Ifølge Kent Damsgaard, direktør i DI, kan kampen mod byrder forhåbentlig samle partierne på tværs af Folketinget. En kamp, der er vigtig for både virksomhederne og lovgivningsprocessen.

Foto: DI
21.03.19 DIB Nyheder

20 konkrete forslag skal lette erhvervslivets byrder

Et nyt, uafhængigt organ skal opfange unødvendige og byrdefulde regler, når politikerne laver ny lovgivning. Sådan lyder en af DI’s 20 anbefalinger til færre byrder for erhvervslivet. Anbefalingerne vil gøre det lettere for virksomhederne, siger specialist i miljøret og entreprise Håkun Djurhuus.

Dansk erhvervsliv skal opleve færre byrder.

Derfor kommer Dansk Industri (DI) nu med et nyt såkaldt byrdekatalog med 20 konkrete forslag til, hvordan embedsværket og politikerne kan gøre det lettere at drive virksomhed.

Centralt i kataloget er DI’s anbefaling om at oprette et nyt byrdeorgan.

Tanken med det uafhængige organ er at sikre kontrollen med det lovforberedende arbejde og styrke Folketingets arbejde, så der holdes øje med eventuelle nye byrder ved eksempelvis lovforslag og bekendtgørelser.

Sammensætningen af organet kan udvikles med inspiration fra blandt andet Holland, Tyskland eller Sverige, der alle har lignende enheder til at forbedre lovgivningsprocessen.

Specialist i miljøret og entreprise Håkun Djurhuus, der blandt andet har været medlem af et ekspertpanel, der havde til opgave forenkle natur og miljølovgivningen, ser positivt på anbefalingerne.

- Jeg synes, det er en fremragende ide, forudsat at det bliver et hurtigarbejdende organ, der kan undersøge, hvornår noget dur eller ikke dur, siger han.

Læs DI’s 20 forslag ”Sådan bekæmper vi byrder” her.


Lang vej endnu

Håkun Djurhuus gør opmærksom på, at lignede tiltag allerede har fungeret på andre områder ved eksempelvis forhindring af overimplementering af EU-lovgivning.

- I dag skal virksomheder kigge i et væld af love og bekendtgørelser for at handle på et lovområde. Forenklinger vil betyde, at myndighederne bliver bedre til at håndtere reglerne, og at virksomhederne får lettere ved at gennemskue deres retsstilling, siger han.

I byrdekataloget understreger DI desuden, at der stadig er lang vej, selvom politikerne i mange år har været fokuseret på at lette byrderne i eksisterende lovgivning. Derfor er der behov for en mere helhedsorienteret tilgang til lovprocesser, der kan påvirke virksomhederne, mener DI. 

- Hvis vi for alvor skal rykke ved virksomhedernes opfattelse af byrder, skal vi have fokus på byrder i hele lovprocessen - fra en ide fødes, til den måde ny lov skal føres ud i livet på i den enkelte virksomhed, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

Læs også: Kæmpe byrdelettelse giver lettere adgang til EU’s forbrugere

Der er brug for at gå de forskellige tilsynsordninger igennem med en tættekam Kent Damsgaard, Politisk direktør

Sammen mod regeljunglen

DI foreslår, at de mange tilsyn, myndighederne fører med danske virksomheder, får en grundig gennemgang.

- Der er brug for at gå de forskellige tilsynsordninger igennem med en tættekam. Kan vi gøre det bedre? Kan vi gøre det mere effektivt? Det handler ikke om at frede erhvervslivet for myndighedernes kontrol. Tværtimod, siger Kent Damsgaard.

Han peger på, at for eksempel tilsyn med fødevaresikkerhed kan være med til at skabe tillid til danske eksportvarer.

- Det, vi ønsker, er at gøre arbejdsgangene omkring lovarbejdet mere målrettede og smidige for erhvervslivet, siger DI’s direktør.

Ifølge Kent Damsgaard kan kampen mod byrder forhåbentlig samle partierne på tværs af Folketinget.

- De sidste 35 år har skiftende regeringer kæmpet for at nedbringe byrderne for erhvervslivet i den danske regeljungle. Nu opfordrer vi til, at alle politikerne sammen tager næste skridt i kampen mod unødigt bøvl, siger Kent Damsgaard, direktør i DI.

Læs også:DI: Danmark halter efter i kampen mod bøvl og byrder

Fakta

 

Fire afsnit beskriver anbefalingerne:

Uafhængige byrdetjek
Et uafhængigt organ skal oprettes. Det skal kunne analysere og vurdere lovforberedende arbejde, så unødvendige regler            undgås.

Forenkling til tiden
Forenkling af eksisterende regulering skal gøres lettere, hurtigere og mere effektivt.

Konkrete byrdemålsætninger
Der skal fastsættes kvantitative målsætninger for og opgørelser af arbejdet med byrdelettelser, hvis lovgivning for alvor skal forenkles.

Mere effektive tilsyn
Der bør gøres op med unødigt detaljerede krav og tunge processor i forbindelse med tilsyn.

Læs DI's 20 forslag "Sådan bekæmper vi byrder"

Jonatan Steengaard
Skrevet af:

Jonatan Steengaard

Dorte Gram Nybroe

Dorte Gram Nybroe

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3769
  • Mobil +45 2968 5962
  • E-mail dgny@di.dk

Relateret indhold