Torsdag d. 27. januar i tidsrummet kl. 16-18 vil du ikke kunne tilmelde dig kurser og arrangementer eller ændre oplysninger på Min Side. Det skyldes en opdatering i DI’s systemer.

15.02.19 DIB Nyheder

Nye tal: Salget af grønne biler tager fart – i år bliver gennembrudsåret

Antallet af solgte grønne biler stiger markant, viser nye tal. Det giver håb om, at indfri ambitionen om en million grønne biler i 2030, selvom der er lang vej endnu.

I januar blev der indregistreret 21.296 nye personbiler. Heraf var 689 enten el, plug-in hybrid eller brint. Det seneste år er der dermed blevet solgt 4.976 nye grønne biler. Det er en betragtelig stigning fra året før, hvor tallet var 1.702.

I dag kører der lidt over 10.000 rene elbiler rundt i Danmark. Tæller vi plugin-hybriderne med, er tallet lidt over 16.000, og med varebilerne runder vi 17.000. Der er dermed stadig et godt stykke vej op til regeringens ambition om en million grønne biler på gaden i 2030. Det vil kræve en målrettet indsats med bl.a. en permanent ændring af afgiftssystemet, hvis vi skal nå i mål, mener DI.

- Selvom antallet af indregistreringerne af grønne biler i januar er steget med knap 80 pct. i forhold til samme måned sidste år, er salget på et meget lavt niveau i forhold til de ambitiøse politiske målsætninger om at udbrede lavemissions-teknologi i den danske bilpark med 1 mio. grønne biler i 2030, siger branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI.

Vi skal sikre, at de grønne biler er konkurrencedygtige med biler med forbrændingsmotor Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

- Det er svært at sige, om ambitionen for den grønne omstilling af vores bilpark bliver indfriet. Men jeg tør godt sige, at de grønne biler får deres gennembrud i år. Det skyldes blandt andet, at produktionen tager fart, så de lange leveringstider bliver forkortet, at modeludbuddet bliver mere varieret, og at teknologien modnes med længere rækkevidde som følge. Det vil appellere til flere målgrupper og gøre det mere attraktivt at anskaffe sig en miljørigtig bil, siger Thomas Møller Sørensen.

- For at indfri de politiske målsætninger om 1 mio. grønne biler, er det dog afgørende at få aktiveret forbrugernes købelyst. Ifølge en ny forbrugerundersøgelse fra Voxmeter forventer 8 pct., at deres kommende bil vil køre på el. Dermed er forbrugerinteressen for el-biler fire gange højere end markedsandelen, som er 2 pct. af privatmarkedet i januar. Så potentialet er stort allerede nu, siger Thomas Møller Sørensen.

- Endelig skal vi sikre, at de grønne biler er konkurrencedygtige med biler med forbrændingsmotor. Det gør vi bedst ved at lave afgifterne afhængig af bilens egenskaber og ikke, som det er i dag, af dens anskaffelsesværdi. På den måde vil f.eks. bedre miljøegenskaber som lavere CO2-udledning føre til lavere afgifter. Og samtidig vil det skabe større og blivende tryghed for både forbrugere, investorer i den nødvendige infrastruktur og bilforhandlerne. Vi kalder det fremtidens afgifter til fremtidens biler, siger Thomas Møller Sørensen.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold