03.01.20 DIB Nyheder

Trin for trin - Her er vejen til OK2020

8. januar 2020 går startskuddet til et intensivt forår, med forhandlinger af overenskomster for hovedparten af Dansk Industris 11.000 medlemmer.

8. januar:

Dansk Industri og CO-industri indleder forhandlinger om Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Det er en såkaldt gennembrudsoverenskomst på mindstelønsområdet.

Dansk Industri og 3F Transport indleder forhandlinger om en gennembrudsoverenskomst for normallønsområdet.

Februar: 

Primo februar forventes aftale mellem DI og CO-industri på mindstelønsområdet. Derefter indledes forhandlinger for øvrige overenskomster, hvor mange har lokale lønforhandlinger. Ved OK2017 blev der indgået forlig 12. februar.

Senere ventes en aftale mellem DI og 3F Transport på normallønsområdet. Derefter kan øvrige overenskomster, hvor lønnen bliver aftalt centralt, gå i gang. Ved OK2017 var der forlig mellem parterne 4. marts.

1. marts: 

De nuværende overenskomster udløber 1. marts, men de vil blive forlænget indtil, der er en ny overenskomst.

I løbet af marts fremlægger forligsmand mæglingsforslag, når der er indgået overenskomster på de fleste områder. Mæglingsforslaget vil også gælde for de overenskomster, hvor parterne ikke er enige. Ved OK2017 blev mæglingsforslag fremlagt 27. marts.

April:

Arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende mæglingsforslag ved afstemninger. Ved OK2017 var overenskomsterne vedtaget 20. april.

Overenskomster træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts og der er fred på det private arbejdsmarked.

Sammenbrud:

Der er altid en risiko for sammenbrud og storkonflikt i overenskomstforhandlinger:

Hvis DI og CO-industri eller DI og 3F Transport ikke bliver enige om gennembruds­overenskomster. Ved et sammenbrud indkaldes forligsmanden, der fremsætter et mæglingsforslag og kan udsætte konfliktvarsel to gange 14 dage, hvis der undervejs sker nye fremskridt i disse forhandlinger.

Hvis forligsmandens samlede mæglingsforslag i april stemmes ned af arbejdsgivere eller ved medarbejdernes urafstemning. Ved OK2017 var der flere forbund, der stemte nej til mæglingsforslaget.
Hvis mæglingsforslag ikke får flertal er storkonflikt med strejker og lockout en realitet.

Regeringen vil i givet fald formentlig gribe ind og ophøje mæglingsforslag helt eller delvist til lov. Det skete ved sidste storkonflikt i 1998 efter 11 dages konflikt.

Følg udviklingen i OK2020 her

Læs DI Business temanummer om OK2020 her

DI Business magasinet med tema om OK2020

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret