Claus Jensen (th), forbundsformand i Dansk Metal og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI opfordrer til at styrke investeringerne i dansk produktion.

Fotokollage: Aman Reehal
01.10.19 DIB Nyheder

”Vi skal investere i Danmark som produktionsland”

Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI, opfordrer regeringen og Folketinget til at prioritere investeringer i fremtidens produktion. På den måde investerer vi i fremtidens vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark, siger de.

Artiklen har også været bragt som kronik i Jyllandsposten

Siden 2013 er der over hele landet skabt 17.000 nye arbejdspladser i de danske fremstillingsvirksomheder. Det er en fremgang, der også skaber vækst i mange andre dele af vores erhvervsliv - for eksempel transport-, service- og rådgivningsvirksomhederne, som på forskellige måder arbejder sammen med fremstillingsvirksomhederne.

De nye arbejdspladser i fremstillingsvirksomhederne skaber således fundamentet for den velfærd, som vi har i Danmark. Når de danske virksomheder producerer vindmøller, pumper, legetøj, medicin og meget mere, skaber det eksport og indtjening til gavn for virksomhederne, de ansatte og samfundet. Dermed er det med til at finansiere vores børnehaver, skoler, plejehjem og hospitaler.

Læs også: Politikere jubler over flere industrijob

Potentialet er enormt, men det kræver, at vi får endnu mere effektive og bæredygtige produktionsvirksomheder, som kan fremstille fremtidens løsninger på de globale udfordringer, vi står overfor. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Made by MADE

Et af de initiativer, der har været med til at bidrage til fremgangen, er etableringen af foreningen MADE – Manufacturing Academy of Denmark. MADE blev dannet i 2013 af industrien, fonde, foreninger og forskningsmiljøer og har over seks år fået medfinansiering fra Danmarks Innovationsfond på over 140 mio. kr.

Visionen var at gøre Danmark til verdens førende produktionsland gennem forskning, innovation og uddannelse.

Kernen i MADE er et tæt samarbejde. Store og små virksomheder fra hele Danmark og alle brancher arbejder sammen med GTS’er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) og universiteter om at udvikle nye og smartere produktionsmetoder, så virksomhederne kan stå stærkere i den globale konkurrence.

Og de gode ambitioner er rent faktisk lykkedes. Flere virksomheder har allerede realiseret store effektiviseringsgevinster, og samtidig har vidensinstitutionerne fået indsigt i de nyeste problemstillinger og skabt nye videnskabelige gennembrud.

MADE er et godt eksempel på, at samspillet mellem virksomheder, universiteter og GTS’er bringer alle partnere videre. Det centrale er, at viden fra institutionerne kommer i spil i virksomhederne, og erfaringerne fra virksomhederne kommer i spil på videninstitutionerne. Det kan vi lære meget af på andre områder.

Læs også: MADE: 200 millioner kroner skal styrke produktion i Danmark

Vi kan skabe grønne løsninger

Det er afgørende, at vi fortsat forsker, udvikler og samarbejder. Vilkårene for moderne produktion forandrer sig hele tiden, og det skyldes i høj grad nye digitale og teknologiske nybrud og ikke mindst behovet for at udvikle nye bæredygtige løsninger.

Vi har muligheder for både at udvikle og skabe grønne løsninger - og ikke mindst samtidig skabe flere job i Danmark - gennem eksporten af nye løsninger. Potentialet er enormt, men det kræver, at vi får endnu  mere effektive og bæredygtige produktionsvirksomheder, som kan fremstille fremtidens løsninger på de globale udfordringer, vi står overfor.

Vi har heldigvis et godt udgangspunkt for at fortsætte udviklingen af produktion i Danmark og for at skabe og fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark.

Læs også: Troldtekt er produktions miraklet i Troldhede

Vi skal holde dampen oppe

Men hvis det skal lykkes, kræver det, at vi holder dampen oppe. Ikke mindst kræver det, at vi har større politiske ambitioner om investeringerne i forskning og udvikling. For mens de offentlige investeringer i forskning og udvikling er stagneret i Danmark, er andre lande langt mere ambitiøse.

De samlede investeringerne i forskning og udvikling har i en årrække udgjort knap 3 pct. af BNP i Danmark, mens de i lande som Sverige, Finland og Tyskland sigter væsentligt højere. Og hvis man ser på de offentlige investeringer på de tekniske og naturvidenskabelige forskningsområder, som i særlig grad er vigtige for virksomhederne, så anvender vi i Danmark kun 38 pct. af de offentlige midler, mens niveauet i lande som Tyskland, Schweiz og Finland er over 50 pct.

Det er også derfor, at Dansk Metal og DI er gået sammen med IDA - Ingeniørforeningen og Akademiet for Tekniske Videnskaber ATV og har dannet en forskningsalliance. Her peger vi i fællesskab på betydningen af at investere målrettet i forskning og udvikling – ikke mindst i den tekniske og naturvidenskabelige forskning.

Investeringer i forskning og udvikling af ny teknologi er investeringer i fremtiden. Det er investeringer, der har bidraget til, at Danmark har en styrkeposition som et af verdens mest avancerede produktionslande og eksportør af højkvalitetsprodukter til hele verden.

Vores fælles opfordring til regeringen og Folketinget er derfor at værne om den position ved at prioritere investeringer i fremtidens produktion. På den måde investerer vi i fremtidens vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark.

Læs også: Ny alliance vil sikre arbejdspladser og grønne løsninger gennem forskning

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold