MADEs direktør, Nigel Edmondson, er ikke i tvivl om, at virksomhederne bør samarbejde om teknologiske udfordringer: "Nogle af tidens nye problemstillinger er så komplekse og tunge, at hvis virksomhederne ikke deles om opgaven, finder de ikke en løsning"

Foto: Peter Fallesen
03.06.19 DIB Nyheder

200 millioner kroner skal styrke produktion i Danmark

Foreningen MADE, der fremmer produktion i Danmark, varmer op til en ny offensiv efter fem års fremgang. 200 mio. kr. skal løfte arbejdet videre.

En robotscanner til at tjekke vindmøllevinger hos Siemens Gamesa. Udvikling af digitalt oliefilter til C.C. Jensen, eller 35 forskere samlet for at skabe digitale løsninger til Danfoss og Vestas.

Tre vidt forskellige eksempler på innovation og brug af ny teknologi i store og små virksomheder. Tre eksempler med én fællesnævner; nemlig foreningen Manufacturing Academy of Denmark – i daglig tale MADE. Foreningen kobler virksomheder, forskere og underleverandører sammen, så det er muligt at bevare og udvide produktionen i Danmark.

MADE gør i disse måneder status over de første fem års arbejde og lægger planerne for fremtiden, fortæller foreningens direktør, Nigel Edmondson.

– Vi kan ikke stoppe nu. Der er en stor efterspørgsel efter, at vi fortsætter. Og vi skal holde momentum og bygge videre på det, vi reelt har brugt 10 år på at bygge op, siger han.

Målt på MADEs medlemstal er interessen stigende. Over 180 virksomheder, uddannelsesinstitutioner, universiteter og de såkaldte GTS-institutter, som arbejder for at skabe innovative virksomheder, har meldt sig ind. Siden 2014 har omkring 4.000 virksomheder hentet inspiration fra MADEs fødekæde af projekter.

Læs også: Historisk vendepunkt i industrien

Det unikke ved Danmark er, at man kan samle virksomheder med en fælles interesse, som vil dele ressourcer og arbejde sammen. Nigel Edmondson, direktør, MADE

Tredje runde donationer

MADE har i to runder rejst i alt 380 mio. kr. fra forskellige interessenter, og nu er det tid til en tredje runde.

– Vi er ved at samle opbakning fra en bred vifte af fonde, virksomheder og universiteter, hvor målet er at hente omkring 200 mio. kr. til vores aktiviteteter. Der er et behov for, at alle går sammen. Hvis vi ikke udvikler industriens kvaliteter, falder konkurrenceevnen, og her kan MADE bistå med at sikre en fremgang, siger Nigel Edmondson og tilføjer:

– MADE skal bevise, at vi leverer varen, og at der er økonomisk gevinst ved vores arbejde. Derfor er vi i gang med at evaluere de første fem år.

Evalueringen af den første MADE-platform, MADE SPIR, ventes klar til efteråret. Innovationsfonden har været den største enkelte sponsor undervejs, og fonden regnede sig i en midtvejs evaluering for to års siden frem til, at ­MADEs samfundsøkonomiske effekt ville nå helt op på 6,1 mia. kr., hvis de løsninger, foreningen har været fødselshjælper for, blev bredt ud til alle relevante virksomheder i Danmark. Konkret blev samfundets gevinst på de enkelte projekter dengang anslået til 500 mio. kr.

Bæredygtighed og medarbejdere

Hvor MADEs to første puljer var fokuseret på at sikre mere fleksibel og digital produktion i Danmark, får næste runde to ekstra faktorer. Under brandet MADE FAST tilføjes bæredygtighed og medarbejdere som nye dimensioner.

– Virksomhederne møder fra både kunder, myndigheder og omverdenen i det hele taget nye krav om, at selve produktionen skal være grøn. Eksempelvis ved at slidte produkter ikke skal smides ud, men tages tilbage. Det stiller krav til leverandører og logistik, hvor MADE har mulighed for at hjælpe med at udvikle løsninger, forventer Nigel Edmondson.

Dertil er veluddannede medarbejdere en mangelvare, især med digitale kompetencer.

– Talentet i virksomhederne skal fastholdes og vedligeholdes. Virksomhederne har brug for at træne og videreudvikle deres medarbejdere, siger MADE-chefen.

Samarbejde er kernen

Den næste investeringsrunde skal bygge ovenpå det fundament, MADE har skabt i sine første leveår. Kernen er, at store og små virksomheder arbejder sammen om fælles udfordringer understøttet af universiteternes forskere, der typisk tager en ph.d. eller postdoc i et konkret område inden for produktion. Der er igangsat mere end 100 forskningsprojekter i regi af MADE.

Samarbejdet skaber et stærkt netværk på tværs af brancher.

– Det unikke ved Danmark er, at man kan samle virksomheder med en fælles interesse, som vil dele ressourcer og arbejde sammen. Det er en del af økosystemet, som minder om andelsselskaberne, vi kender fra landbrug og mejerier, siger Nigel Edmondson.

Danmark er præget af mindre og mellemstore virksomheder, der ifølge MADE-chefen kan være i en niche uden andre danske konkurrenter. Dermed er der ikke risiko for at hjælpe de forkerte, hvis man eksempelvis søger hjælp til at indføre 3D-printere eller robotteknologi i produktionen.

– Derfor er MADE et spændende sted at være med, hvis man som virksomhedsleder vil finde andre, som kan hjælpe med en udfordring. Nogle af tidens nye problemstillinger er så komplekse og tunge, at hvis virksomhederne ikke deles om opgaven, finder de ikke en løsning, siger Nigel Edmondson.

Læs også: Kina presser danske virksomheder

Sådan arbejder MADE

MADE – Manufacturing Academy of Denmark

MADE blev lanceret i 2014 – i første omgang for en femårig projektperiode via platformen MADE SPIR. Målet var at styrke produktion i Danmark via vidensdeling og innovation skabt i samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS’er (forkortelse for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) med hjælp fra ny teknologi. Siden er også efterfølgeren MADE DIGITAL kommet til som den anden store forsknings- og innovationsplatform.

Sådan får man adgang til MADE: 

- Medlemskab giver adgang til alle arrangementer og de aktuelle projekter såsom demonstrations-, klynge- eller udviklingsprojekter. 

- Det giver mulighed for matchmaking med andre virksomheder og universiteter samt et landsdækkende netværk og økosystem inden for produktion i Danmark. 

- Pris: 5.000 kr. årligt for virksomheder med under 100 medarbejdere. Derover koster det fra 20.000 kr. og op til 50.000 kr. afhængig af antal medarbejdere.

- Deltagelse i forskningsprojekt. Gælder for både små og store virksomheder. 

- Kontakt MADEs direktør Nigel Edmondson på nfedmondson@made.dk for muligheder og betingelser. 

- MADE er en selvstændig forening. Deltagelse er ikke betinget af medlemskab af Dansk Industri.

MADE har afholdt: 

- 35 demonstrations­-projekter for SMV’er

- 18 innovationskonferencer med forskere og eksperter

- 13 virksomhedsbesøg med introduktion

- 13 Open labs med adgang til værksteder

- 6 klyngeprojekter hvor flere SMV’er arbejder sammen

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold