Planerne om én national klyngeorganisation inden for fødevarer og bioressourcer nyder opbakning fra universiteter, GTS-institutter og erhvervsorganisationer.

02.09.19 DIB Nyheder

Fødevarebranchen gør sig klar til forenklet erhvervsfremme

Fire etablerede fødevarenetværk er gået sammen om at ville etablere en samlet fødevareklynge. Det sker for at være klar til nyt forenklet erhvervsfremmesystem.

Det skal være nemmere for danske virksomheder at finde rundt i mængden af erhvervsfremmetilbud. Det er intentionen bag den reform, som blev vedtaget i starten af 2019. I den forbindelse opfordrede den daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov de etablerede klynger til at finde sammen og skabe et system, der giver bedre overblik.

Den opfordring har bestyrelserne bag de fire etablerede fødevarenetværk Agro Business Park, Danish Food Cluster, Nordjysk FødevareErhverv og Videncenter For Fødevareudvikling nu taget det første skridt til at imødekommer.

- Det er besluttet at sætte gang i en proces, der skal ende ud i én national klyngeorganisation inden for fødevarer og bioressourcer. Den skal styrke fødevareklyngens innovationsevne og muliggøre endnu stærkere tilbud til sektorens virksomheder, herunder ikke mindst SMV´er og startups, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer.

Læs også: Det mener DI om Erhvervsfremme 

Vi vil meget gerne i dialog med erhvervshuse, lokale initiativer og andre aktører på området, så vi i fællesskab får etableret en klynge, der i endnu højere grad kan sikre Danmarks styrkeposition på fødevareområdet Leif Nielsen, Branchedirektør

Opbakning fra universiteter og organisationer

Han oplyser, at planerne nyder opbakning fra en række fødevarerelaterede universiteter, som indtil nu inkluderer Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Desuden bakker GTS-institutterne op om initiativet. Det samme gælder de to erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer samt DI Fødevarer.

- Fødevarer er en dansk styrkeposition og skal blive ved med at være det. Derfor er det godt at branchen er på forkant med udviklingen og gør noget af forarbejdet, så der kan søges samlet, når det nye system er en realitet, siger Leif Nielsen.

Målet er at have afsøgt mulighederne og tilvejebragt et beslutningsgrundlag til organisationernes generalforsamlinger i foråret 2020, og Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer har af de involverede parter fået mandat til at koordinere processen.

- Vi vil meget gerne i dialog med erhvervshuse, lokale initiativer og andre aktører på området, så vi i fællesskab får etableret en klynge, der i endnu højere grad kan sikre Danmarks styrkeposition på fødevareområdet, siger Leif Nielsen.  

Læs også: Slå koldt vand i blodet, når det gælder erhvervsfremmesystemet

Leif Nielsen

Leif Nielsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3015
  • Mobil +45 2724 5638
  • E-mail leni@di.dk

Relateret indhold