Dansk Industri håber at regeringens initiativer til at sikre flere kvalificerede udenlandske medarbejdere bliver en realitet , fortæller Linda Duncan Wendelboe, chef for DI Global Talent.

21.02.19 DIB Nyheder

DI: Behov for lettere adgang til kvalificerede udenlandske ansatte

Regeringens lovforslag med initiativer, der letter virksomhedernes adgang til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, er i politisk modvind.

Under Folketingets førstebehandling af regeringens udspil om at styrke mulighederne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft torsdag, var der ikke flertal for at sænke beløbsordningen.

Det beklager Dansk Industri, der nu håber på opbakning til regeringens øvrige forslag på området.

Linda Duncan Wendelboe, chef for DI Global Talent, påpeger, at flere og flere virksomheder landet over må takke nej til ordrer, fordi de mangler medarbejdere. Der er for få ledige samtidig med, at der er flere arbejdspladser end nogensinde før.

- I den situation er det meget beklageligt, at der ikke er flertal i Folketinget for at ændre beløbsordningen, så vi kan ansætte blandt andet faglærte med de kompetencer, der er så stor efterspørgsel efter – på danske løn- og ansættelsesvilkår. Det er medarbejdere, som er en entydigt god forretning for Danmark, siger hun.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ønsker at sænke den nuværende grænse i beløbsordningen til 350.000 kr. fra ca. 427.000 kr. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er imod en lempelse. 

Vi opfordrer samtlige politikere til at blive enige om at gennemføre mest muligt af det lovforslag, som er blevet lagt frem. Linda Duncan Wendelboe, Chef for Medlemsrelationer og SMV-indsatser

Forslaget om at sænke beløbsordningen indgår i en samlet pakke med de ændringer, som ministeren lagde frem i starten af februar. Dansk Industri håber nu, at der er politisk opbakning til de øvrige forslag, der har til formål at gøre det lettere for virksomhederne at få kvalificerede udlændinge til Danmark og samtidig forenkle en række af de eksisterende regler.

- Vi opfordrer samtlige politikere til at blive enige om at gennemføre mest muligt af det lovforslag, som er blevet lagt frem. Der er flere vigtige steder at tage fat – også med at fjerne de unødige administrative byrder for virksomhederne, når de skal rekruttere i udlandet, siger Linda Duncan Wendelboe.  

Fakta

Regeringen har fremlagt initiativer, der skal lette adgang til udenlandske medarbejdere. Her er et udvalg: 

·          Forslag om en ny beløbsordning med en beløbsgrænse på 350.000 kr. for arbejdstagere fra tredjelande, der er på top 30 over lande, som har det største investeringsflow til og fra Danmark.

·          Forslag om at modernisere og udvide den såkaldte positivliste både på nationalt og regionalt plan for hermed at imødekomme de aktuelle kompetencebehov på arbejdsmarkedet bedre.

·          En række tiltag, som skal sikre en mere smidig og balanceret fast track-ordning, herunder forslag om at afkorte karantæne-perioden fra 2 til 1 år og at hæve bødeniveauet, så virksomheder ikke bliver udelukket fra fast track-ordningen pga.      mindre og ubevidste lovovertrædelser.  

·        En afskaffelse af kravet om dansk bankkonto på den gældende beløbsordning.

·       Højere bøder ved forsætlig bistand til ulovligt arbejde og ophold. 

·        Hjælp til arbejdsgivere, så de ikke uforvarende ansætter ulovlig arbejdskraft.

·        En række regelforenklinger, der kan være med til at bane vejen for, at danske virksomheder hurtigt og nemt kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Linda Duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe

Chef for Medlemsrelationer og SMV-indsatser

  • Direkte +45 3377 3906
  • Mobil +45 9398 8050
  • E-mail lidw@di.dk

Relateret indhold