Det kræver tålmodighed og ihærdighed at få indflydelse på lovgivningen i EU. Dansk Industri brugte mere end tre år på at lette virksomhedernes byrder for pengeoverførsler i EU - men i december 2018 blev målet nået.

01.05.19 DIB Nyheder

Sådan giver DI's lobbyarbejde gevinst i EU

Med kontor i Bruxelles er Dansk Industri tæt på magtens centrum i EU. Her er et eksempel på DI-medlemmernes gevinst ved lobbyarbejdet.

– Det er virkelig gode nyheder. DI har arbejdet meget længe for, at gebyrerne på overførsler mellem EU-lande blev sænket. Nu bliver det en realitet.

Sådan lød det 19. december 2018 fra en meget tilfreds Dorte Gram Nybroe, chef for SMV og Iværksætteri i Dansk Industri. Hun kunne se tilbage på tre års benarbejde med at få has på et bankgebyr, der har skadet især mindre virksomheder med mange eksportordrer.

Succeshistorien er samtidig et godt eksempel på, hvordan Dansk Industri kan påvirke EU-lovgivningen til gavn for virksomhederne.

Her er sagen fra start til slut:

Sommer 2015:

Et medlem henvender sig til DI’s afdeling for SMV og Iværksætteri: Virksomheden har mange små pengeoverførsler fra Danmark til Tyskland og Sverige og undrer sig over, hvorfor den skal betale høje gebyrer for overførslerne til banken, modsat virksomheder i Tyskland og Sverige. Det forvrider konkurrencen, fordi det bliver dyrere for danske virksomheder at eksportere til EU.

Sommer 2016:

DI går i aktiv dialog med relevante politikere om sagens betydning for danske virksomheder. DI gør også pressen opmærksom på udfordringerne, og der bliver skrevet artikler i løbet af 2016 med relevante medlemsvirksomheder som eksempler.

Efterår 2016:

DI undersøger sagen med forskellige interessenter, herunder DI’s SMV-udvalg og relevante erhvervs- og forbrugerorganisationer i relevante EU-lande, som tilkendegiver, at de også finder de høje gebyrer for problematiske.

Forår 2017:

DI’s forarbejdet afdækker, at EU-Kommissionen overvejer at ændre lovgivningen på området, og er i gang med at undersøge behov og konsekvenser ved forskellige tiltag. 

14. marts fremsætter DI sagen i regeringens EU-implementeringsråd og anbefaler, at regeringen går ind i sagen. I den sammenhæng tager DI igen fat i pressen.

Efterår 2017:

Ny analyse fra DI med input fra DI’s Virksomhedspanel underbygger SMV’ernes omkostninger pga. de høje bankgebyrer. DI møder kommissionens embedsmænd og drøfter sagen og deler data fra DI’s medlemmer. DI får i samme periode sikret opbakning fra de andre erhvervsorganisationer i Business Europe. De udarbejder et positionspapir, som deles med blandt andet den ansvarlige kommissær Valdis Dombrovskis.

Forår 2018:

DI drøfter sagen med danske medlemmer af Europa-­Parlamentet. Især det konservative medlem af Europa-Parlamentet, Bendt Bendtsen, finder sagen relevant og arbejder aktivt for at skaffe opbakning til de nye EU-regler. 28. marts fremsætter EU-Kommissionen lovforslag, der begrænser bankers gebyrer ved betalinger i euro over EU’s landegrænser for alle EU-lande.

Sommer 2018:

Ministerrådet bliver enige om deres holdning til forslaget. Alle lande, inklusiv den danske regering, bakker op.

Efterår 2018:

DI’s Bruxelles kontor følger arbejdet med forhandlingerne i Europa-Parlamentet tæt og er løbende i dialog med de medlemmer af parlamentet, som er involveret i forhandlingerne.

Vinter 2018:

Europa-­Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen forhandler forslaget og de foreslåede ændringer.19. december bliver parterne enige om en politisk aftale, og den endelige lovtekst bliver således vedtaget. Gebyrer for at overføre euro mellem EU-lande bliver sat ned, så de ikke må være højere end overførsler internt i landet. Dertil indføres foranstaltninger, som sikrer højere transparens og bedre information til forbrugere og virksomheder, når de hæver penge eller overfører penge EU-landene imellem.

15. december 2019:

Loven træder i kraft, og danske virksomheder skal nu betale markant lavere gebyrer ved overførsler i euro til andre EU-lande.

Læs også: DI Business tema om valget til Europa-Parlamentet

Brug DI

Kontakt seniorchefkonsulent Mette Peetz-­Schou på 3377 3022 eller meps@di.dk, hvis du møder barrierer på det indre marked.

Sammen om Europa

EU spiller en afgørende rolle for Danmark, hvis vi også fremover vil være et af de bedste og tryggeste steder i verden at leve, arbejde og drive virksomhed.

Så hvor bør de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet tage fat? Dét giver vi DI’s bud på her.

Læs mere

Mette Peetz-Schou

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3022
  • Mobil +45 4037 3728
  • E-mail meps@di.dk

Relateret