Københavns Kommunes "fortovsordning" er nu udliciteret til virksomheden NCC, da det viste sig at være en billigere løsning end den kommunale.

Foto: Colourbox
04.02.19 DIB Nyheder

DI: Ineffektiv drift i Københavns Kommune kalder på private løsninger

Antallet af eksempler på ineffektiv drift i Københavns Kommune er efterhånden lang. Det bør føre til øget samarbejde med private virksomheder om at løse de tekniske opgaver, mener Dansk Industri.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har problemer med driften. Berlingske Tidende og BT har i en række artikler dokumenteret nogle af udfordringerne. I sommeren 2018 beskrev Berlingske Tidende, at kommunens grundejere i årevis har betalt for meget i den såkaldte fortovsordning, hvor kommunen har opkrævet grundejerne et gebyr for renhold af fortove.

I januar beskrev BT på baggrund af en rapport fra revisionsfirmaet Ernst & Young voldsomt rod i kommunens mange gebyrer.

Helt konkret viser rapporten ifølge avisen, at 59 gebyrtakster ud af 151 har 'forhold, der bør bringes i orden'. 39 takster har 'væsentlige forhold, der bør bringes i orden', mens fire takster har 'kritiske forhold, der bør rettes op på.' Samlet er det 102 ud af 151 takster, der er problemer med

Sidst men ikke mindst viser det sig ifølge Berlingske, at der er et stort effektiviseringspotentiale i Teknik- og Miljøforvaltningen, når det kommer til løsningen af en række tekniske opgaver som renhold og vedligeholdelse af veje og grønne områder.

Start samarbejde med private

Den sidste artikel henter sine oplysninger fra en rapport, der også er udarbejdet af Ernst & Young. Rapporten viser blandt andet, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning på nogle områder er så ineffektiv, at kommunen kan spare 75,5 mio. kr. årligt ved at effektivisere.

- Med den viden, der nu er kommet frem, vil det eneste rigtige være, at øge samarbejdet med private virksomheder om at løse de tekniske opgaver i København. Folkevalgte har et ansvar for at forvalte borgernes penge på en ordentlig og ansvarlig måde, og det håber vi, at et flertal på Københavns Rådhus er enig med os i, siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri (DI)

Hun påpeger, at én af Danmarks store styrker er, at vi er gode til at samarbejde.

- Der er allerede mange eksempler på, at et offentlig-privat samarbejde kan bidrage til en mere effektiv opgavevaretagelse på de tekniske områder fra eksempelvis Holstebro, Favrskov og Frederikssund Kommuner. En række forskningsresultater peger i samme retning, siger Tine Roed.

Læs også: Debat: Hold affaldet på private hænder i København

Vi håber, sagerne vil føre til, at kommunen generelt bliver bedre til at se de gavnlige effekter det har, når det gennem udbud bliver undersøgt, om kommunens opgaver med fordel kan udføres af private aktører Tine Roed, Direktør

Fortove er blevet konkurrenceudsat

Siden Berlingske Tidende bragte artiklen om fortovsordningen har Københavns Kommune valgt at sende ordningen i udbud. Det har ført til, at opgaven er vundet af det private firma NCC, da det var billigere end Teknik- og Miljøforvaltningens eget kontrolbud. Desuden vil Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgå samtlige takster og gebyrer, som forvaltningen opkræver fra borgere og erhvervsdrivende i København.

- Det er særdeles positivt, og vi håber, sagerne vil føre til, at kommunen generelt bliver bedre til at se de gavnlige effekter det har, når det gennem udbud bliver undersøgt, om kommunens opgaver med fordel kan udføres af private aktører. Det kan fx være indenfor park og vej, at man i første omgang ser på mulighederne, siger Tine Roed.

Københavns Kommunes Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) siger, at det ikke er Enhedslistens politik at få private virksomheder til at udføre kommunale opgaver. 

- Vi vil hellere styrke den offentlige sektor. Og på baggrund af den konkrete rapport fra Ernst & Young kommer Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til at udlicitere kommunale opgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen, siger borgmesteren. 

Til spørgsmålet om, hvorvidt kommunen vil lade sig inspirere af andre kommuners erfaringer med konkurrenceudsættelse, siger hun, at rapporten fra Ernst & Young slår fast, at kommunen på visse områder er meget omkostningseffektive.

- Derudover fortæller rapporten også, at effektiviseringerne lige så godt kan findes på intern omstilling som konkurrenceudsættelse. Og så påpeger rapporten også, at der er store usikkerheder i forbindelse med den. Og at der er behov for yderligere kvalificering og investeringer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Læs også: Vantro virksomheder: Så billigt kan man ikke hente skrald

Lars Bech-Jørgensen

Lars Bech-Jørgensen

Fagleder for Fremtidens Sundhedsvæsen

  • Direkte +45 3377 4671
  • Mobil +45 2627 1949
  • E-mail lbej@di.dk

Relateret indhold