Virksomhederne i Viborg Kommune skabte i 2017 22.300 lokale fuldtidsjob, og virksomhederne og deres medarbejdere bidrog med skatter og afgifter for i alt cirka 6,8 mia. kr. til vores fælles velfærd. For de penge kan samfundet som helhed f.eks. både undervise 26.600 elever i folkeskolen, have 4.500 social- og sundhedsmedarbejdere og 2.500 politibetjente ansat samt bygge 19 km. motorvej – hvert år.

Illustration: Belle Djerberg
22.03.19 DIB Nyheder

Ny kortlægning: Virksomhederne bidrager med 550 mia. til velfærden

Dansk Industri har lavet en ny kortlægning, så alle danskere kan se, hvor mange milliarder virksomhederne og deres medarbejdere i hver kommune bidrager med til velfærden. I Viborg Kommune er bidraget f.eks. 6,8 mia. kr. om året, men det er vi slet ikke opmærksomme nok på, mener Palle Damborg, ejer af Jysk Display i Viborg.

550 mia. kr.

Så meget betaler Danmarks virksomheder og deres medarbejdere til skattekassen hvert år – og det svarer til halvdelen af alle de udgifter, som den offentlige sektor har, viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri (DI).

- Virksomhederne og deres medarbejdere bidrager med skatter og afgifter for 550 mia. kr. For det kan vi f.eks. betale alle udgifter til både vores sundhedsvæsen, pleje og omsorg for vores børn, ældre, handicappede og socialt udsatte, hele folkepensionen og samtlige investeringer i bl.a. veje, skoler, plejehjem og forskning. Og det gør de altså hvert år, fortæller Kim Graugaard, fungerende adm. direktør i DI.

Han understreger, at størrelsen af virksomhedernes velfærdsaftryk i høj grad afhænger af, om de har adgang til at ansætte de kvalificerede medarbejdere, de skal bruge.

- Hvis virksomhederne skal kunne yde et stadig større bidrag til vores fælles velfærd, er det afgørende, at de bliver ved med at kunne ansætte dygtige medarbejdere. De er drivkraften i virksomhedernes velfærdsaftryk. Desværre står vi i en situation, hvor nogle politikere har åbnet op for at differentiere pensionsalderen og dermed give ret til tidligere pension for nogle danskere – og samtidig er skeptiske over for at tiltrække flere kvalificerede udenlandske medarbejdere hertil, siger Kim Graugaard og fortsætter:

- I værste fald kan det betyde, at vi sætter nogle store begrænsninger for den vækst, vi skaber, og dermed også hvad vi har råd til i Danmark.

Læs hele undersøgelsen: Virksomhedernes skattebidrag og velfærdsaftryk

Man kan måske opleve det sådan, at der på den ene side er nogle, der kun taler om vækst og virksomheder, mens andre taler om velfærd. Men virkeligheden er jo, at de er hinandens forudsætninger, og den kobling er der al mulig grund til at få gjort tydelig Borgmester Ulrik Wilbek (V), Viborg Kommune

22.300 lokale fuldtidsjob i Viborg Kommune

Med DI’s  kortlægning, er det nu for første gang muligt at se, hvor stort virksomhedernes velfærdsaftryk er i den enkelte kommune.

Eksempelvis skabte virksomhederne i Viborg Kommune i 2017 22.300 lokale fuldtidsjob, og virksomhederne og deres medarbejdere bidrog med skatter og afgifter for i alt cirka 6,8 mia. kr. til vores fælles velfærd. For de penge kan samfundet som helhed f.eks. både undervise 26.600 elever i folkeskolen, have 4.500 social- og sundhedsmedarbejdere og 2.500 politibetjente ansat samt bygge 19 km. motorvej – hvert år.

- Når jeg ser på tallene som erhvervsmand, er jeg egentlig ikke overrasket, for vi er midt i et opsving, og det går godt for virksomhederne. Men generelt mener jeg, at virksomhedernes bidrag er groft undervurderet. Hr. og fru Danmark er ikke altid opmærksomme på, hvor pengene egentlig kommer fra, siger Palle Damborg, som ejer Viborg-virksomheden Jysk Display A/S, som producerer messestande.

