"Hvis byggematerialer skal blive endnu grønnere, kræver det en ændring af bygningsreglementet," siger Sustainability Manager Louise Askær-Hune fra Stark Group, der er med i klimapartnerskabet for handel.

Foto: Stark Group
22.01.20 DIB Nyheder

Stark: Handelsvirksomheder har et kæmpe klimaansvar

Klimaindspark: Handel bestemmer, hvad og hvordan, der produceres - og hvordan varer emballeres og transporteres. Det giver et kæmpe klimaansvar. Og derfor arbejder Stark Group og virksomhederne i klimapartnerskabet for handel stenhårdt på at udbrede f.eks. miljømærkede produkter.

Byggekoncernen Stark Group har i mange år arbejdet intenst på at mindske klimaaftrykket ved blandt andet at planlægge kørsel, udskifte vognparken og øge genanvendelsen, siger Sustainability Manager Louise Askær-Hune, Stark Group, der er med i klimapartnerskabet for handel.

Hvad synes I om klimapartnerskaber?
- Det er et godt initiativ fra Regeringens side at invitere erhvervslivet ind i maskinrummet, så vi i samarbejde og på tværs af brancher, kan finde fremtidens løsning på klimaforandringerne. Vi har alle ét klart fælles mål – men vi kan ikke finde de helhedsorienterede løsningerne alene.

Har I forslag til Klimapartnerskabet for Handel?
- Selvom ”Handel” ikke er den store udleder af klimagasser, og endda på papiret er i mål, har vi et stort ansvar for de materialer, vi køber globalt og gør tilgængelige på markedet. Vi bliver på sigt nødt til at forholde os til klimaaftrykket i de produkter, vi sælger, fordi det er os i ”Handel”, der groft sagt bestemmer, hvad og hvordan der produceres- og hvordan varerne emballeres, transporteres og markedsføres.

Hvor langt kan klimapartnerskabet nå inden deadline i marts?
- Det er en stram tidsramme. I klimapartnerskabet drøfter vi emner, der er blevet arbejdet med i årevis - men det kan vise sig at være en god måde at skabe et større fremdrift på de bæredygtige tiltag – ikke mindst på længere sigt, ved at vi på tværs bliver enige om nogle fælles løsninger.

Hvad gør I selv for at begrænse CO2-udledningen?
- Vi har de sidste mange år arbejdet på at minimere vores eget klimaaftryk ved blandet andet at energioptimere vores forretninger, optimere vores kørselsplanlægning for at reducere brændstofforbruget, udskifte diesel trucks med el trucks, minimere vores affaldsmængder og øge genanvendelsesgraden.

- Men vi anerkender også, at vi har et stort ansvar for de produkter, vi indkøber og gør tilgængelige på det danske marked. Her arbejder vi med ansvarligt indkøb og leverandørstyring og med at udbrede kendskab til bæredygtige alternativer blandt vores kunder. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde miljømærkede og klimavenlige produkter samt rådgivning om bæredygtigt produktvalg som for eksempel understøtter certificeret bæredygtigt byggeri og øget cirkularitet.

Har I evt. forslag/tiltag, der kan inspirere uden for Danmark?
- I arbejdsgruppen ”klimaansvarlige værdikæder og sourcing” arbejder vi på forskellige forslag og tiltag, som vil have international berøring, da en stor del af vores produkter produceres udenfor Danmarks grænser. Derfor er jeg sikker på, at de løsninger vi finder frem til, vil kunne inspirere også udenfor Danmarks grænser.

- Derudover er det vigtigt, at de løsninger, vi finder frem til, ikke kun er danske løsninger men løsninger, der understøtter vores internationale snitflade og EU-krav. Løsningerne, der findes frem til gennem regeringens 13 klimapartnerskaber, vil forhåbentlig også inspirere løsningerne i EU’s Green Deal mod et CO2 neutral Europa 2050.

Er der behov for, at regeringen ændrer loven for at gøre handel grønnere?
- Handel af byggematerialer adskiller sig fra mange andre brancher, fordi indkøb ofte ikke foretages af slutbrugere men af dennes håndværker. Og her ser vi, at det stadig er undtagelsen, at kunderne stiller krav om bæredygtighed i valg af byggematerialer overfor håndværkeren. Pris er stadig den afgørende faktor for flertallet.

- En af grundene er, at bæredygtigt produktvalg ikke er en del af bygningsreglementet, som i dag kun fokuserer på energioptimering i brugsfasen. Der har i en årrække været arbejdet på en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet som på sigt forventes at blive obligatorisk. Vi forventer, at når denne bliver implementeret, vil der for alvor blive rykket på den grønne dagsorden mod grønnere indkøb af byggematerialer, siger Sustainability Manager Louise Askær-Hune, Stark Group.

Læs også: Kom med på DI Handels konference  Bæredygtig e-logistik

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen