Ii Region Sjælland  står familie- eller ejerledede virksomheder for omkring 9 ud af 10 private jobs

16.09.19 DIB Nyheder

Forhøjet skat på generationsskifte vil især ramme i landkommuner

Familieejede eller ejerledede virksomheder står for tre ud af fire private arbejdspladser i kommuner, der ligger uden for en større by. En forhøjet skat på generationsskifte vil derfor især ramme mindre virksomheder, som i forvejen kæmper med at skaffe medarbejdere og penge til investeringer i ny teknologi, digitalisering og grøn omstilling, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Flertallet af de private arbejdspladser uden for Danmarks større byer ligger på en virksomhed, der er enten familieejet eller ejerledet. Ifølge en ny analyse fra Dansk Industri (DI) er det denne ejerform, der giver arbejde til 75 procent af de ansatte på private virksomheder i kommuner uden for de større danske byer.

Analysen viser, at de familieejede og ejerledede virksomheder er langt mindre afgørende for den private beskæftigelse i Region Hovedstaden end de eksempelvis er i Region Sjælland, hvor de står for omkring 9 ud af 10 private jobs . Også i Region Syddanmark og Region Nordjylland er andelen af familieejede eller ejerledede arbejdspladser højere end landsgennemsnittet.

- I debatten får man let det indtryk, at regeringens bebudede forhøjelse af generationsskifteskatten kun rammer nogle få velhavende familier. Men det er ikke rigtigt. Tusindvis af små og mellemstore familieejede virksomheder rundt omkring i lokalsamfundene er helt afgørende for den lokale udvikling og de lokale arbejdspladser, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI. 

Læs analysen: Højere generationsskifteskat kan berøre op til ¾ af private arbejdspladser uden for de store byer

Mange af disse virksomheder kæmper i forvejen med at skaffe penge til investeringer i ny teknologi, digitalisering og grøn omstilling Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Klar opfordring – skab klare og enkle regler

Derfor er opfordring fra direktøren også meget klar:

- Drop forhøjelse af generationsskifteskatten og giv i stedet virksomhederne nogle klarere og enklere regler for betaling af skatten ved generationsskifte, siger direktøren.

Han påpeger, at DI er helt enig med regeringen i, at der skal sikres vækst og udvikling i alle egne af landet.

- Men den absolut bedste måde at gøre det på er at skabe nogle gode, stabile og langsigtede rammer for at investere og skabe job lokalt. Lige nu risikerer vi det modsatte – altså, at man oveni de nuværende meget uklare regler for generationsskiftebeskatning hæver skattesatsen, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han henviser til, at SR-regeringen i februar 2015 strammede grundlaget for beregningen af afgiften, så et gennemsnitligt generationsskifte blev mere end 1½ gange så dyrt at gennemføre. Med stramningen forsvandt også virksomhedernes retskrav på en værdiopgørelse, som man kan foretage på forhånd og planlægge ud fra.

- Mange af disse virksomheder kæmper i forvejen med at skaffe penge til investeringer i ny teknologi, digitalisering og grøn omstilling. Ingen vinder, hvis politikerne dræner dem for kapital med en forhøjet skat på generationsskifte. Vi foreslår i stedet, at regeringen nedsætter et ekspertudvalg, der kan udvikle en enkel og klar model, så virksomhederne ved, hvad de har at regne med.

Læs også: Generationsskifte: Drop fløjkrigene, og nedsæt et ekspertudvalg

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk

Relateret indhold