Lars Lindskov er indehaver af Lindskov Communication, der med 20 medarbejdere rådgiver virksomheder i at skabe relationer, dialog og forståelse om deres løsninger, når de skal kommunikere med det offentlige. For private virksomheder er det ikke altid lige til.

Foto: Thomas Arnbo
09.04.19 DIB Nyheder

Ejeren udfordrer Christiansborg: Gør offentlige udbud fair

Syv erhvervsordførere fortæller, hvordan de vil fremme private løsninger i det offentlige. Ejer af Lindskov Communication, Lars Lindskov, mener ikke, at konkurrencen mellem private virksomheder og det offentlige er fair.

Hvordan vil I som politikere fremme private løsninger og innovation i den offentlige sektor, således at private virksomheder ikke oplever unfair konkurrence fra det offentlige?

Sådan spørger Lars Lindskov, ejer af Lindskov Communication, partiernes erhvervsordførere.

Jeg oplever blandt andet, at enkelte dårlige eksempler blandt private virksomheder misbruges til at forhindre en regulær konkurrence mellem offentlige og private leverandører, siger Lars Lindskov.

Lindskov Communication, der blandt andet arbejder med PR og Public Affairs, rådgiver virksomheder i dialogen med det offentlige, når de eksempelvis skal byde på offentlige opgaver.

Læs også Lars Lindskovs debatindlæg: Debat: Kan vi få noget fair konkurrence?, hvor han kommer med eksempler på unfair konkurrence fra sin hverdag.

Erhvervsordførerne svarer her:

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti

Der er masser af opgaver, som private aktører kan og bør tage sig af. I 2018 lancerede vi et udspil, der skal sætte skub i konkurrenceudsættelsen. Det handler blandt andet om at have konkrete måltal, mindske bureaukrati, og så vil vi etablere et ’Forum for Udbud’, der kan være rådgivende organ i forhold til at fremme konkurrencen i det offentlige.

Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti

Udbudsloven skal revideres i 2020. i DF vil vi have sikret en mere fleksibel udbudslov, hvor SMV’er i højere grad kan komme i betragtning, eksempelvis ved at muliggøre geografiske deludbud, lavere krav til omsætning, antal drifts år og andre rigide krav. Ligeledes skal muligheden for fællesbud og konsortiebud undersøges.

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance

Jeg arbejder ihærdigt på mere samarbejde med private aktører samt fair og lige konkurrence. Alle omkostninger skal medtages, når det offentlige laver udbud og byder på egne opgaver – også administrationsomkostninger, afskrivninger m.m. Og udregningerne skal være gennemsigtige. Desuden skal kommuner ikke kunne udføre opgaver, som i forvejen udføres af private aktører.

Thomas Jensen, Socialdemokratiet

For at gøre det lettere at gabe over offentlige udbud, indførte vi blandt andet det såkaldte ’opdel-ellerforklar-princip’. Det gør helt enkelt, at man skal dele et udbud op eller i hvert fald forklare, hvorfor man ikke gør det. I samme ånd blev kravene til omsætning sænket. Hvis der fortsat er udfordringer, så er vi bestemt åbne over for at se på dette.

Rune Frøsig Osmundsen, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Udbudsmateriale skal ikke kunne laves således, at store aktører har en fordel eksempelsvis grundet stor vægtning på virksomheds CV og ekstreme betalingsbetingelser, som i praksis kan udelukke nye aktører. Strukturen i udbudsdirektiverne bør revideres og forenkles, således at fleksibiliteten og konkurrencen øges og gøres mere fair.

Rasmus Nordqvist, Alternativet

Jeg så gerne, at offentlige, private og tilmed frivillige aktører arbejdede langt bedre sammen i stedet for at konkurrere og modarbejde hinanden. I samspillet mellem de tre aktører kan man finde langt bedre og mere effektive løsninger. Det er en sådan udvikling, vi skal støtte op om.

Torsten Schack Pedersen, Venstre

Det er væsentligt for mig at slå fast, at regeringen helt katagorisk arbejder imod offentligt opgavetyveri. Da vi i 2015 vedtog udbudsloven, var det for at sikre et mere rimeligt regelsæt omkring disse udbud, så private ikke oplever ulig konkurrence. Vi har netop vedtaget ændringer i udbudsloven med det formål at sikre gennemsigtighed og derved yderligere ligebehandling.

DI Business har rettet henvendelse til Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige, der ikke har haft mulighed for at svare.

Læs også: Ejeren udfordrer Christiansborg: Aktier til medarbejdere

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold