Fra venstre: Alexander Foss, formand 1919 – 1925 (til sin død), Einar Foss, bestyrelsesmedlem/formand 1942 – 1966, Nils Foss, bestyrelsesmedlem/formand 1971 – 1997, Nils Christian Foss, bestyrelsesmedlem siden 1998.

Collage: Belle Djerberg
25.04.19 DIB Nyheder

100 år med fødselshjælp til iværksættere

Alexander Foss’ Industrifond runder 100 år med ”grundloven” – fundatsen – så intakt, at den kan holde 100 år mere.

Renere luft i børneværelset, superfood fra alger, ny slags prævention til mænd og næste generation af 3D-printer til metal. Iværksætterne bag disse fire eksempler på ny teknologi fik sidste år et økonomisk skulderklap fra Alexander Foss’ Industrifond.

Fonden kunne 25. april fejre de første 100 år, hvor rollen som fødselshjælper til gode forretningsideer hele vejen igennem har været en af de vigtigste grundpiller. 100 år hvor der er fordelt støtte til mere end 1.000 forskellige projekter i alt.

- Vi giver iværksættere en hjælpende hånd på et meget tidligt stadium. Det giver os en særlig rolle, fordi vi bistår i en fase, hvor den gode idé endnu ikke er nået ud på markedet og har vist sit kommercielle værd. Det er der ikke mange fonde, som gør, fortæller bestyrelsesformand Flemming H. Tomdrup.

Entreprenør- og iværksættermiljøet vokser, og med flere penge kunne vi hjælpe endnu flere igennem deres tidlige fase af idéudviklingen Bestyrelsesformand Flemming H. Tomdrup, Alexander Foss' Industrifond

Ombejlet af opfindere

Bidragene fra fonden går eksempelvis til udvikling af prototyper, hvor der er brug for indkøb af værktøj, testfaciliteter eller komponenter fra underleverandører. Beløbet ligger typisk på 50.000 – 75.000 kr., hvilket er med til at løfte iværksætterprojektet til næste niveau.

Fondens bestyrelse gennemgår årligt ansøgningerne med hjælp fra Dansk Industris SMV-afdeling. Og bunken med gode ideer er vokset i de senere år, forklarer Flemming H. Tomdrup.

- Sidste år fik vi over 70 ansøgninger. Kvaliteten og antallet er vokset i takt med, at vi har etableret et netværk af vejledere og kontakter i de stadigt større entreprenørmiljøer. Vi kunne nemt have udvalgt endnu flere støtte­modtagere, hvis vi havde haft flere midler, siger han.

Netop fondens beskedne størrelse betragter Flemming H. Tomdrup som den største udfordring aktuelt. Med en fondskapital på knapt syv mio. kr. er der årligt omkring 250.000 kr. til uddeling.

Donationer fra enkeltpersoner og efterkommerne efter Alexander Foss, samt en aftale med Dansk Industri om at huse fondens sekretariat, sikrer finansiering til de årlige donationer.

Ønsker flere med

- Men beløbet til donationer kan fint være større, og jeg vil gerne opfordre flere til at være med. Vi har en vigtig rolle i at medvirke til at skabe fremtidens danske virksomheder. Og vi har i fonden opbygget en velfungerende maskine med en god proces til at håndtere og udvælge de rette projekter, siger Flemming H. Tomdrup og fortsætter:

- Entreprenør- og iværksættermiljøet vokser, og med flere penge kunne vi hjælpe endnu flere igennem deres tidlige fase af idéudviklingen.

Når det så er sagt, er Alexander Foss’ ”grundlov” – fundatsen – baseret på principper, der har holdt i 100 år, og som ifølge bestyrelsesformanden kan holde 100 år mere.

- Et af fondens højdepunkter er faktisk, at vi har klaret os igennem 100 år uden behov for at ændre vedtægterne. Alexander Foss gjorde sig så grundige tanker om indholdet i fundatsen, at jeg også er helt rolig omkring fremtiden på det punkt, siger Flemming H. Tomdrup.

Alexander Foss udvalgte fem områder, der var berettiget til støtte: Uddannelse, markedsføring af Danmark, bidrag til studerendes udlandsrejser, iværksættere og ny teknologi. De sidste to områder fik for 100 år siden højeste prioritet – og det har de stadig i dag.

Et ord er et ord – 100 år efter

- Det er den største styrke, at vi stadig kan bruge Alexander Foss’ ord for, hvad der er vigtigt for fonden. Rettesnoren passer præcist på, hvordan vi handler i dag. Og vi tilpasser os som for 100 år siden de områder, hvor vores midler har den største effekt, siger bestyrelsesformanden.

I jubilæumsåret bruges der også midler til forskning i innovation og fondsstøtte, hvor målet er at kortlægge fondens betydning i et større perspektiv. Målet er at dokumentere effekten af bidragene til iværksættere.

- Vi udskriver derfor en prisopgave på landets universiteter. Vi har jo ydet mange bidrag gennem årene, og derfor vil det være interessant at få bedre dokumentation for, hvordan pengene virker. Det kan gøre os endnu bedre, når vi ser fremad i de næste mange år, siger Flemming H. Tomdrup.

Dertil udgives jubilæumsbogen ”Danmark som Industriland – ­Alex­ander Foss’ Industrifond i 100 år” af forfatterne Peter Fosdal og Anders Harbo.

Fakta

Alexander Foss’ Industrifond

Fonden støtter: 

Nyskabende projekter i den tidligste fase med penge til udvikling af prototyper, blandt andet indkøb af værktøj, test og komponenter. 

Støttebeløb ligger typisk på 50.000-75.000 kr. – i enkelte tilfælde højere. 

Projekter som er tilknyttet Danmark. 

Fonden støtter kun sjældent:

Udgifter til patentansøgninger, arbejdsløn, driftsudgifter og udgifter, der allerede er afholdt. 

Rene softwareprodukter og udvikling af apps.

Projekter som er så modne, at de har fået bidrag fra andre fonde og investorer.

Fondens bestyrelse udvælger beløbsmodtagere og har haft 28 medlemmer i løbet af 100 år. I dag består fondens bestyrelse af: 

Flemming H. Tomdrup (formand). Tidligere blandt andet adm. direktør for Lauritz Knudsen A/S, Schneider Nordic Baltic A/S og Solar A/S og medlem af DI’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Formand for Terma A/S siden 2014. 

Lars Hein, tidligere professor ved Danmarks Tekniske Universitet og adm. direktør for Institut for Produktudvikling. 

Nils Christian Foss. Business Angel og medinvestor i en række virksomheder. Er bestyrelsesmedlem i flere iværksættervirksomheder.

Alexander Foss’ Industrifond

Læs mere om fonden: 

di.dk/alexanderfoss

Læs om fondens prisopgave: 

di.dk/AFI-prisopgave

Læs jubilæumsbogen: 

di.dk/danmarksomindustriland

Anders Sparre

Anders Sparre

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3973
  • Mobil +45 2627 2494
  • E-mail asp@di.dk

Relateret indhold