Fremsynede politiske beslutninger har gjort det muligt for danske virksomheder og deres medarbejdere at gribe og fastholde det internationale opsving, siger fungerende adm. direktør Kim Graugaard, DI.

13.06.19 DIB Nyheder

Graugaard: Sæt en ansvarlig og god kurs for Danmark

Dansk Industri og vores mere end 11.000 medlemmer vil gerne ønske de nyvalgte politikere tillykke med Folketingsvalget. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, som gennem årtier har sikret vækst, velstand og et arbejde at stå op til - for rekordmange danskere.

Danskerne har oplevet gode tider i dansk økonomi de seneste år. Vi har det højeste antal mennesker i arbejde nogensinde i Danmarkshistorien. Det er lykkedes takket være skiftende regeringer og politiske flertal, som gennem årene med løbende reformer har forbedret og fremtidssikret vores økonomi blandt andet ved at sikre virksomhederne bedre adgang til kvalificerede medarbejdere og styrke deres konkurrenceevne. Det gælder f.eks. Velfærdsforliget, Tilbagetrækningsreformen, Genopretningspakken, skattereformen fra 2012 og Vækstplan DK. Det er alle vigtige reformer med brede politiske flertal bag.

Disse fremsynede politiske beslutninger har gjort det muligt for danske virksomheder og deres medarbejdere at gribe og fastholde det internationale opsving. De gode beslutninger har øget virksomhedernes vækstmuligheder - og sikret en økonomisk politik med sunde offentlig finanser, som der er tillid til. Og så har det gjort, at den enkelte dansker har oplevet en fremgang i sin velstand – på alle niveauer af vores arbejdsmarked. Siden 2000 er lønnen i gennemsnit steget med 62 pct. for ufaglærte medarbejdere i Danmark – og dermed stort set i samme takt som de højtuddannede medarbejdere, hvor tallet er 64 pct.

Hvis vi som samfund har midlerne og viljen til at foretage de nødvendige investeringer, så har vi en unik mulighed for, at Danmark og danske virksomheder kan være med til trække verden i en mere bæredygtig retning. Kim Graugaard, Arbejdsmarked & Personalejura, viceadm. direktør

Gensidig afhængighed

Sådan et løft giver den enkelte bedre muligheder for at prioritere det, som han eller hun har lyst til. Mere luft i dagligdagsøkonomien eller måske penge til at investere i forbedringer af boligen. Men det giver også et råderum til at løfte den fælles offentlige velfærd. Bedre sygehuse, skoler og ældrepleje. Investeringer i veje, skinner, forskning og udvikling.

Stærke virksomheder skaber et stærkt samfund. Og stærke virksomheder har brug for et stærkt samfund.

Den gensidige afhængighed er der bred opbakning bag og forståelse for. I erhvervslivet, i befolkningen og på Christiansborg. Og brede politiske aftaler har bygget oven på og styrket de enkelte led i denne gode cirkel. Det er der al mulig grund til at fortsætte med.

Motoren for det danske samfund er en økonomisk politik, som øger beskæftigelsen i vores virksomheder, holder skatter og afgifter i ave - og sikrer ny fremgang. Det er derfor helt afgørende, at en ny regering holder den motor ved lige og udbygger økonomien, frem for blot på forhånd at bruge ud af det økonomiske råderum, som Danmark ser ud til at få frem mod 2025. Ellers er kursen sat mod en lavere velstandsudvikling – og færre penge at investere i alle de ting, vi ønsker os. Både som borgere og som erhvervsliv.

Klar til at satse mere på Parisaftalen

Det gælder især på klimaområdet. Danske virksomheder leverer bæredygtige løsninger til hele verden og er klar til at satse yderligere på at indfri målene i Parisaftalen, så vi kan få et bedre klima til os alle. Det bør vi understøtte med flere offentlige investeringer i eksempelvis klimaforskning. Hvis vi som samfund har midlerne og viljen til at foretage de nødvendige investeringer, så har vi en unik mulighed for, at Danmark og danske virksomheder kan være med til trække verden i en mere bæredygtig retning.

Ingen vækst uden medarbejdere

Men ingen vækst uden medarbejdere. Hver tiende af vores medlemsvirksomheder må desværre takke nej til ordrer, fordi de ikke kan skaffe de medarbejdere, der skal løfte ordren. Det betyder, at vi går glip af vækst, velstand og dermed muligheder for bedre offentlig velfærd. Det bliver derfor en helt central opgave for en ny regering at løfte udbuddet af arbejdskraft og at sikre et uddannelsessystem i verdensklasse, der uddanner unge og vokse til fremtidens job. Ellers kan vi ikke forlænge opsvinget og den gode udvikling i dansk økonomi. Det er afgørende, at vi fastholder stadig flere seniorer på arbejdsmarkedet og at vi får fjernet nogle af de benspænd, som virksomhederne i dag møder i forhold til at tiltrække kvalificerede medarbejdere fra udlandet, og at vi får flere på kanten af arbejdsmarkedet i job.

Den nye regering bør også have fokus på at tiltrække investeringer til landet – både fra nye og eksisterende virksomheder. Det kræver et vedvarende fokus på Danmarks konkurrenceevne med konkurrencedygtige skatter og afgifter - og en målrettet indsats for et styrket fradrag for investeringer i forskning og udvikling. Samtidig bør regeringen  styrke investeringsmulighederne for de mange små og mellemstore virksomheder, der er så afgørende for udviklingen i lokalsamfundene. Det handler især om at sikre stabile og klare regler for generationsskifte af familieejede virksomheder og en oprydning i vores aktie- og kapitalindkomstbeskatning.

I disse tider, hvor en kommende regering og et nyt Folketing skal lægge kursen for Danmark de næste år frem vil vi derfor på vegne af danske virksomheder til at sætte en ansvarlig, god og bæredygtig kurs for Danmark. Hvor vi forener vækst og bæredygtighed, og hvor vi i alle henseender står sammen om at gøre det rige og god samfund, vi lever og driver virksomhed i, endnu bedre.

Med venlig hilsen

Kim Graugaard , DI’s fungerende adm. direktør

Indlægget er også bragt som kronik i Børsen

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold