Hvad koster en kø? Hvad koster mange? Svaret er mindst 20 mia. kr. - om året, og prisen kan stige til 32 mia. kr., hvis der ikke snart  sker noget.

01.04.19 DIB Nyheder

Vejdirektoratet bekræfter: Trængslen koster milliarder

Køerne på vejene bliver stadig værre – og dyrere. Det bekræfter Vejdirektoratets nye trængselsanalyse. Uden handling stiger prisen fra 20 til 32 mia. kr. hvert år, siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport. Han vil have en samlet plan, ny teknologi og kommunerne mere på banen.

Køer i trafikken koster penge. Mange penge. Helt præcist 20 mia. kr. om året. Uden handling vil prisen stige til 32 mia. kr.

- I 2018 opgjorde vi prisen til 20 mia. kr. om året. Hvis ikke vi gør noget, så vil trængslen stige og det samme gør omkostningen. Vi anslår, at omkostningen ved at holde i kø og spilde tiden vil stige op mod 32 mia. kr. hvert eneste år, siger Michael Svane.

Han peger på, at trængslen i trafikken koster virksomhederne og deres medarbejdere stadig mere tid og stadig flere penge. Vejdirektoratets nye opgørelse ’Trængsel på vejene’ bekræfter beregningerne fra Dansk Industri (DI).

- Vi er glade for, at Vejdirektoratet så klart bekræfter vores beregninger. Analysen underbygger, hvad vores medlemmer har fortalt os de seneste mange år: at trængslen har været stigende og fortsat stiger, siger Michael Svane.

Læs også: DI's investeringsplan for infrastruktur 2020-2050

Bred, ambitiøs politisk aftale nu, tak 

Branchedirektøren for DI Transport forklarer, at når trafikken sander så voldsomt, skyldes det flere ting blandt andet, at der er god aktivitet i samfundet, virksomhederne har fået gang i hjulene, og danskerne har taget de billigere biler til sig. 


DI har fremlagt et bud på en ambitiøs investeringsplan på 70 mia. kroner frem mod 2030. Det, der mangler, er en politisk aftale, der bakkes op af et stort flertal i Folketinget.

- Vi har brug for en fortsat udbygning af vejnettet og især motorvejsnettet. Vi skal styrke det samlede transportsystem, og derfor skal vi også satse på den kollektive trafik, cykling og ny teknologi, hvor det giver mening, siger Michael Svane.

Læs også: ”Vi har brug for forudsigelighed, infrastruktur og arbejdskraft”

Kommunerne skal på banen

Branchedirektøren peger på, at Danmark ikke bare bygge sig ud af trængslen. Og at det er vigtigt, at vi også tænker i nye løsninger.


- Hvis vi få flere over på cyklen og flere til at dele transportmiddel, enten bilen, bussen eller toget, er rigtigt meget vundet.  Kan vi indrette os lidt mere fleksibelt, så vi kan køre et kvarter før eller senere, kan det også være med til at indfri potentialet, siger Michael Svane.

Han efterspørger samtidig, at kommunerne kommer mere på banen i forhold til at få løst trængslen omkring de største byer, der i stigende grad lider under manglende fremkommelighed.

- Vi har brug for ikke kun en indsats fra statens side, men også fra kommunal side. Det påfører virksomhederne, medarbejderne og alle, der har brug for at færdes i trafikken, store og voksende gener, når trængslen er så voldsom, siger Michael Svane.

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold