Danske virksomheder skal i de kommende år vænne sig til nye regler for stålimport

Foto: Colourbox
01.02.19 DI Business Nyheder

Risiko for ståldumping kan føre til ekstra told – DI guider dig gennem nye EU-regler

USA’s straftold på stål har øget risikoen for ståldumping til det europæiske marked. EU vil modvirke effekterne med en forlænget kvoteordning. DI hører gerne fra virksomheder, der bliver udfordret af de nye regler.

USA indførte i juni 2018 en straftold på importeret stål. Det har forvredet det globale stålmarked og medført en risiko for, at stål i stedet dumpes på det europæiske marked. Ifølge Europa-Kommissionen er der allerede sket en stor stigning i EU’s import af stål.

Derfor skal danske virksomheder i de kommende år vænne sig til nye vilkår for import af stål.

EU har nemlig besluttet at indføre en flerårig safeguard kvoteordning i forlængelse af den midlertidige kvoteordning, der blev indført i forbindelse med den amerikanske straftold.

- De nye regler medfører, at man skal betale en ekstra told på 25 pct. for import, der overstiger kvoten. Mange danske produktionsvirksomheder og grossister importerer stål fra lande uden for EU og EØS, og de bliver ramt direkte, siger underdirektør Peter Thagesen, Dansk Industri (DI).

Læs også: USA kan starte handelskrig med ny straftold

Kvoter skaber usikkerhed

Peter Thagesen påpeger, at det ikke er sikkert, at kvoterne bliver brugt op. Derfor er det også usikkert, hvor mange – om nogen – der bliver ramt af den ekstra told.

- Men kvoterne skaber en usikkerhed, som gør det svært at planlægge produktionen og indgå langsigtede kontrakter med stålleverandører. Vi får mange henvendelser fra medlemmer, som især er bekymrede over, at kvoterne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Så hvis man fx bestiller stål fra Østasien, kan det tage op til et halvt år at få leveret. Hvis kvoten i mellemtiden er brugt op, står man med en ekstraregning på 25 procent af prisen, siger underdirektøren.

Læs også: Straftold fra USA: Hvad er omfattet?

Kontakt DI så ordningen kan forbedres

Kvoteordningen er ifølge underdirektøren udtryk for en svær balancegang, hvor EU har forsøgt at tage hensyn til både stålproducerende og stålforbrugende virksomheder. Derfor vil Kommission løbende evaluere kvoteordningen.

Det giver mulighed for at skubbe kvoteordningen i en bedre retning.

- Vi hører meget gerne fra medlemmer, der bliver udfordret af kvoteordningen. Det er netop konkrete eksempler, der giver afsæt for en god dialog om, hvordan kvoteordningen bør indrettes. Vi skulle gerne derhen, hvor kvoteordningen er mindst muligt til gene for  virksomheder, der importerer stål til deres produktion, siger Peter Thagesen.

Hvis man mangler overblik over, hvad kvoteordning betyder for ens virksomhed, er man også meget velkommen til at kontakte konsulent Bertil Egger Beck, beeb@di.dk, 3377 4695.

Fakta

Hvad går den nye kvoteordning ud på?

Den nye kvoteordning træder i kraft den 2. februar 2019 og løber frem til den 30. juni 2021. Herefter skal EU tage stilling til, om kvoteordningen skal forlænges. Det er kun muligt, hvis Kommissionen kan dokumentere, at der til den tid stadig er pres på EU’s stålindustri.

EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) og visse udlande er fortsat undtaget fra kvoteordningen. Man skal imidlertid være opmærksom, at kvoteordningen gælder for alle lande udenfor EU og EØS - også tætte handelspartnere som Schweiz og Tyrkiet.

Den nye kvoteordning omfatter stort set de samme produktkategorier som den midlertidige kvoteordning, der løb fra den 19. juli 2018 - 3. februar 2019. Følgende er ændret:

Udgået produktkategori: 23
Tilføjede: 10, 19, 24 og 27.

Kvoteordningen gælder fra den 2. februar 2019 til 30. juni 2021. Kvoterne er opdelt i følgende tre perioder:

2. februar 2019 – 30. juni 2019

1. juli 2019 – 30. juni 2020

1. juli 2020 – 30. juni 2021

Importkvoterne er fastlagt på grundlag er den gennemsnitlige årlige import i perioden 2015-2017 + 5 pct. Når en ny kvoteperiode påbegyndes, udvides kvoten med yderligere 5 pct.

Kvoterne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Det vil sige, at der bruges af kvoten, når EU’s toldmyndigheder har registreret varens ankomst. Man kan således ikke reservere en del af kvoten, når man bestiller varen.

Vejledning og overblik

Her finder du EU’s forordning om kvoteordningen inklusiv den officielle oversigt over, hvilke stålprodukter der er omfattet af kvoteordningen.

I Europa-Kommissionens database kan du se, hvor meget der er brugt af importkvoten for hver af de 26 stålkategorier, der hører under kvoteordningen.

Er du tvivl om, hvordan man bruger databasen, kan du læse Erhvervsstyrelsens vejledning.

For at få del i kvoten og undgå at betale tillægstold, før kvoten er opbrugt, skal du udfylde toldangivelsen på en bestemt måde. På Toldstyrelsens hjemmeside kan du se, hvordan man gør.

Bertil Egger Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4695
  • Mobil (+32) 476 17 27 48
  • E-mail beeb@di.dk

Relateret