Beate Kragh og Tilde Mathiesen fra Lyshøjskolen i Kolding skriver projektopgave om handelskrigen mellem USA og Kina.

Foto: Beate Kragh og Tilde X
23.04.19 DIB Nyheder

8. klasse quizzer DI’s ekspert om handelskrigen

Beate Kragh og Tilde Mathiesen fra Lyshøjskolen i Kolding har stillet DI’s handelspolitiske ekspert Peter Bay Kirkegaard fire skarpe spørgsmål om handelskrigen mellem USA og Kina og dens betydning for danske virksomheder.

Det er ikke kun finansfolk og erhvervslivet, der har interesse i handelskrigen mellem USA og Kina. På Lyshøjskolen i Kolding er Beate Kragh og Tilde Mathiesen i gang med at skrive projektopgave om stridighederne og betydningen for Danmark. I den forbindelse har de bedt DI's handelspolitiske ekspert Peter Bay Kirkegaard svare på fire spørgsmål. Læs korrespondancen her.  

Beate Kragh og Tilde Mathiesen: På hvilken måde vil en handelskrig mellem USA og Kina påvirke de danske virksomheder?

- Handelskrigen giver først og fremmest anledning til usikkerhed hos danske virksomheder - og også virksomheder fra alle mulige andre lande. Det gør måske nogle virksomheder lidt mere forsigtige med hensyn til at foretage nye investeringer i maskiner, fabrikker med videre. Og det kan så igen betyde, at de ikke køber så mange varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder. I sidste ende kan resultatet blive, at vi taber vækst og arbejdspladser.

- Der er også nogle virksomheder, der bliver direkte ramt, fordi de har produktion i Kina og eksporterer derfra til hele verdenen, herunder USA. De varer, de sender afsted til USA, bliver nu ramt af straftold og bliver dyrere for amerikanske virksomheder og forbrugere. Det gør det sværere for virksomhederne at sælge deres varer, siger seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard fra DI. 

Beate Kragh og Tilde Mathiesen: Hvilken side er Danmark på?

- Danmark står på EU’s side i denne sag. Som medlem af EU er vi omfattet af EU’s fælles handelspolitik, hvilket betyder, at vi taler med en meget større international stemme, end vi ellers ville have gjort.

- Mens vi (og her mener jeg EU) på den ene side ikke støtter op om USA's brug af straftold overfor Kina, så støtter vi klart op om de problemer med Kina, som USA forsøger at rette op på, eksempelvis Kinas udprægede brug af statsstøtte til kinesiske virksomheder, deres krav om, at udenlandske virksomheder, der investerer i Kina, udleverer kerneteknologier til kinesiske partnervirksomheder, og deres generelle favorisering af kinesiske virksomheder.

- Vi er imidlertid ikke enige med amerikanerne i den måde de forsøger at tackle problemet på, når de egenhændigt pålægger straftold på kinesiske varer. I stedet burde USA sammen med EU konfrontere Kina i verdenshandelsorganisationen WTO, siger seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard, DI.

Beate Kragh og Tilde Mathiesen: Hvad er det bedste, som kunne ske for Danmark, eller hvad håber Danmark på at der vil ske?

- Det bedste, der kunne ske for Danmark var, at USA får tvunget Kina til at give en række indrømmelser, så de stopper med at favorisere kinesiske virksomheder. Det er der imidlertid ikke udsigt til, da Kinas samfundsmodel i høj grad bygger på at favorisere kinesiske virksomheder.

- Det værste, der kunne ske, var, om USA og Kina blev enige om at bilægge deres stridighed mod, at Kina køber lidt flere amerikanske varer. Ender det med en meget overfladisk aftale, vil amerikanerne have forpasset en gylden mulighed for at få gjort noget ved de egentlig problem, nemlig Kinas systematiske favorisering af egne virksomheder, siger seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard, DI. 

Beate Kragh og Tilde Mathiesen: Vil det have konsekvenser for andre dele af verden?

- Ja, udfaldet af handelskrigen har store konsekvenser for resten af verdenen og for danske virksomheder.

- Mere overordnet kan man sige, at fordi USA har valgt at takle Kina på egen hånd, har de samtidig givet en stor langefinger til verdenshandelsorganisationen WTO, som burde være det forum, som denne slags problemer blev søgt løst igennem. Dermed er USA med til at undergrave en institution, som har stået vagt om fælles, globale og gennemsigtige regler for verdenshandlen, hvilket ikke mindst små lande som Danmark – og udviklingslandene – har nydt godt af, siger seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard, DI.

Læs også: Trump dumper WTO-dommere på stribe

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4685
  • Mobil +45 2311 9479
  • E-mail pbki@di.dk

Relateret indhold