28.03.19 DIB Nyheder

Made by Denmark - 5 anbefalinger bag målet

Sammen skaber vi Danmarks succes. Her er Dansk Industris fem anbefalinger der sikrer målet: Made by Denmark

Danmarks succes – både nu og i fremtiden – er noget, vi skaber sammen. Den bliver formet af de værdier og kompetencer, vi deler som samfund, og som vi vælger at satse på.

Derfor opfordrer Dansk Industri på vegne af virksomhederne til, at vi står sammen om at bevare og udvikle Danmark som et både rigt og godt samfund. Det skal være et samfund, der er Made by Denmark. DI har 5 anbefalinger til indsatsområder, der skal rykkes på, for at det lykkes.

ANBEFALING 1:

Det er vigtigt, at vi sørger for, at virksomheder – uanset om de er udenlandske eller danske – i højere grad vælger at investere her – frem for i udlandet.

DI ANBEFALER:

 • At Folketinget løbende tilpasser det samlede niveau for skatter og andre politisk bestemte omkostninger på erhvervslivet.
 • At Folketinget reducerer erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder.
 • At Folketinget gør en målrettet indsats for at gøre de danske skatteregler så internationale som muligt.

Læs mere på di.dk/investeringer

ANBEFALING 2:

Danmark skal have verdens bedste arbejdsmarked, hvor vi får flest mulige arbejdsdygtige danskere i job, og hvor vi står stærkt i konkurrencen om at tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere.

DI ANBEFALER:

 • At kommunerne skal have et stærkere fokus på at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job.
 • At Folketinget gør det nemmere at rekruttere udenlandske medarbejdere og rydder op i komplicerede regler.
 • At vi styrker rekrutteringen af elever til erhvervsuddannelserne blandt alle aldersgrupper.

Læs mere på di.dk/flereijob

ANBEFALING 3

Danmark skal investere i fremtiden. I klima, uddannelse, forskning, sundhed, digitalisering og en langsigtet udvikling af vores infrastruktur.

DI ANBEFALER

 • At vi investerer 18 mia. kr. mere i 2025 i offentlig forskning, i uddannelser i verdensklasse og i udbygningen af vores infrastruktur.
 • At vi gennem uddannelsessystemet skaber større interesse for naturvidenskab, teknik og matematik – og investerer mere i uddannelse.
 • At Danmark får en samlet strategi for digitalisering og teknologi – på tværs af den offentlige og private sektor.

Læs mere på di.dk/invester

ANBEFALING 4

Vi skal finde effektive løsninger på udfordringer som klimaforandringer, migration, handelskrige og international terrorisme i tæt samarbejde med de andre EU-lande, hvor vi sætter et godt dansk aftryk.

DI ANBEFALER

 • At EU og Danmark skal være CO2 neutrale senest i 2050.
 • At EU og Danmark arbejder for at styrke erhvervslivets mulig­heder i en cirkulær økonomi.
 • At Folketinget kortlægger, hvordan danske virksomheder i højere grad kan udnytte mulighederne i FN’s Verdensmål.
 • At EU årligt indgår mindst to bilaterale handelsaftaler.

Læs mere på di.dk/bedreverden

ANBEFALING 5

Vi skal – sammen – skabe en bedre offentlig sektor. Danmark viser sig fra sin allerbedste side, når det offentlige og det private arbejder sammen om at skabe smartere, billigere og bedre kernevelfærd for borgerne.

DI ANBEFALER

 • At Folketinget etablerer en digital omstillingsfond målrettet offentlige investeringer i digitalisering og fornyelse.
 • At mindst 35 pct. af de egnede opgaver i den offentlige sektor sendes i udbud i 2025.
 • At kommuner, regioner og statslige myndigheder forpligtes til at udarbejde flerårige udbudsstrategier for at få mere ud samarbejdet med private leverandører om at løse driftsopgaver.

Læs mere på di.dk/offentlig-sektor

Læs mere om Made by Denmark og deltag i debat på Facebook

Læs også stort tema i DI Business magasinet

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

 • Direkte +45 3377 3836
 • Mobil +45 2949 4434
 • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold