Virksomheden Hydro mærker tydeligt, at der er rift om medarbejderne, og  opkvalificerer derfor systematisk sine medarbejdere til nye jobfunktioner.

Foto: Hydro
26.06.19 DIB Nyheder

Jyllands industri beskæftiger flest

Finanskrisen kostede Danmark mange job i industrien, men de seneste fem år har beskæftigelsen været i bedring. Jylland har i dag ca. 175.000 industriarbejdspladser, og aluminiumsvirksomheden Hydro er blandt de virksomheder, der står bag succesen.

- Efter finanskrisen måtte vi skære helt ind til benet, fordi alle ordrer forsvandt over natten. Det var hårdt, men blev starten på en proces, hvor vi har strømlignet alle vores procedurer, automatiseret produktionen og sat alt ind på innovation og udvikling af nye produkter, fortæller Tommy Seeberg, som er adm. direktør for Hydro Precision Tubing med ansvar for fire fabrikker i omegnen af Tønder .

Virksomheden producerer aluminiumsprodukter til bl.a. bilindustrien og er på mange måder en klassisk industrivirksomhed. Hydro er også en virksomhed, der har formået at følge med tiden, og medarbejderstaben er derfor udvidet med ca. 10 pct. siden 2014, så der i dag er knap 450 ansatte. Det antal kan i løbet af få år vokse med yderligere 40-50 mand, forventer direktøren.

- I vores branche tager det fem til syv år at få et nyt produkt på markedet, men i år og de næste to år, får vi nye produkter klar til produktion, så vi ser lyst på fremtiden, siger Tommy Seeberg.

De gode resultater viser sig også i omsætningen, der er øget fra 885 mio. kr. i 2014 til 1,2 mia. kr. sidste år – og et overskud, der er fordoblet i samme periode.

Selv om udviklingen er positiv, er den også skrøbelig og helt afhængig af Danmarks gode konkurrenceevne. Kent Damsgaard, Politisk direktør

Jylland er industriens højborg

Hydro er dermed en del af fortællingen om den danske industri, som måtte sige farvel til hele 85.000 medarbejdere i kølvandet på finanskrisen, men som de seneste fem år har vendt udviklingen og skabt ca. 17.000 nye arbejdspladser. Det viser beregninger, som DI har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Udviklingen har størst betydning i Jylland, som huser den største andel af industriarbejdspladserne.

- Cirka 175.000 ud af i alt næsten 300.000 danske industriarbejdspladser ligger i Jylland. Man kan derfor med rette kalde Jylland for industriens højborg. Men det betyder samtidig, at velstanden i hele landsdelen er meget afhængig af, at industrien har de rette vilkår. For selv om udviklingen er positiv, er den også skrøbelig og helt afhængig af Danmarks gode konkurrenceevne, siger Kent Damsgaard, direktør i Dansk Industri.

Jobvæksten er ingen tilfældighed

Det er nemlig på ingen måde tilfældigt, at der igen er blevet flere beskæftigede i industrivirksomhederne, understreger Kent Damsgaard.

- Tidligere tiders reformer på arbejdsmarkedet – herunder flere ældre og medarbejdere fra udlandet – har givet beskæftigelsen i industrien medvind. Uden disse ville det simpelthen ikke have været muligt at øge beskæftigelsen. Samtidig er der blevet taget nogle beslutninger, der understøtter, at danske varer kan konkurrere på de globale markeder. Det gælder bl.a. fjernelsen af PSO-afgiften. Danmark kan nemlig ikke leve af viden alene, vi skal også producere noget for at bevare vores velstand. Det er en vigtig erkendelse at have med fra politisk hold, siger han.

Hos Hydro i Tønder har de tre væsentlige fikspunkter i den fremadrettede vækststrategi.

- Vi har sat innovation i højsædet. Det gælder både i forhold til produktudvikling og bæredygtighed, for det er det, som vi skal konkurrere på i fremtiden. Samtidig satser vi systematisk på at opkvalificere vores medarbejdere til de ændrede jobfunktioner, så vi hele tiden har de rette kompetencer, fortæller Tommy Seeberg.

Systematik i fastholdelse og rekruttering

Fastholdelse og rekruttering er blevet et stadig vigtigere fokusområde i virksomheden, som tydeligt mærker, at der er rift om de dygtige medarbejdere på alle niveauer. Derfor spilder Tommy Seeberg aldrig en chance for at hejse flaget, når der f.eks. er uddannelsesmesser eller møder i de lokale erhvervsråd.

Indtil videre går det fornuftigt med rekrutteringen – bl.a. fordi Tønder ligger lige op ad den tyske grænse og nyder godt af adgangen til det store, tyske arbejdsmarked. Men fastholdelsen af medarbejdere er også blevet systematiseret.

- Hos os er det en grundlæggende værdi at holde på de medarbejdere, vi har. Det betyder, at vores HR-afdeling i dag bruger en stor del af deres tid på at sikre, at vi udnytter og videreudvikler kompetencerne hos de medarbejdere, vi allerede har. Det betyder meget for både os og medarbejdere, at de kan udvikle sig fagligt, fortæller Tommy Seeberg.

Unge og ældre er vigtige medarbejdere

Derudover har Hydro særlige indsatser i forhold til både unge og ældre medarbejdere. Virksomheden har udvidet antallet af praktikpladser markant, fordi konkurrencen om faglærte medarbejdere er så hård. Af samme grund er de ældre medarbejdere også i høj kurs i virksomheden.

- Automatiseringen har ændret arbejdet, så medarbejderne i dag ikke er så fysisk nedslidte, som de var tidligere. Mange af dem vil derfor gerne fortsætte efter pensionsalderen, men det kræver tilpassede seniorordninger, der tager højde for den enkeltes behov. Så det arbejder vi med i dag, siger Tommy Seeberg, adm. direktør for Hydro Precision Tubing i Tønder.

Sydjylland er i dag landsdelen med det højeste antal industriarbejdspladser – i alt næsten 56.000 job. Det svarer til mere end hver sjette industrijob i Danmark, mens det kun er ca. hver ottende dansker, der bor i landsdelen.

Læs også: Politikere jubler over flere industrijob

Fakta

Industrijob fordelt på landsdel

Nordjylland 37.595
Vestjylland 37.778
Østjylland 44.805
Sydjylland 55.769
Fyn 21.664
Nordsjælland 18.244
Københavns omegn 32.398
Byen København 10.766
Østsjælland 8.156
Vest- og Sydsjælland 21.451
Bornholm 1.707

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, 2017

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold