Der er stadig mangel på kvinder i de store, danske virksomheder, hvor kun ca. 12 procent af topposterne er besat af en kvinde.

Foto: Colourbox
13.08.19 DIB Nyheder

Lov har fået flere kvinder ind i bestyrelserne

I de seneste år har flere kvinder fundet vej til ledelser og bestyrelser i landets virksomheder, men der er stadig et stykke vej igen. De store virksomheder er f.eks. blevet bedre til at rekruttere kvindelige bestyrelsesmedlemmer og ledere – men ikke til topposterne, viser nye tal.

Langsomt er der kommet flere kvinder i de danske virksomheders ledelser og bestyrelser. Men mange steder er der stadig langt igen. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI), som har kortlagt udviklingen fra 2003-2017.

- Overordnet ser vi en positiv udvikling. Vi ser flere kvinder både på mellemlederposterne og i de store virksomheders bestyrelser. Men der er også steder, hvor der er langt til målet, selv om området har haft en meget stor bevågenhed i de seneste år, fortæller Mette Fjord Sørensen, som er chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i DI.

For mens andelen af kvindelige mellemledere i det private erhvervsliv i dag svarer omtrent overens med andelen af kvinder i sektoren, så ser det anderledes ud, når man ser på topposterne.

- Når vi kommer op på CEO-niveau, så falder andelen til ca. 12 procent, og det tal er faktisk faldet en anelse de sidste år. Så der er vi nødt til at se nærmere på, hvilke dynamikker der ligger bag, siger Mette Fjord Sørensen.

Virksomhederne har et stort ansvar for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de kompetencer, som er til rådighed. Mette Fjord Sørensen, Underdirektør

Lov fra 2013 har haft god effekt

Når det gælder valget af kvinder til de store virksomheders bestyrelser, går det til gengæld fremad. Og det skyldes bl.a. den relativt nye lovgivning, som trådte i kraft i 2013.

- Loven pålægger virksomhederne at have mål for andelen af kvinder i bestyrelserne og at afrapportere, hvordan det går med at nå dem – og det ser ud til at have haft en god effekt. Fra januar 2013 til august 2017 steg andelen af kvinder fra knap 9,7 til 15,9 procent, så det er en betydelig stigning, selv om det er fra temmelig et lavt niveau, påpeger Mette Fjord Sørensen.

Der er i det hele taget meget, den enkelte virksomhed kan gøre, for at skabe en mere ligelig repræsentation af kvinder på lederposter og i bestyrelse. Men der er også barrierer, som ligger uden for virksomhedernes indflydelsessfære.

- Virksomhederne har et stort ansvar for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de kompetencer, som er til rådighed. Det gælder både i forbindelse med rekruttering og i den måde de fremmer talenter internt i virksomheden. Men der er også vigtige barrierer, som ikke kan fjernes af virksomhederne alene, siger Mette Fjord Sørensen.

DI har udarbejdet otte anbefalinger til, hvordan virksomheder kan arbejde på at få flere kvinder ind i deres ledelse.

Læs også: Topledelsen skal insistere på flere kvinder

Fakta

Otte anbefalinger fra DI

1. Gør kønsfordeling til en del af ledelsesstrategien

2. Fastsæt klare målsætninger 

3. Udarbejd en politik for at fremme flere kvinder i ledelse

4. En shortlist over kandidater bør indeholde kvinder

5.Motivér ledelsestalenterne og ”skub dem frem”

6. Brug mentorprogrammer og netværk

7. Styrk kvindelige medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen ifm. barsel

8. Se karriereveje ud fra et livsfaseperspektiv

Læs mere i pjecen Flere kvinder i ledelse

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lotte Malene Ruby
Skrevet af:

Lotte Malene Ruby

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold