Beskætigelsesordførerne fra S, V og K anerkender alle virksomhedernes bidrag, men har forskellige holdninger  til rekrutteringsproblemerne.

26.03.19 DIB Nyheder

Ordførere: Vi ved, at I bidrager til velfærden

Virksomhedernes bidrag til velfærdsamfundet er stort, men det bliver stadig sværere at rekruttere medarbejdere – og det kan true opsvinget. DI Business har derfor spurgt tre beskæftigelsesordførere, hvordan de vil sikre virksomhederne adgang til kvalificerede medarbejdere.

Manglen på medarbejdere vokser, og det er i dag vanskeligere for virksomhederne at rekruttere, end det har været i 10 år. Det viser en ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som har analyseret ca. 17.000 svar fra virksomheder om ansættelseforløb.

Virksomhederne har forgæves har forsøgt at rekruttere kvalificerede medarbejdere 70.300 gange i det seneste halvår – og det er 3.600 gange mere end i perioden før. Stigningen bekymrer Dansk Industri (DI).

- Det begrænser virksomhedernes muligheder for at gribe de gode afsætningsmuligheder. I it-branchen og i industrien er det over halvdelen af virksomhederne, der tvinges til at producere mindre, fordi der mangler medarbejdere, siger underdirektør Steen Nielsen, DI.

Han frygter, at problemerne med at rekruttere kan føre til lavere vækst – og i sidste ende til, at virksomhederne bidrager mindre til det danske velfærdssamfund. Bidraget er pt. i størrelsesordenen 550 mia. kr. om året, svarende til ca. halvdelen af det offentlige forbrug, viser beregninger fra DI.

DI Business har spurgt beskæftigelsesordførerne fra tre partier, hvad de vil gøre for at løse virksomhedernes rekrutteringsproblemer. De erkender alle, at virksomhederne bidrager markant til velfærden, men de har forskellige bud på, hvordan det skal blive lettere at rekruttere.

Læs også: Ny kortlægning: Virksomhederne bidrager med 550 mia. til velfærden

Generelt vil vi arbejde for styrke virksomhederne ad det reformspor, som vi er i gang med. Vi vil bl.a. gerne øge beskæftigelsesfradraget, afskaffe efterlønnen helt og fjerne topskatten. Anders Johansson, beskæftigelsesordfører (K)

Anders Johansson, beskæftigelsesordfører (K)

- Tallene underbygger bare den holdning, jeg allerede har: At det er hamrende vigtigt, at vi sikrer gode vilkår for virksomhederne. Det er jo dem, der skaber den største del af velstanden i samfundet og betaler for vores velfærd. Derfor skal vi også arbejde for, at de bliver så konkurrencedygtige som overhovedet muligt på alle parametre. Det gælder både i forhold til rekruttering, uddannelserne og skattetryk.

- Det er stærkt bekymrende, at virksomhederne får sværere ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Det er en af de største udfordringer i forhold til at sikre holdbarheden af det opsving, vi er inde i. Derfor har vi også foreslået at gøre det lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Det skal være administrativt enklere, men vi vil også gerne se på beløbsgrænsen på beløbsordningen, da de faglærte medarbejdere, der mangler i mange virksomheder, ofte ligger på grænsen.

- Generelt vil vi arbejde for styrke virksomhederne ad det reformspor, som vi er i gang med. Vi vil bl.a. gerne øge beskæftigelsesfradraget, afskaffe efterlønnen helt og fjerne topskatten. Derudover skal vi selvfølgelig også sørge for at få så mange ledige som muligt i beskæftigelse og evt. omskolet. På uddannelsesområdet er vi glade for den nye aftale, vi har lavet, der sikrer erhvervsuddannelserne bedre vilkår.

Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører (S)

- Jeg er da slet ikke i tvivl om, at virksomhederne bidrager til velfærden, og at det bidrag er en forudsætning for, at vi kan have et stærkt velfærdssamfund. Men det gælder også den anden vej rundt. Rigtig mange virksomheder kan kun producere og tjene penge, som der gør, fordi vi havde en offentlig sektor, som bl.a. søger for at behandle de syge og uddanne de unge. Så det er den balance, vi skal arbejde på at opretholde.

- Med hensyn til rekrutteringen, så er der også tal, der viser, at en del af de virksomheder, der forsøger at rekruttere, ikke altid har afsøgt alle muligheder – f.eks. at søge via det lokale jobcenter. Så det vil være min første anbefaling. Vi går ikke ind for, at vi skal til at rekruttere mange flere faglærte i udlandet. Vi skal hellere skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, så vi får alle med – og så skal vi satse meget mere på uddannelse.

- Grænserne i beløbsordningen er god nok, som de er. Hvis virksomhederne har brug for kvalificeret arbejdskraft, må de også betale for den. Til gengæld vil vi gerne se på, om de her ordninger rent administrativ kan blive enklere at bruge. Vi skal ikke have en masse ufleksible regler, som gør det unødvendigt svært for virksomhederne at tjene penge og skabe arbejdspladser, så vi får et stærkt samfund.

Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V)

- Jeg tænker mest af alt, at virksomhederne, der skaber vækst og arbejdspladser, og de danskere, der hver dag går på arbejde, fortjener et stort tak. Tak for at I bidrager massivt til vores fælles velfærd! Tak for at I hver dag knokler for at holde hjulene kørende i Danmark. Det er jeres fortjeneste, at vi har råd til det sundhedsvæsen, den ældrepleje og det skolesystem, vi har i Danmark. Det er jeres fortjeneste, at vi har råd til at give vores ældre en værdig pensionisttilværelse. Så tak for jeres bidrag!   

 - Vi fremlagde sidste år et udspil til, hvordan vi vil gøre det nemmere for danske virksomheder at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Vi vil først og fremmest gerne ændre på beløbsordningen, så det bliver nemmere at komme til Danmark for at arbejde, hvis man kommer fra lande, der ligner os – fx Canada, Australien og USA. For det er en god forretning for Danmark, når udlændinge kommer hertil på beløbsordningen. De bidrager i gennemsnit med 300.000 kr. om året til statskassen. Det giver samlet 1,4 mia. kr. hvert år til velfærd.

- Vi skal fortsætte med at føre politik, der understøtter, at danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har behov for. Og samtidig skal vi løbende se på, hvordan vi forbedrer rammevilkårene for danske virksomheder – så de fortsat kan konkurrere med udlandet, og så de fortsat kan skabe vækst og arbejdspladser. Vi vil bl.a. fastholde skatte- og byrdestoppet, så vi kan nedbringe danske virksomheders omkostninger, så deres konkurrenceevne kan styrkes.

Læs også: Verdens mest bæredygtige virksomhed: Vi har brug for forudsigelighed, infrastruktur og arbejdskraft

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold