29.03.19 DIB Nyheder

Nye tal: Pæn fremgang i Danmark trods lavere international vækst

Det er glædeligt og lidt overraskende, at Danmark havde en stigende økonomisk vækst i slutningen af 2018, mener Morten Granzau, cheføkonom i DI.

Danmark havde i 4. kvartal 2018 en økonomisk vækst på 0,8 procent i forhold til 3. kvartal, viser tal fra Danmarks Statistik. Væksten er på 2,6 pct. målt i forhold til 4. kvartal året før. For 2018 som helhed blev væksten på 1,4 pct.

- Fremgangen i slutningen af året er drevet af en flot vækst i eksporten. Det er glædeligt og lidt overraskende, når man tænker på, at tysk økonomi er bremset op, og at der er stigende international usikkerhed, siger Morten Granzau, cheføkonom i Dansk Industri.

- 2018 blev samlet set et ret sløjt år med en vækst på kun knap 1½ pct. Det skyldes især en skuffende lav fremgang i eksporten i begyndelsen af året. Set over hele året var væksten i eksporten kun på ½ pct., siger Morten Granzau.

Produktiviteten i de private byerhverv steg i 2018 med blot 0,6 pct., idet værditilvæksten steg med 2,1 pct. og de præsterede arbejdstimer steg med 1,5 pct. Målt per beskæftiget var der dog tale om tilbagegang, da antal timer per beskæftiget faldt i 2018. Den lavere arbejdstid i 2018 skyldes delvist det noget tekniske forhold, at der var flere helligdage på hverdage end i 2017.

- Sidste år steg produktiviteten desværre kun ganske svagt i de private erhverv. Målt per medarbejder er der tale om et decideret fald i produktiviteten. Det er bekymrende i forhold til virksomhedernes muligheder for at vinde ordrer og markedsandele på de vigende eksportmarkeder, siger Morten Granzau.

- Der er heldigvis tegn på, at der var en stigende vækst i produktiviteten i anden halvdel af 2018. Det var især i begyndelsen af året, at væksten i produktiviteten var sløj, siger Morten Granzau.

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold