"Udviklingen i produktiviteten er, sammen med antallet af arbejdspladser, det som bestemmer vores velstandsudvikling. Derfor bør det stå højt på den politiske agenda – også i valgkampen – hvordan de enkelte partier vil styrke væksten i produktiviteten," siger direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri.

05.03.19 DIB Nyheder

Nye tal: Bekymring i DI over svag vækst i produktiviteten

Siden midten af 90’erne har produktivitetsvæksten ligget i underkanten af 2 pct. i de private byerhverv, viser nye tal, der vækker bekymring i DI.

DI er bekymret over den langsommelige udvikling i Danmarks produktivitet, som formandsskabet for Det Økonomiske Råd peger på i deres seneste produktivitetsrapport.

- De seneste års svage vækst i produktiviteten er meget skuffende. Udviklingen i produktiviteten er, sammen med antallet af arbejdspladser, det som bestemmer vores velstandsudvikling. Derfor bør det stå højt på den politiske agenda – også i valgkampen – hvordan de enkelte partier vil styrke væksten i produktiviteten, siger direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri.

- Det er meget skuffende med den svage udvikling i produktiviteten. Alvoren understreges yderligere af, at vismændene påpeger, at hele 40 pct. af fremgangen kommer fra eksport af varer, der ikke er produceret i Danmark, men alligevel er solgt her, så udfordringen med den lave vækst i produktiviteten kan i virkeligheden være større, end tallene viser, siger Kent Damsgaard.

Vismændene har i rapporten også kigget på, hvor meget ændringer i udgifterne til uddannelse betyder for produktiviteten. For eksempel har de undersøgt, hvordan ændret tilskud til gymnasierne har påvirket ”produktionen” af studenter – altså, om det har påvirket gennemførsel, karakterer og videre uddannelse. Vismændene konkluderer, at ændringer i tilskud på gymnasierne ikke har haft nogen større effekt på udbyttet af undervisningen.

- Det er ikke kun, hvor mange penge man bruger på en serviceydelse i det offentlige, der er afgørende for, hvad der kommer ud af det. Det er vismændenes undersøgelse et eksempel på. Derfor er der også brug for mere politisk fokus på, hvad vi får ud af de penge, vi bruger i det offentlige, fremfor alene på antallet af offentligt ansatte eller væksten i de offentlige udgifter, siger Kent Damsgaard.

 

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold