Jan Rohde, stifter af Proffoutlet.com og medlem af DI Handel mener, at der kan gøres mere for at sætte gang i genanvendelsen af byggematerialer.

03.12.19 DIB Nyheder

Sæt strøm til genbrug på byggepladsen - løsningen er allerede udviklet

Selv om genanvendelse af byggematerialer er ’talk of the day’, så mangler der at ’blive sat strøm til’ køb og salg af brugte byggematerialer, skriver Jan Rohde, stifter af Proffoutlet.com og medlem af DI Handel i debatindlæg.

Når bulldozerne vælter en bygning i København, Aarhus eller Odense i morgen, så er det tilfældigheder, der afgør, om bygningens materialer bliver genbrugt i en anden bygning eller bliver til vejfyld.

Måske bliver vinduerne genbrugt? Det afhænger helt af, om en sælger og en køber tilfældigvis taler sammen.

Selv om genanvendelse af byggematerialer er ’talk of the day’, så mangler der at ’blive sat strøm til’ køb og salg af brugte byggematerialer. 

Der er fortsat langt fra tanke til handling. Det viser en analyse, som Realdanias uvildige videnscenter Bolius lavede i foråret 2019. Her oplistede Bolius de bedste steder at indkøbe brugte byggematerialer.

Ud af en lang liste var det kun muligt at komme byggematerialer i den digitale indkøbskurv fire steder. Digitaliseringen lader vente på sig på det marked, der betyder allermest set i et bæredygtighedsperspektiv og udgør en milliardforretning.

Det er mange spændende spirer i skovbunden, fx klimapartnerskaber, netværksdannelse mellem 70 virksomheder i Circle House Lab og sikkert mange andre.

Visionære tanker og ideer, der er helt nødvendige, men kun kan realiseres hvis de understøttes af praktisk udførelse.

Der er i dag ingen, der kan gå ind på en tilgængelig portal, børs eller lignende og se, hvilke stumper de kan købe fra alle de bygninger, der skal væltes i Danmark i morgen. Det samme gælder de enorme lagre af såvel nye som brugte materialer, som håndværksvirksomhederne samlet set ligger inde med, og som de gerne vil af med, men ikke kan finde en køber til. Det er spild, så det gør noget.

Læs også: Demohus skal sætte nye byggestandarder

Platformen er udviklet

Der er mange måder at tænke bæredygtigt byggeri på. 4,3 millioner ton årligt byggeaffald i Danmark alene er en af dem. Et andet og overset område er helt nye byggematerialer, som hver dag bliver skrottet. I Danmark har de 400 største grossister, byggemarkeder og producenter inden for byggeri varer for ca. 14 mia. kr. på lager. En al for stor del af disse varer bliver skrottet – alene fordi værdien af disse varer rent regnskabsteknisk er tabt.

Læs også: Her er syv salgsdyder, der kan forbedre dit salg

Der er penge i bæredygtighed

Byggeriets parter vil rigtig gerne tænke mere bæredygtigt, godt hjulpet på vej af regeringens netop nedsatte Klimapartnerskaber, hvor bygge og anlæg har sit eget spor.

Men et grønt hjerte gør det ikke alene. Derfor er vores erfaring, at det er sælgerens udsigt til en økonomisk gevinst, der skal være driveren i salget af overskydende eller nedbrudte byggematerialer.

Sekundært at salget er bæredygtigt, da varen så ikke ender som skrot. At en økonomisk gevinst direkte medvirker til bæredygtighed er absolut kun en fordel, da incitamentet dermed er til stede både ift. klimaet og økonomien.  

Læs også: Kunderne er ude af fokus i mange danske virksomheder

Tekniske og kommercielle udfordringer

Proffoutlet.com er en cirkulær virksomhed, der formidler salg af helt nye overskydende byggematerialer. Vi har brugt 2 år på at bygge platformen bag ProffOutlet.com, og det har bestemt ikke været uden udfordringer. Rent teknisk skal platformen håndtere en stor variation af sælgere med forskellige dataformater og varegrupper, så alle varer præsenteres nemt og overskueligt for køberne.

Byggebranchen er på godt og ondt en konservativ branche, hvor digitaliseringen endnu har et enormt uforløst potentiale, så der har været en vis træghed i dialogen med de potentielle sælgere, når det gælder noget så nyt som at sætte sine varer til salg direkte på en ”ekstern” platform.

Heldigvis har byggebranchen over de seneste år opbygget rigtig gode digitale data, så vi har med relativ få midler fået sat strøm til overførsel af både vare- og ordrebehandling.

Læs også: Vis verden din designløsning – der er penge i det

Klar til nye cirkulære virksomheder

4,3 millioner ton årligt byggeaffald, en teknologi, der allerede er udviklet og en køberskare, som gerne vil gøre en god handel samtidig med, at de tænker grønt.

Det er en stærk og virkningsfuld cocktail. Vi har allerede en dialog med aktører inden for byggeriet for at få den næste cirkulære platform op at stå. At genbruge en platform, udviklet til salg af nye overskydende byggematerialer, til salg af nedbrudte byggematerialer, er indbegrebet af bæredygtighed. Det er en helt oplagt mulighed for bæredygtig vækst og værdiskabelse for byggeriet.

Allerede i 2020 bør Danmarks som et af de mest digitale lande i verden have en platform, der samler hele byggebranchens salg af nedbrudte og overskydende byggematerialer – ikke kun til glæde for de CSR-ansvarlige i byggebranchen, men også for at forbedre bundlinjen til glæde for virksomhedernes ejere og økonomidirektører.

DI Debat

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888


Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk

Relateret indhold