Indviklede regler gør det svært for danske virksomheder at rekruttere dygtige, udenlandske medarbejdere, men nu bliver reglerne lidt enklere.

Foto: Getty Images
30.04.19 DIB Nyheder

Lovændring: Mindre bøvlede regler for udenlandske medarbejdere

Folketinget har vedtaget en række lovændringer, der vil gøre hverdagen enklere for virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere. Dansk Industri glæder sig over, at der nu bliver mindre administrativt bøvl, og det samme gør virksomheden Accenture.

- Vi er en virksomhed med op mod end 30 nationaliteter. Her skelner vi ikke mellem folk på baggrund af nationalitet, men på baggrund af om de har de kompetencer, vores kunder efterspørger. Derfor er det helt afgørende for os, at vi har nogle gode og fleksible ordninger i forhold til at rekruttere udenlandske ansatte, fortæller Philip Wiig, der er Managing Director i virksomheden Accenture Danmark.

Han er derfor glad for, at Folketinget tirsdag vedtog en række regelændringer, der gør det administrativt enklere at ansætte udenlandske medarbejdere. Virksomheden, som har mere end 600 ansatte i Danmark, har nemlig i dag en hel afdeling på ca. 20 personer, som alene tager sig af forhold omkring Accentures udenlandske ansatte.

- Afdelingen arbejder selvfølgelig ikke kun med at administrere de danske regler om udenlandsk arbejdskraft, men det fylder meget. Så når reglerne bliver smidigere, får medarbejderne i afdelingen mange flere ressourcer til at hjælpe vores udenlandske ansatte med alle mulige andre vigtige forhold. Det kan f.eks. være skatteforhold, eller hvordan den ansattes partner bedst kan falde til i landet, fortæller Philip Wiig.

Danmark er i skarp konkurrence om at tiltrække højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, og administrative benspænd er en klods om benet på danske virksomheder. Kim Graugaard, Arbejdsmarked & Personalejura, viceadm. direktør

Et skridt i den rigtige retning

For Accenture betyder det bl.a. meget, at det nu bliver lettere at få udenlandske ansatte til Danmark i kortere perioder fordelt over året – når perioden samlet set ikke overstiger 90 dage. Omvendt er det en streg i regningen, at kravet om, at lønnen skal udbetales på en dansk bankkonto ikke bortfalder helt.

- Den regel har vi bøvlet meget med, men det er ikke så meget den enkelte regel – det er den samlede mængde af administrative byrder, der gør det så besværligt. Derfor glæder vi os over alle fremskridt, der sker, understreger Philip Wiig.

Accenture er kun én af mange danske virksomheder, som kan glæde sig over lovændringerne. Dansk Industri (DI), som længe har arbejdet for at få reglerne forenklet, er også positive – selv om ønskelisten ikke er udtømt.

- Danmark er i skarp konkurrence om at tiltrække højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, og administrative benspænd er en klods om benet på danske virksomheder. Nu har en række partier fjernet en del af dem, og det er både godt for virksomhederne og for den vækst, som skal finansiere dansk velfærd, siger Kim Graugaard, som er fungerende adm. direktør i DI.

Læs også: Nordjysk netværk skaffer udenlandske medarbejdere

Ændringerne fjerner ikke alle hindringer

De vedtagne ændringer dækker dog ikke alle de hindringer, som i dag gør det vanskeligt for danske virksomheder at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere, mener DI.

Der bliver eksempelvis ikke rykket ved beløbsgrænsen, der i dag betyder at medarbejdere, som kommer til Danmark gennem beløbsordningen skal tjene mindst 427.000 kr. om året. Det samme gælder den såkaldte positivliste over job, hvor der er særlig stor mangel på arbejdskraft, som DI gerne havde set en udvidelse af.

- Den ny aftale vil næppe øge antallet af udenlandske medarbejdere betydeligt. Men den vil gøre livet nemmere for alle de danske – og internationale – virksomheder, som er så afhængige af dygtige udenlandske medarbejdere for at kunne drive deres virksomhed her i Danmark, siger Kim Graugaard.

Tal fra DI viser, at mindst hver 10. virksomhed i Danmark har måttet takke nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft, og hver fjerde virksomhed har oplevet at rekruttere forgæves. Det er især faglærte og højtuddannede medarbejdere, som virksomhederne oplever mangel på.

Læs også: Danmark tjener millioner på ISS’ jobindsats

Linda Duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe

Chef for Medlemsrelationer og SMV-indsatser

  • Direkte +45 3377 3906
  • Mobil +45 9398 8050
  • E-mail lidw@di.dk

Relateret indhold