Saint-Gobain Danmarks adm. direktør Mogens Nielsen er klar til at øge genbruget af blandt andet glas og gips i nye byggematerialer. Men virksomheden har ikke nok genbrugsmaterialer.

Foto: Saint-Gobain Danmark
31.01.20 DIB Nyheder

Industridirektør: Højere skatter kan bremse grøn omstilling

Saint-Gobain i Danmark har tryk på den grønne omstilling. Adm. direktør Mogens Nielsen opfordrer regeringen til at være varsom med nye skatter og afgifter, der i værste fald kan bremse klimaindsatsen eller rykke produktion ud af Danmark.

Gipsplader, isolering og leca-sten er væsentlige byggeklodser i talrige ejendomme. Fremstillingen af byggematerialer er energikrævende og vejer derfor tungt i Danmarks CO2-regnskab.

Derfor har Saint-Gobain Danmark, er en af landets største producenter af byggematerialer, fuld fokus på en grøn omstilling, hvor det overordnede mål er at blive CO2-neutral i 2050, fortæller adm. direktør Mogens Nielsen.

Men skulle regeringen i indsatsen for at nå et klimamål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent indføre nye skatter og afgifter risikerer det at bremse den omstilling.

- Hvis der kommer høje beskatninger rettet mod erhvervslivet, er der en reel risiko for, at virksomheder enten ikke har råd til at investere det nødvendige i at minimere udledning, eller at det kan blive nødvendigt at holde produktionen nede, siger Mogens Nielsen og tilføjer:

- Sker det, kan det være ensbetydende med at produktion i stedet sker uden for Danmark, hvor den miljømæssige belastning samlet set ofte vil ende med at være større. Det er afgørende at have et globalt blik på løsningsmodellerne. Det betyder blandt andet, at vi skal bevare konkurrencekraften i Danmark og sikre, at lokale producenter ikke er værre stillet end internationale konkurrenter. 

Læs også: Kridt udfordrer Aalborg Portlands klima-indsats

Bæredygtighed er en bærende del af vores forretning og strategi. Konkret overgik vi i 2018 til 100 procent grøn strøm for alle vores fabrikker i Danmark. Mogens Nielsen, adm. direktør, Saint-Gobain Danmark

Eksport af grønne løsninger

Har regeringen blik for det globale, vil det samtidig styrke danske virksomheders mulighed for at eksportere de grønne løsninger, der bliver udviklet, mener Mogens Nielsen.

Blandt incitamenter fra politikerne anbefaler direktøren, at det i stedet bliver mere attraktivt at bruge overskudsvarmen fra industrien.

- Som det er nu, tilskynder det eksisterende regelværk ikke til at overskudsvarmen fra industrielle processer i Danmark benyttes i en grad, der er i nærheden af at indfri det potentiale, området har. Der er brug for en større lovmæssig klarhed og for at lovgivningen er baseret på et ønske om at udnytte varmen frem for på at få en ekstra skat, siger Mogens Nielsen.

Læs også: Nordic Sugar: Biogas er nøglen til vores grønne omstilling

Bifalder ambitiøst klimamål

Generelt bifalder Saint-Gobains direktør i Danmark målet om at skære 70 procent af CO2-udledningen i Danmark i 2030 og regeringens beslutning om at nedsætte 13 klimapartnerskaber, der kan bidrage med løsninger.  

- Som land og som industri kender vi mange af vejene til målet, men der samtidig også områder, hvor den grønne omstilling står mere usikkert. Det er positivt, at vi arbejder bredt om at bidrage til løsningerne, siger Mogens Nielsen og fortsætter:

Fremadrettet bliver det afgørende med klare definitioner, og at alle interessenter – politikere, industrien, medierne, forbrugerne – styrer efter fakta, og hele tiden har det store billede for øje. 

Saint-Gobain Danmark er med i klimapartnerskabet for de mest CO2-udledende virksomheder. Mogens Nielsen ser gode muligheder i dette arbejde.

- Vi mener, det er et vigtigt arbejde, der ligger i klimapartnerskabet. Det afgørende er, at vi får afdækket potentialet, tænker holistisk og sikrer et godt fundament for det videre arbejde, siger han.   

Læs også: 600 grader varme sten skal løse klimaudfordring

Mange tiltag hos Saint-Gobain

Saint-Gobain har mange initiativer i gang for at indfri koncernens egne ambitioner om at være CO2-neutral i 2050.

- Vi er godt i gang med den rejse, fordi bæredygtighed er en bærende del af vores forretning og strategi.Konkret overgik vi i2018 til 100 procent grøn strøm for alle vores fabrikker i Danmark, og så er Leca-fabrikken i Hinge i sidste fase af et stort biomasseprojekt til 110 mio. kr., der betyder, at fabrikkens erstatter fossile brændstoffer med biomasse, siger Mogens Nielsen.

Biomasse vil halvere den årlige CO2-udledning fra fabrikken. Samtidig vil det på sigt være muligt at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme.

Læs også: JJW Arkitekter renoverer og genanvender i byggeriet

Mangler genbrugsmaterialer

Samlet udleder Saint-Gobains forretninger i Danmark 130.000 ton CO2 om året

- Som en del af vores produktions-setup tager vi så meget returgips til vores gipspladeproduktion og genbrugsglas til vores glasuldsproduktion, vi kan få fat i, hvilket er en direkte kilde til at spare CO2. Udfordringen er imidlertid at få nok genbrugsmateriale, tilføjer Mogens Nielsen.

I produktionen af byggematerialer ser Saint-Gobain også på mulighederne for at bruge mere el i stedet for gas samt mindske energiforbruget ved tørringen af byggematerialer.

- Vi arbejder hele tiden på at forbedre det miljømæssige aftryk – både i selve produktionen men også i forhold til materialernes påvirkning efter de forlader fabrikken. Eksempelvis ser vi på, hvordan vi kan holde aftrykket nede i forbindelse med logistik og transport, hvor ikke mindst komprimering, vægt og afstand spiller en rolle, samt på materialernes ydeevne, når de er i brug, forklarer Mogens Nielsen.

Læs også: Virksomheder former grøn fremtid hos Rockwool

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk

Relateret indhold