Øget digitalisering af virksomheders papirarbejde er med i regeringens udspil , der skal spare virksomheder byrder for i alt 2,6 milliarder kroner.

Skyfish
08.02.19 DIB Nyheder

FAKTA: 10 centrale byrdelettelser fra regeringen

Regeringen fremsætter nu i alt 42 forslag, der skal lette danske virksomheder for bøvl og byrder for 2,6 milliarder kroner. Her er et udvalg af de vigtigste lettelser.

Fredag den 8. februar har regeringen anført af erhvervsminister Rasmus Jarlov fremsat forslag til at lette erhvervslivet for byrder og bøvl for i alt 2,6 milliarder kroner. Det bringer regeringen tæt på det samlede mål om lettelser for netto 4 milliarder kroner før udgangen 2020. Halvdelen af forslagene kræver dog, at der kan mobiliseres et politisk flertal for dem.

Se hele regeringens udspil her

Her er 10 udvalgte lettelser for dansk erhvervsliv:

1 - Forbedring af Mit Virk

For især de små virksomheder kan det være udfor­drende at holde styr på de regler og frister, som det offentlige stiller krav om. Virk.dk skal derfor give et samlet overblik, hvilket forventes at medføre lettelser for 62 mio. kr. i 2020.

2 - Digital Post, NemLog-in3 og NemID

Den erhvervsrettede funktionalitet skal forbedres ved næste udbudsrunde, så virksomheder opnår mindre administration. Fra 2021 og frem ventes det at lette byrder for ca. 200 mio. kr. årligt.

3 - Skattemappe for selskaber

Selskabers adgang til Skatteforvaltningens oplysningerne er i dag begrænset. En skattemappe vil hurtigt give det overblik. Det vil bl.a. lette arbejdet med årsregnskaber for ca. 220.000 selskaber, fonde, for­eninger og spare omkostninger for ca. 250 mio. kr. årligt.

4 - Lettere for enmandsfirmaer

NemVirksomhed er et vækstinitiativ for enkeltmandsvirksomheder, der letter bogføring og indberetninger af eks. moms. Det spare tid og sikrer bedre, at regler overholdes. Byrdelettelsen opgøres til 185 mio. kr. årligt.

5 - Eftersyn af årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven gælder for over 250.000 virksomheder. Loven ændres hyppigt og er relativt kompleks. Regeringen vil give regnskabsloven et større eftersyn og forudser lettelser på op til 250 mio. kr. på manøvren.

6 - Højere hastighed for lastbiler

Der kan spares 560 mio. kr. årligt, hvis lastbiler får lov til at køre 80 km/t i stedet for 70 km/t. Regeringen stempler det som en byrdelettelse takket være sparet tid på transportopgaver.

7 - Finansielt eftersyn og forenkling

Finansverdenen er underlagt en stadig strammere regulering, hvilket regeringen bifalder. Men der er potentiale for forenkling baseret på 56 anbefalinger fra en arbejdsgruppe i Erhvervsministeriet. Det kan spare virksomhederne for ca. 167 mio. kr. om året.

8 - Nyt center til analyse af lægemiddeldata

Oprettelse af Danish Centre for Medicines Data Analytics forventes at kunne lette erhvervslivets byrder med det, der svarer til op til ca. 150 mio. kr. årligt. Kliniske forsøg, godkendelser af lægemidler og sikkerhedsovervågning optimeres.

9 - Klarere kemiregler på arbejdsmiljøområdet

For eksempel vil kravet om, at knapt 50.000 virksomheder skal lave skriftlige brugsanvisninger for arbejdspladser mht. kemiske stoffer på virksomheden blive ophævet. Forventet årlig besparelse på 10 mio. kr.

10 - Slut med indivi­duelle miljøgodkendelser

Virksomheder skal i dag have en individuel miljøgodkendelse, hvilket tager tid og udløse tab af produktion. I stedet skal der indføres en branchebekendtgørelse. Det giver en byrdelettelse på ca. 7 mio. kr. årligt.

Læs også: DI tilfreds med regeringens byrdeløft

Fakta: Sådan opgøres  byrder

Erhvervsministeriet har regnet gevinsten og besparelsen igennem ved de forskellige forslag.

Et regneeksempel på en administrativ lettelse: 

I en lov pålægges 100.000 virksomheder krav om en årlig indberetning til det offentlige. Indberetningen tager ca. 30 minutter at udfylde og indsende og den foretages typisk af en bogholder til 351 kr. i timen.

Ganges de tre tal sammen giver det en byrdelettelser for ca. 18 millioner kroner årligt.

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold