29.08.19 DIB Nyheder

Tilliden til europæisk økonomi vakler

Nye tal viser at europæernes tillid økonomien kan ligge på et lille sted

Det er stadig flere tegn på lavere vækst i Europa. Det viser den nyeste sammenvejede økonomiske tillidsindikator, som faldt i august og nu ligger på indeks 101,4. For et år siden lå indekset på 111,5. Tilliden i eurozonen gik lidt frem i august, men ligger stadig på et lavt niveau.

- Europæernes tillid til økonomien er dykket over det seneste år. EU’s samlede økonomi voksede i andet kvartal i det langsomste tempo siden 2013, og de nye tillidstal varsler, at væksten desværre kan falde yderligere, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk industri (DI).

- Det er især erhvervstilliden blandt de europæiske industrivirksomheder, der har lidt et knæk. Brexit og den eskalerende handelskrig har, sammen med svag vækst i Tyskland og Italien, svækket efterspørgslen efter store industrivarer. Industritilliden steg marginalt i august, men ligger stadig på et lavt niveau, siger Allan Sørensen.

- Forbrugerne ser stadig forholdsvis lyst på den aktuelle situation, og vi kan derfor sætte vores lid til, at de vil øge forbruget og dermed holde gang i opsvinget. Vi er seks år inde i det europæiske opsving, og forbrugerne nyder godt af en lang periode med øget beskæftigelse, stigende realløn og utrolig lave renter, siger Allan Sørensen.

- Den seneste udvikling er ikke godt nyt for danske eksportvirksomheder. Vi håber, at der snart kommer en ordentlig løsning på handelskrigen og det kaotiske brexitforløb. Det kan dæmpe usikkerheden og forhåbentlig skabe lidt fornyet optimisme. Det vil være godt for væksten i Europa og dansk eksport, siger Allan Sørensen.

Danske virksomheder eksporterede sidste år varer og tjenester for ca. 650 mia. kr. til markederne i EU.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk

Relateret