En erhvervsaktiv ufaglært kan forvente sig 18,5 år på pension - det kan en erhvervsaktiv med en lang videregående uddannelse også, viser nye tal.

Fpto: Getty Images
01.05.19 DIB Nyheder

Ufaglærtes otium er lige så langt som akademikeres

Ufaglærte og faglærte er trukket tilbage fra arbejdsmarkedet i lige så mange år som dem med de længste uddannelser, mens personer med mellemlange videregående uddannelser får flest år som tilbagetrukne, viser en ny analyse. Det er vigtigt, at det er fakta, der styrer udformningen af politikken på området, mener Dansk Industri.

- Når man følger debatten om pensionsalder, får man nemt det indtryk, at ufaglærte og kortuddannede har kortere otium end akademikere. Men sådan forholder det sig heldigvis ikke. Ufaglærte og faglærte opnår at være trukket tilbage fra arbejdsmarkedet i lige så mange år som akademikerne. Faktisk er det dem med de mellemlange uddannelser – som f.eks. sygeplejersker og skolelærere – der kan se frem til det længste otium, siger Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri (DI).

DI har i en ny analyse set på sammenhængen mellem uddannelsesniveau, levetid og tilbagetrækningsalder. Tallene viser, at de kortest uddannede ganske vist lever kortere – men de trækker sig også tidligere tilbage end de, der har de længste uddannelser. Både ufaglærte og akademikere har udsigt til at være tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet i gennemsnitligt 18,5 år.

Læs analysen: Forskel i levetid og pensionsalder

Det er helt afgørende for vores samfund, at vi indretter vores pensionssystem på baggrund af fakta frem for fordomme om forskellige grupper på arbejdsmarkedet Steen Nielsen, Vicedirektør

Udform politikken på baggrund af fakta

For nyligt viste tal fra STAR, at manglen på arbejdskraft netop nu er den værste i ti år. Det betyder, at mange danske virksomheder rekrutterer forgæves og i stigende omfang må takke nej til ordrer, fordi de ikke har hænder og hoveder nok til at løfte opgaverne.

- Det er gift for opsvinget og den danske samfundsøkonomi, når virksomhederne ikke kan skaffe de kvalificerede medarbejdere, de har brug for. Derfor er det også helt afgørende for vores samfund, at vi indretter vores pensionssystem på baggrund af fakta frem for fordomme om forskellige grupper på arbejdsmarkedet, mener Steen Nielsen.
Han håber derfor, at politikerne i de kommende år vil holde fokus på at udnytte det fulde potentiale i hele arbejdsstyrken – uanset uddannelsesniveauet.

- Det siger sig selv, at de ældre medarbejdere, som reelt er nedslidte, skal have mulighed for at trække sig tilbage. Men det løser vi ikke ved at stemple alle ufaglærte og kortere uddannede som mindre arbejdsduelige end alle andre. Nedslidning er individuelt og skal derfor også håndteres individuelt, understreger Steen Nielsen, underdirektør i DI.

Læs også: Den første akademiker giver afkast på flere måder

Fakta

Hovedtal fra analysen

Afhængig af uddannelsesniveau kan erhvervsaktive personer se frem til:

Ufaglærte: 18,5 år som tilbagetrukne

Faglærte: 18,8 år som tilbagetrukne

Mellemlangt uddannede: 20,8 år om tilbagetrukne

Langt uddannede: 18,5 år som tilbagetrukne

En 30-årig erhvervsaktiv mand, som kun har afsluttet grundskolen, kan forvente at blive 79,4 år. Er han uden for arbejdsstyrken, kan han kun forvente at blive 61,1 år.

Læs hele analysen her

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold