Indvirkninger på samfundet bør være en del af virksomhedernes bundlinje, mener adm. direktør Erdem Ovacik, Donkey Republic A/S

19.03.19 DIB Nyheder

Debat: Få alle virksomhedens sociale effekter med

Brug Big Data til at få flere samfundsfaktorer, som har finansiel indvirkning på bundlinjen, med ind i årsrapporter. Det kan gøre Danmark til et foregangsland, skriver CEO Erdem Ovacik, Donkey Republic.

Teknologikritikken og kritikken af de få rige, der styrer teknologien, er overalt. Kapitalismen synes fortsat at have fuld fart fremad på bekostning af vores samfund og planet.

Og vi kan ikke forvente, at teknologivirksomheder eller deres medarbejdere ”tager ansvar” i et system, der belønner maksimering af aktionærværdi uden tanke på de sociale konsekvenser.

Derfor er der behov for en vis regulering, men det skal være på et sundt niveau. Det kræver, at vi tager nogle modige spring i vores forståelse af styring og regulering, hvilket faktisk kan gøres ret hurtigt og i stor skala ved brug af data og teknologi.

Udvid antal af succeskriterier

Forestil dig nu, at vi bad hvert ministerium om at finde frem til de 20 (eller 100!?) vigtigste KPI’er (key performance indicators), de forsøger at opnå. Hvis vi tager Sundhedsministeriet som eksempel, ville disse KPI’er blandt andet være reducering af diabetesforekomst, alkohol, social isolation osv.

Ved at koble disse KPI’er til de offentlige budgetter, der bruges på at opnå disse mål, kunne vi også finde frem til enhedsprisen for at opnå disse indvirkninger i vores offentlige institutioner. For eksempel kunne vi sige, at det koster 50.000 kr. at forhindre en person i risiko­gruppen for sukkersyge i at udvikle type II diabetes. Eller at det vil koste 2.000 kr. pr. år at holde den gennemsnitlige borger informeret om de vigtigste politiske fakta og debatter.

Danmark kunne rent faktisk skabe virksomheder, der skaber innovation i det offentlige og give resten af verden baghjul. Erdem Ovacik, adm. direktør, Donkey Republic

Bliver en del af resultatet

Næste skridt ville være at gøre disse KPI’er til en del af virksomhedernes resultatopgørelser. Donkey Republic, en delecykelservice jeg er medstifter af og adm. direktør for, har en masse positive indvirkninger på samfundet.

Men den belønnes ikke for disse positive indvirkninger – indvirkninger såsom at skabe mere plads i centrum ved at reducere antallet af personbiler, at gøre flere mennesker aktive – eller de positive økonomiske konsekvenser af turisme (turister kommer længere udenfor centrum, hjælper virksomheder i Storkøbenhavn osv.).

Ved at medregne social indvirkning i firmaers resultatopgørelse vil virksomheder, der slipper afsted med at fokusere på omsætning uden tanke på de sociale konsekvenser, lide økonomiske tab, mens andre, som Donkey, belønnes med bedre økonomi.

Data er den største udfordring

Med moderne værktøjer er det nu muligt at sigte efter så ambitiøs en vision. Den største udfordring, der står i vejen, er dataindsamling og -behandling.

Ved at forene data- og virkningsdrevet regulering med en markedsbaseret tankegang bruger vi i virkeligheden markeder til at levere sociale goder i stedet for private goder.

Når vi gør dette, kan vi skabe rammevilkårene for nye virksomhedsmodeller til fremme af flere og bedre sociale indvirkninger. I sidste ende vil det også åbne op for nye markeder. Danmark kunne rent faktisk skabe virksomheder, der skaber innovation i det offentlige og give resten af verden baghjul.

Fakta

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888


Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Dorte Gram Nybroe

Dorte Gram Nybroe

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3769
  • Mobil +45 2968 5962
  • E-mail dgny@di.dk

Relateret indhold