Forsyning Helsingørs adm. direktør Jacob Brønnum  afviser at have mørkelagt beslutning om det aflyste udbud af indsamling af husholdningsaffald i Helsingør Kommune.

Foto: Forsyning Helsingør
23.08.19 DIB Nyheder

Q&A med Forsyning Helsingør

Det kommunalt ejede Forsyning Helsingør har afvist at give aktindsigt i det aflyste udbud af affaldsindsamling i Helsingør kommune. DI Business har spurgt administrerende direktør Jacob Brønnum hvorfor.

Hvorfor aflyste I udbuddet af indsamling af husholdningsaffald?

- Det skyldes, at de priser vi fik ind under udbuddet lå over vores økonomiske ramme for opgavernes udførsel.  Som ansvarligt selskab undersøgte vi derfor, om vi selv kunne løse opgaven – og valgte efterfølgende at annullere udbuddet. Samtidig er det en strategisk beslutning at hjemtage renovationskørslen, da vi kommer tættere på vores kunder. Og vi håber, at hjemtagningen derfor også vil resultere i en endnu bedre service – og dermed en bedre mulighed for at sikre opfyldelsen af de miljømål, der ligger i forhold til kildesortering på affaldsområdet.

Læs også: DI klager over mørkelagt affaldssag i Helsingør

Hvorfor er anmodning om aktindsigt i beslutningen om det droppede udbud blevet afslået?

- Vi har udsendt en pressemeddelelse om baggrunden for vores beslutning, vi har informeret alle tilbudsgiverne direkte, og vi har inviteret Dansk Industri (DI) til en dialog. Så vi har forsøgt at være så åbne om det her som muligt – i modsætning til det billede, DI prøver at tegne. Desværre er det vores oplevelse, at DI på forhånd har ønsket at køre en ideologisk konflikt på sagen, om at de kommunale forsyningsvirksomheder i udgangspunktet er ineffektive, og derfor ikke reelt har lyttet til vores argumenter.

Når vi ikke gav aktindsigt i denne sag tilbage i april i år, så skyldes det først og fremmest, at der i beslutningen om annullering af udbuddet indgik et væsentligt forretningshensyn i ikke at offentliggøre de økonomiske nøgletal og vores økonomiske ramme forud for vores indkøb af eget indsamlingsmateriel og ansættelse af skraldemænd. Det ville være dårligt købmandskab. Det tror jeg egentlig, de fleste af DI’s medlemsvirksomheder har stor forståelse for.

Som bekendt har DI klaget over afslaget på aktindsigt her 4 måneder senere, og vi er ved at se på sagen igen sammen med vores advokat. Vi forsøger at være så åbne som muligt, og det meste af vores bestyrelsesmateriale er tilgængeligt på vores hjemmeside, da bestyrelsen vælger at fravige tavshedspligten i alle punkter, der ikke er forretningskritiske.

Vil Forsyning Helsingør kunne indsamle husholdningsaffaldet bedre og/eller billigere end en privat virksomhed?

- Ja, i dette konkrete tilfælde er det vores vurdering. Med de priser, vi er blevet tilbudt under dette udbud, er det vores vurdering, at vi kan gøre det bedre og billigere end markedet. Flere andre forsyningsselskaber har hjemtaget renovationsopgaven, og hos os vil det endvidere skabe en økonomisk synergi, da vi kan dele fællesomkostningerne med de øvrige forsyningsaktiviteter.

Sommeren over har vi så ansat 25 nye skraldemænd, der alle har lokalkendskab. Og da hjemtagningen samtidig betyder, at vi får en mere direkte relation til kunderne, er det også vores forventning, at kunderne kommer til at opleve endnu bedre service – og vi dermed får bedre mulighed for at opfylde miljømålene for kildesortering af husholdningsaffald. 

Vi vil fortsat bruge branchen til opgaver, hvor vi mener, markedet har de bedste løsninger for eksempel transport af genanvendeligt og forbrændingsegnet affald fra vores genbrugsplads

Læs også: Vantro virksomheder: Så billigt kan man ikke hente skrald

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Relateret indhold