Medarbejderne på plejehjemmet Smedegård i Aalborg har fået bedre tid med beboerne, efter at Berendsen Textil Service har overtaget vaskeopgaven.

27.05.19 DIB Nyheder

Privat vaskeri har fjernet potentiel smittefare på plejehjem

Plejehjemmet Smedegårdens udlicitering af vask til privat leverandør har stoppet potentiel smittefare mellem plejehjemmets beboere, samt givet bedre arbejdsmiljø. DI vurderer, at flere plejehjem bør professionalisere vaskeopgaven. Ældre Sagen bakker op.

Tidligere vaskede personalet på plejehjemmet Smedegården selv beboernes tøj. En opgave, der både var besværlig og betød stor potentiel smittefare, beboerne imellem.

- Tidligere vaskede vores medarbejdere i alle døgnets 24 timer. Så snart de havde et ledigt øjeblik, hang det dem over hovedet, at de skulle tjekke vasketøjet. Vi fik klager fra beboere og pårørende, når noget var blevet vasket forkert. Det var også svært for os at leve op til standarderne for hygiejne, når beboernes tøj blev blandet sammen i maskinerne, fortæller leder af plejehjemmet Jette Kongstad.

Smedegården indgik derfor i 2014 en aftale med Berendsen Textil Service om at vaske beboernes private tøj og linned, og den har holdt siden.

I dag får vi vasket i en kvalitet og en hygiejne, som aldrig selv ville kunne levere. Og medarbejderne har meget mere tid til borgerne. Så længe jeg kan få lov til at bestemme, vil vi blive ved med at have en ekstern leverandør. Leder af plejehjemmet Smedegården Jette Kongstad.

Mange har svært ved at overholde retningslinjer

Smedegårdens udfordring med vasketøj er langt fra enestående. Landet over har mange af de plejehjem, der selv håndterer vasketøj, svært ved at leve op til de hygiejniske retningslinjer - de såkaldte Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer eller NIR, som er udarbejdet af Statens Seruminstitut, for at undgå smittefare. Det vurderer Charlotte Fischer, der er faglig leder på Teknologisk Institut, som udfører kontroller med både offentlige og private vaskeleverandører. 

- I yderste konsekvens kan manglende overholdelse af retningslinjerne betyde alvorlige sygdomme og dødsfald. Det er kun de store vaskerier i brancheforeningen, der dokumenterer, at de overholder retningslinjerne, mens mange plejehjem aldrig beder os om at komme ud og kontrollere. Jeg er bange for, at de ikke overholder standarderne, siger Charlotte Fischer.

Læs også: 40 offentlige ledere: "Vi har brug for øget samarbejde med private virksomheder"

Mere velfærd for pengene

Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service betragter det som problematisk, at der ikke er større samarbejde mellem private leverandører, som er specialister i vasketøj, og offentlige institutioner som plejehjem, hvis kerneopgave er at drage omsorg for borgerne.

- Først og fremmest er det alvorligt at risikere smittefare på institutioner med ældre, ofte skrøbelige borgere, fordi personalet ikke har tid og måske heller ikke kompetencer til at tage sig af vasketøjet på en forsvarlig måde. Dernæst er det da kun sund fornuft at lade personalet tage sig af kerneopgaven, og private med ekspertise på området tage sig af vasken. Det giver både bedre og mere velfærd for pengene, mener Jakob Scharff.

Læs også: ISS-boss inviterede politikere indenfor

Ældre Sagen: brug tiden på pleje og omsorg

Ældre Sagen er enig i, at vaskeopgaven bør blive taget meget alvorligt.

- Der er risiko for, at der sker smitte med fx MRSA og omgangssyge på plejehjem, hvor vaskeopgaven ikke tages alvorligt. Det er svækkede ældre mennesker, der bor på plejehjem, derfor er det vigtigt at forebygge sygdomme ved at efterleve de retningslinjer, der er,” siger seniorkonsulent i Ældre Sagen Rikke Hamfeldt.

Hun ser en høj værdi i i endnu højere grad at forholde sig professionelt til vaskeopgaven.

Når folk er på plejehjem, er vask ikke en privat sag mere. Man er så svækket, at det er vigtigt, at man er et sted, hvor retningslinjer for hygiejne bliver efterlevet. Seniorkonsulent i Ældre Sagen Rikke Hamfeldt

Hun fortsætter:

- Hvordan må den enkelte kommune tage stilling til. Men plejehjemsområdet er et område, som er presset på tid blandt personalet. Derfor er det vigtigt, at personalet har tid til det relationelle – pleje og omsorg. Hvis man kan gøre noget bedre og smartere, inden for den samme økonomiske ramme, bør man selvfølgelig tage stilling til det, for at få mere tid til pleje og omsorg, siger seniorkonsulent i Ældresagen Rikke Hamfeldt.

Læs også: DI analyse - Rekordmange leverer offentlig service

Professionel vask modvirker smittefare

Berendsen Textil Service er en af de leverandører, som her erfaring med at servicere plejehjem som Smedegården, sygehuse og private, som bliver visiteret til vaskeservice, fordi de ikke selv er i stand til at vaske deres tøj. Berendsen lever op til brancheforeningens standarder for hygiejne og overholder dermed også NIR.

- Vi har som professionelle arbejdet med hygiejneregler i mange år. Hos os kommer tøj med infektionsrisiko slet ikke i kontakt med andre tekstiler. Det kan være svære at opretholde i privatvask, siger direktør i Berendsen Textil Service Henrik Luxhøj.

Læs også: Danmark tjener millioner på ISS’ jobindsats

Bæredygtigt at udlicitere

Direktøren peger på, at udlicitering af vasketøj desuden er mere bæredygtig.

- Forbruget på vores maskiner er markant lavere end den bedste maskine, der står hos en borger. Vi kan vaske tøjet sammen, fylde maskinerne og genbruge vandet. En gennemsnitlig borger bruger 108 pct. mere drikkevand til en vask end vi gør og vi udleder langt mindre kvælstof pr liter end private vil gøre, forklarer Henrik Luxhøj, hvis virksomhed desuden er ved at undersøge, hvordan man kan levere vaskeydelsen endnu mere bæredygtigt.

Det gælder fx i forhold til transporten af vasketøj.

- Vi ved fra Miljømærkning Danmark, at de miljømæssige besparelser, som vi kan opnå i kraft af specialisering, er langt højere end den miljøbelastning, der er ved at transportere tekstilerne over længere distancer mellem os som vaskeleverandør og vores kunder. Men vi vil gerne gøre endnu mere. Vi går nu i gang med at se på, hvordan vi kan køre med renere biler, og tænke i en endnu mere miljøvenlig distribution, slutter Berendsen-direktøren.

Kommunerne driver størstedelen af landets plejehjem, men Kommunernes Landsforening (KL) har ikke ønsket at stille op til interview.

Læs også: Vantro virksomheder: Så billigt kan man ikke hente skrald

Lars Bech-Jørgensen

Lars Bech-Jørgensen

Fagleder, Offentlig/Privat og velfærdspolitik

  • Direkte +45 3377 4671
  • Mobil +45 2627 1949
  • E-mail lbej@di.dk

Relateret indhold