25.04.19 DIB Nyheder

Nye tal: Første tilbagegang i det offentlig-private samarbejde i 10 år er bekymrende

Efter mange års stilstand lod kommunerne i 2018 private virksomheder løse færre kommunale opgaver end i det foregående år. Det er en udvikling i den helt forkerte retning, siger DI’s branchedirektør Jakob Scharff.

Samarbejdet mellem kommunerne og de private virksomheder har fået et tilbageslag. På trods af mange gode eksempler, optimistiske skåltaler og hensigtserklæringer gennem årene er udviklingen i det offentlig-private samarbejde gået den forkerte vej. Nye tal (PLI) fra Danmarks Statistik viser, at andelen af konkurrenceudsatte kommunale opgaver i 2018 er gået tilbage med 0,2 pct.-point sammenlignet med året før, og det giver anledning til bekymring hos DI.

- Vores analyser viser, at otte ud af ti kommunalpolitikere mener, at der vil være gevinster ved at øge samarbejdet med private virksomheder – men alligevel går udviklingen den helt forkerte vej. Der er brug for handling i kommunerne, hvis det offentlig-private samarbejde skal styrkes, så vi sammen kan skabe endnu bedre lokal velfærd, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

- Befolkningsudviklingen med flere børn og ældre – og færre til at forsørge dem – presser økonomien i mange kommuner, og der gennemføres flere steder store sparerunder. Derfor undrer det mig, at kommunerne ikke i større udstrækning gør brug af udbud og offentlig-privat samarbede som et redskab til at sikre, at vi borgere får den bedst mulige service for vores skattekroner, siger branchedirektøren.

Der er stor forskel på omfanget af det offentlig-private samarbejde på tværs af kommunerne. 28 kommuner har udliciteret mindre end 25 pct. af deres udbudsegnede opgaver, mens 20 kommuner gør det med mere end 30 pct. af opgaverne. Kommunerne bør blive bedre til at lære af hinanden på tværs af kommunegrænser, mener DI.

- Tallene viser med al tydelighed, at mange kommuner både kan og bør sende flere opgaver i udbud – men det offentlig-private samarbejde skal prioriteres. Det kommer ikke af sig selv, men kræver politisk vilje og lederskab. Her kan kommunerne med fordel skele til sidemanden, siger DI’s Jakob Scharff.

- Der er i dag udbudsegnede opgaver til en værdi af mere end 174 mia. kr., hvor kommunerne endnu ikke har undersøgt potentialet for et stærkere samarbejde med de private virksomheder – for at få mest muligt service for skatteydernes penge, siger Jakob Scharff.

Han peger på, at en vej frem er at kortlægge de gevinster, som de allerede har opnået, og afdække potentialet for øget offentlig-privat samarbejde.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold