De fleste bøder er givet for at holde uden for de opmærkede parkeringsbåse eller på p-pladser reserveret til andet formål

Foto: Getty
07.03.19 DI Business Nyheder

Bøderegn til lastbiler på rastepladser

Øget kontrol af parkeringsforhold har medført en sand bøderegn over den danske transportbranche. Kun hver tiende bøde er udstedt for at holde parkeret i mere end 25 timer.

1.200 parkeringsbøder blev der ifølge oplysninger fra DI Transport i januar måned udstedt på danske rastpladser. Det sker efter, at der fra 1. januar blev indført skærpet parkeringskontrol for at håndhæve den nye 25-timers parkeringsgrænse for lastbiler på rastepladserne, der blev indført i juli sidste år.

- Det er kun hver tiende bøde, der er givet for overtrædelse af 25-timersreglen. Resten er primært givet for at holde uden for de opmærkede parkeringsbåse eller på p-pladser reserveret til andet formål, fortæller branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

Læs også: Fremover maks. 25 timers parkering på danske rastepladser

Firdoblede bøder

Samtidig med at antallet af parkeringsbøder er steget voldsomt, er bødeniveauet også blevet firdoblet, så vognmændene skal betale 2.040 kr. pr. overtrædelse.

- Det er en heksejagt, der primært tjener til at jage chaufførerne ud i villa- og industrikvarterer, når de skal holde deres lovpligtige pauser og hvil, siger Michael Svane.

Han mener, det er helt forkert at jage chaufførerne væk fra rastepladser med parkeringsbøder.

- Helt som vi frygtede, har fokus på parkeringsbøder skabt dårligere vilkår for chauffører og vognmænd. I stedet burde man fokusere på det væsentlige, nemlig trafiksikkerheden og køre- og hviletidsreglerne, herunder også ulovlige hvil i førerhuset, siger Michael Svane.

DI Transport har sammen med 3F og resten af transportbranchen rettet henvendelse til transportministeren og Folketingets Transportudvalg om problemet. Her opfordrer de til, at der i de igangværende forhandlinger om investeringer i infrastruktur afsættes midler til udvidelse af de danske rastepladser.

Læs også: DI: 70 milliarder kroner skal give danskerne verdens bedste transport

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk
Relateret