Han er derfor glad for, at virksomhedernes bidrag nu er gjort op – og fordelt ud på landets kommuner.

- Vi kan bruge tallene til at styrke den dialog, vi har med politikerne, om erhvervsklimaet. Politikerne lokalt i Viborg Kommune har på mange måder gjort et godt stykke arbejde ved bl.a. at fjerne dækningsafgiften, men vi har stadig alvorlige problemer med infrastrukturen, fordi vi ingen opkobling har til motorvejsnettet. På det område har vi brug for handling – både lokalt og nationalt, understreger Palle Damborg.

Han mener også, at politikerne bør have øje for, at der efter opsvinget kan komme dårligere tider. I den situation vil virksomhederne have behov for bedre rammevilkår, hvis de forsat skal bidrage lige meget til velfærden.

Læs også: DI: 70 milliarder kroner skal give danskerne verdens bedste transport

Virksomheder er engageret i samfundet

Borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek (V) er ikke overrasket over at se virksomhedernes samfundsbidrag. Han oplever, at virksomhederne i kommunen tager et stort medansvar for kommunens udvikling og bidrager med socialt ansvar, kulturelt engagement aktivt engagement i udvikling af borgernes fritidsliv og meget andet.

- Det er også mit indtryk, at det er sådan i andre kommuner. Vi sørger også i høj grad for at inddrage virksomhederne i udviklingsplanerne, og vi hjælper dem ved at sørge for en hurtig og smidig sagsbehandling i byggesager og lokalplaner, så det ikke er det, der står i vejen for, at virksomhederne vælger at etablere sig og blive i kommunen, siger Ulrik Wilbek.

Han mener, det handler om at få fortalt, at velfungerende virksomheder og vækst er forudsætningen for, at borgerne kan få gode rammer og offentlige ydelser, der får hverdagen til at glide.

- Man kan måske opleve det sådan, at der på den ene side er nogle, der kun taler om vækst og virksomheder, mens andre taler om velfærd. Men virkeligheden er jo, at de er hinandens forudsætninger, og den kobling er der al mulig grund til at få gjort tydelig, siger borgmesteren.  

Læs også: Leder: Stærke virksomheder – stærkt samfund

Danmark har brug for stærke virksomheder

Viborg Kommune er kun én ud af 98 kommuner, der alle har forskellige forudsætninger for at skabe et godt  erhvervsklima – afhængig af bl.a. størrelse, demografi og placering. Men tallene taler alligevel deres tydelige sprog, mener Kim Graugaard, fungerende direktør i DI.

- Vi kan ikke have et stærkt samfund i Danmark uden stærke virksomheder, som skaber vækst og job i hele landet. Og virksomhederne kan til gengæld heller ikke klare sig uden skoler, pasningstilbud, infrastruktur, som den offentlige sektor leverer den anden vej. Det er den gode cirkel, vi har i Danmark, som er så vigtig for vores succes.

Derfor håber Kim Graugaard at DI’s undersøgelse af virksomhedernes velfærdsaftryk vil give næring til debatten om samspillet mellem den private og den offentlige sektor.

- Det er typisk diskussionen om, hvad vores fælles penge skal bruges på, som fylder mest i debatten. Med vores kortlægning af virksomhedernes velfærdsaftryk ønsker vi også at tydeliggøre, hvor pengene i høj grad kommer fra og forhåbentlig få både borgere og politikere til at se diskussionen om virksomhedernes vilkår som en naturlig del af diskussionen om, hvordan vi sikrer os et godt velfærdssamfund i Danmark. Især i et valgår.

Find beregneren og tallene for din egen kommune på madebydenmark.dk 

Claus Aastrup Seidelin

Claus Aastrup Seidelin

Chefanalytiker

  • Direkte +45 3377 4863
  • Mobil +45 2779 6422
  • E-mail clas@di.dk

Relateret indhold