vi håber, at EU Kommissionen vil lytte og være åben overfor vores forslag på vegne af et samlet nordisk erhvervsliv.

Læs også: Fire ud af ti udbud handler kun om pris

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3449
  • Mobil +45 2124 4608
  • E-mail kih@di.dk