Erhvervsminister Rsmus Jarlov beskriver sig selv som de små virksomheders minister - nu kommer forslagene fra regeringen, der skal lette erhvervslivets  byrder for 2,6 millliarder kroner.

PR foto
08.02.19 DIB Nyheder

DI: Regeringens offensiv for enklere regler løfter virksomheder

42 forslag fra regeringen til at mindske bøvl og byrder for virksomhederne, vil kunne mærkes, siger direktør hos DI, Kent Damsgaard.

Der er mange helt konkrete forslag, som forhåbentlig vil kunne omsættes til praksis med det samme, forudser direktør Kent Damsgaard, DI.

Han ser overordnet positivt på pakke af initiativer, som primært erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), men også flere andre ministre, nu lægger frem med et samlet mål om at lette erhvervslivets byrder for 2,6 milliarder kroner inden 2021.

- Der er blandt andet et enormt potentiale i bedre digitalisering – altså nye og langt mere brugervenlige  digitale løsninger der kan gøre indberetninger og registreringer nemmere for virksomhederne. Det kan eksempelvis være gennem en forbedring af ”Mit Virk.DK” som DI af flere omgange har efterlyst. Det er godt, at  det nu er med i regeringens planer, siger Kent Damsgaard.

Udspillet indgår i regeringens overordnede mål om at lette erhvervslivet for byrder for 4 milliarder kroner i perioden 2015-2020. De 42 forslag bringer netto gevinsten op på 3,8 milliarder kroner med udgangen af 2020. 

- Mange regler er nødvendige for at forhindre forurening og andre gener for omgivelserne, men vores virksomheder bruger alt, alt for meget tid på bureaukrati og administrativt bøvl, og vi har pligt til at bekæmpe det, siger Rasmus Jarlov. 

Læs mere: FAKTA: 10 centrale byrdelettelser fra regeringen

Det letter virksomhederne, det letter skattemyndighederne, og det gør det stort set umuligt for fuskere og fupmagere Kent Damsgaard, Politisk direktør

Styrket digitalisering er godt

Kent Damsgaard ser det som generelt glædeligt, at regeringen har brugt input fra Virksomhedsforum og Implementeringsrådet, men det havde dog været endnu bedre, hvis flere af forslagene var kommet med.

Fra Rasmus Jarlovs liste fremhæver DI’s direktør det som positivt, at øget digitalisering er højt på dagsordenen.  

- Nu tages endelig første skridt med oprettelsen af en skattemappe for selskaber. Det er vi meget glade for. Næste skridt bliver at få gjort skattereglerne mere skematiske, digitaliseringsklare og mindre afhængige af skøn og vurderinger, siger han. 

Det samme gælder forslaget om NemVirksomhed, der gør det mere enkelt for enkeltmandsvirksomheder at overholde tidsfrister og regler for eksempelvis indbetaling af moms.

- Det letter virksomhederne, det letter skattemyndighederne, og det gør det stort set umuligt for fuskere og fupmagere, siger Kent Damsgaard.

Regeringen lægger også op til en større gennemgang af årsregnskabsloven, som gælder for over 250.000 virksomheder. Målet er at finde lettelser for 250 millioner kroner alene på det område.

-  Djævlen ligger i detaljen, men vi deler helt klart opfattelsen af, at her er noget at hente til bred gavn for dansk erhvervsliv, siger Kent Damsgaard.

Brug for politisk flertal

De forslag regeringen kan sætte i værk med det samme suppleres af en lang række forslag for cirka 1,3 milliarder kroner, som skal vedtages politisk. Det kræver derfor en bred politisk opbakning til regelforenklingsdagsordenen at få lettelserne ud at virke i praksis. Derfor opfordrer DI til et bredt politisk samarbejde på tværs af hele det politiske spektrum.

- Den vigtigste dagsorden overhovedet for mig som erhvervsminister er at gøre det mindre besværligt at drive virksomhed. Derfor er jeg glad og stolt over, at vi nu leverer varen, siger erhvervsministeren. 

Læs også: Jarlov efterlyser byrdeforslag fra SMV'er

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold