Arbejdsmænd på udflugt til Dyrehaven ved København under den 100-dage lange lockout i 1899. Afslutningen kom med  Septemberforliget, der  markerede grundlæggelsen af det danske forhandlingssystem mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om løn og arbejdsvilkår.

03.01.20 DIB Nyheder

120 år med overenskomster

Den 8. januar indledes forhandlinger af nye overenskomster. Grundlaget blev lagt for 120 år siden.

Virksomheder og medarbejdere kunne i 2019 fejre 120 års fødselsdag for ”Den danske model”. Modellen er fundamentet under de overenskomstforhandlinger, der går i gang 8. januar 2020. 

Overenskomsterne har gennem tiderne været præget af en del drama. Her er seks nedslagspunkter siden den danske model blev en realitet: 

1899: 

Datidens DA og LO, Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og De samvirkende Fagforbund indgår 5. september det såkaldte ”Septemberforlig” efter arbejdskampe. Grundlaget for overenskomst er på plads.

1956: 

Arbejderes krav om at arbejdstiden sænkes fra 48 til 44 timer om ugen med fuld kompensation udløser storkonflikt. Forligsmands forslag ophæves til lov af den socialdemokratiske regering.

1973:

Sammenbrud udløser konflikt 21. marts. Ved den daværende statsminister, Anker Jørgensens, mellemkomst genoptages forhandlingerne, og et forlig blev vedtaget 9. april.

1985:

Arbejdstiden er atter et stridsemne, og den såkaldte ”Påskestrejke” bryder ud. Regeringen griber ind og sænker arbejdstid fra 40 til 39 timer om ugen. I 1990 sænkes arbejdstid til 37 timer uden konflikt.

1998:

Uenighed om en sjette ferieuge udløser to ugers storkonflikt. Ca. 450.000 nedlægger arbejdet under ”Gær­krisen”, hvor der hamstres madvarer og benzin. Regeringsindgreb stopper konflikten.

2007:

Fritvalgslønkonto indføres på mange områder. På Industriens Overenskomst bliver det muligt at fravige overenskomstens bestemmelser ved lokale aftaler mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.

Følg OK2020 her

Læs DI Business temanummer om OK2020 her

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold