Arbejdet med FN's 17 verdensmål er lige blevet lidt nemmere for virksomheder, der nu kan læse om andres erfaringer i en ny database.

Foto: Saad Salim
28.06.19 DIB Nyheder

100 veje til FN's verdensmål

Ny database med op mod 100 case-historier viser virksomheder, hvordan menneskerettighederne kan styrke ansvarligheden i deres arbejde med verdensmålene.

”Sukkerproducent værner om landrettigheder”, ”Sportstøjsforhandler adresserer børnearbejde på underleverandørs fabrik”.

Sådan lyder titlerne på to af op mod 100 case-historier, publiceret på en database udviklet af Institut for Menneskerettigheder. Målet med databasen er at inspirere og guide virksomheder til at understøtte deres arbejde med FN’s verdensmål med indsatser, der forebygger og bekæmper negative menneskerettighedspåvirkninger i deres værdikæder.

- Databasen giver konkrete eksempler på, hvordan virksomhederne kan arbejde mere systematisk, holistisk og ansvarligt med implementering af verdensmålene, siger specialkonsulent og programleder ved Institut for Menneskerettigheder Cathrine Bloch Veiberg.

Læs også: Dupont stopper udvikling der ikke hjælper verdensmål

Alle eksempler viser veje til mål og delmål

Databasens næsten 100 eksempler viser virksomheder, der med udgangspunkt i FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv har udviklet politikker, vejledninger, handlingsplaner eller undervisningsmaterialer, som bidrager til at forebygge eller bekæmpe menneskerettighedskrænkelser i deres værdikæder.

Ved alle eksemplerne, kan man se hvilke af FN’s verdensmål og delmål, virksomhederne samtidig bidrager til.

- Databasen bidrager til at skabe sammenhæng mellem arbejdet med menneskerettigheder og FN’s verdensmål. Den giver et overblik over centrale, internationale retningslinjer for menneskerettigheder og kan give inspiration til arbejdet ved hjælp af konkrete eksempler, siger konsulent Katrine Ruby Bødiker, DI.

Læs også: Video virksomheder har bæredygtigt ansvar

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Katrine Ruby Bødiker

Katrine Ruby Bødiker

Chef for Ledelsessekretariatet

  • Direkte +45 3377 3737
  • Mobil +45 6131 0424
  • E-mail karb@di.dk

Relateret indhold