Samlet afsætter DI i ny 2030-plan 16 mia. kr. til grøn omstilling, 12 mia. kr. til investeringer i fremtiden, 26 mia. kr. til mere konkurrencedygtige virksomheder og 36 mia. kr. til offentlig velfærd.

15.09.19 DIB Nyheder

Sandahl: Klimaindsats er en af fire grundsten for Danmarks fremtid

En spritny og fuldt finansieret DI-plan vil sikre mindst 110 mia. kr. øget dansk velstand, skabe mindst 120.000 flere private arbejdspladser, reducere dansk CO2-udledning med op mod 70 procent mens kommende generationer som minimum holdes fri af øget gæld frem mod 2030. Vi skal omstille os på en måde, hvor vi sikrer konkurrencekraft og bevarer virksomheder og arbejdspladser i Danmark, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Da Dansk Industri i 2012 første gang lancerede en fuldt finansieret plan for dansk økonomi – den daværende 2020-plan – var det første gang nogen uden for de politiske partier kunne fremvise en sådan.

Siden udkom i 2014 en 2025-plan, og begge planer har været grundstammen i DI’s politiske arbejde. Meget af planernes indhold er blevet ført ud i livet, og de enkelte dele udgør en rette­snor for DI’s indsatser og medarbejdere og bliver løbende spillet ind i den politiske debat.

Nu er DI så klar med en spritny plan. Denne gang ser den helt frem til 2030, og – som noget helt nyt – har planen indarbejdet en dansk indsats mod klimaforandringer som en grundsten i opbygningen af planen.

- Modvirkning af klimaforandringer skal være topprioritet i det danske samfund. Vi konstaterer med glæde, at den nye regering har sat et ekstremt ambitiøst mål om reduktion af den danske CO2-udledning med 70 procent i 2030, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

DI har regnet på muligheder og omkostninger, og 2030-planen leverer konkrete forslag, der reducerer CO2-udledningen med mindst 65 procent.

- Hvis vi skal helt op på de 70 procent, kræver det massive investeringer i forskning og udvikling og helt nye samfundsøkonomisk ansvarlige løsninger, der ikke kendes i dag. Det ansvar og de muligheder samarbejder vi meget gerne med politikerne om, siger direktøren.

Artiklen fortsætter under billedet 

Nyt pejlemærke for DI: Grøn vækst

DI Business magasin om grøn vækst som nyt pejlemærke for DI

Magasinet DI Business nr 7 2019 har fokus på grøn vækst som nyt pejlemærke for DI. Læs om virksomheders indsatser og udfordringer, interview med energi- og klimaminister Dan Jørgensen (S), om unges tilgang til klimaforandringer og virksomheder og meget meget mere. Klik her for at læse online

Foto: Belle Djerberg
Vi skal vælge de mest effektive og billigste løsninger, som bedst muligt understøtter et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Klimaindsats skal give Danmark indtægter

Realisme er dog også vigtigt, påpeger Lars Sandahl Sørensen. Den nødvendige og omfattende omstilling i visse virksomheder og brancher vil blive udfordrende og dyrt for samfundet. Vi skal indfase ændringerne, så det skaber en positiv udvikling og minimerer de negative konsekvenser.

- Derfor skal vi vælge de mest effektive og billigste løsninger, som bedst muligt understøtter et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Danmark er jo en knappenål i forhold til andre nationer. Vi skal omstille os på en måde, hvor vi sikrer global konkurrencekraft og bevarer virksomheder og arbejdspladser i Danmark, siger DI-chefen.

Han påpeger, at Danmark i globalt perspektiv er meget langt fremme med at udvikle de løsninger, der kan hjælpe hele kloden med at begrænse klimaforandringerne.

- Det gælder især på områder som grøn energi, energieffektivisering, køling, opvarmning og fødevareproduktion med minimeret ressourceforbrug. Mange af sektorerne hænger sammen, og helhedsløsningerne er vores styrke på det globale marked, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han peger blandt andet på, at et land som Indien, der for eksempel ser til Danmark for at finde løsninger fra rådgivende ingeniører, fra vandsektoren, fra køleindustrien, energiproduktion og meget andet.

- Ligeså vigtigt som det er, at vi i Danmark selvfølgelig begrænser vores egen klima­belastning. Ligeså vigtigt er det, at vi gør det i offentlig-private samarbejder, der kan vise vejen for verden og skabe yderligere indtægter, arbejdspladser og vækst i Danmark, siger direktøren.

Læs også: COWI: Fri data baner vej for klimamål

Mere end 150 konkrete initiativer

På den vis er cirklen sluttet til de øvrige tre mål i 2030:

Dansk velstand skal være øget med mindst 110 mia. kr. i 2030.

Mindst 120.000 flere skal have arbejde i den private sektor.

Der skal – som minimum – være balance i de offentlige budgetter, så kommende generationer ikke skal slås med øget gæld.

Disse målsætninger bakkes i planen op af mere end 150 konkrete politiske anbefalinger, der er fuldt finansierede.

Samlet afsætter DI 16 mia. kr. til grøn omstilling, 12 mia. kr. til investeringer i fremtiden, 26 mia. kr. til mere konkurrencedygtige virksomheder og 36 mia. kr. til offentlig velfærd.

DI’s plan vil fordoble råderummet i 2030 til 90 mia. kr., som DI prioriterer til ovenstående indsatser.

- Danmark skal fortsat være et land i balance. Alle danskere og virksomheder nyder godt af, at vi er et land, hvor offentlige goder som uddannelse, forskning, infrastruktur og sygehusvæsen fungerer. For at bevare det er det helt nødvendigt, at vi også er verdens bedste land at drive virksomhed i. Den balance rammer 2030-planen ind i, og med den i hånden kan vi gå i dialog med politikere, organisationer og andre aktører om, hvordan vi videreudvikler et Danmark, som hele verden kan lade sig inspirere af, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Læs også: Nyt vækstteam skal gøre Danmark til verdens førende healthtech-nation

Fakta

Her kommer pengene fra

DI’s 2030 plan er finansieret af tre hovedkilder: 

Det finanspolitiske råderum:49 mia. kr. 

Arbejdsmarkedsreformer og omlægning af SU’en:22 mia. kr.

Effektiviseringer i det offentlige:20 mia. kr.

Det finanspolitiske råderum afhænger af en række forhold. Blandt andet er det afgørende, at et flertal i Folketinget bliver ved med at bakke op om de reformer om blandt andet tilbagetrækning, som allerede er vedtaget, og som Folketinget løbende skal videreføre. Det er også en forudsætning, at virksomhederne fremover kan tiltrække kvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Hele DI’s 2030 plan bliver offentliggjort mandag 16. september kl 06.00.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold