Nordic Sugar har en begrænset produktionsperiode på fire måneder om året. Resten af året er der en overproduktion af biogas, som kan sendes ud i det landsdækkende gasnet, så andre gaskunder kan få gavn af den klimavenlige gas.

Foto: Nordic Sugar
21.01.20 DIB Nyheder

Sukkergigant: Biogas er nøglen til vores grønne omstilling

Affald fra Nordic Sugars sukkerroer giver gyldne muligheder for produktion af biogas hele året. Evida og Energinet undersøger nu potentialet i at forbinde sukkerfabrikken med Danmarks gasnet.

Nordic Sugar A/S har fuld tryk på sukkerfabrikker på Lolland og Falster fire måneder om året og er klar til at levere en massiv grøn omstilling, der kan bidrage til at nedbringe Danmarks mest energikrævende virksomheders udledning af CO2.

Men det kræver en vigtig ting – nemlig en gasledning som kobler de to fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster til det danske netværk af naturgas.

Og det skal en ny analyse nu kortlægge potentialet for. Virksomhederne Energinet og Evida i samarbejde med Nature Energy og SEAS-NVE samt Lolland og Guldborgsund Kommune har således tirsdag søsat et forprojekt, der skal undersøge mulighederne for grøn omstilling baseret på lokal biogas.

Nordic Sugars adm. direktør Jesper Thomassen ser frem til resultatet af denne analyse.

- Hvis vi skal lave en grøn løsning fremadrettet, så tror vi på biogassen. Men det kræver en vekselvirkning med det lokale gasnet, hvor vi også kan bidrage med biogas til andre i lokalområdet samtidig med, at vi får adgang til naturgas, siger han.

En fast forbindelse til et gasnet gør det muligt og rentabelt at udnytte roetoppe og andre restprodukter fra biomasse og dermed producere biogas hele året.

Evidas driftsdirektør, Søren Hylleberg, ser både potentiale i at genbruge bioaffald fra sukkerroerne og fra landbruget på øerne.

- Derfor er det nærliggende at se på, om vi kan skabe en cirkulær grøn løsning for Nordic Sugar, siger Søren Hylleberg.

Læs mere om forundersøgelsen her 

Stort potentiale i roeaffald

Virksomheden har tilstrækkeligt energiindhold i affaldet fra sukkerroer til at dække hovedparten af fabrikkernes energiforbrug med biogas. Men da produktionen af sukker er begrænset til fire måneder om året, vil virksomheden kunne levere biogas til gasnettet i resten af perioden. Nordic Sugar producerer årligt ca. 400.000 ton sukker, og bruger så meget energi i processen, at der udledes 200.000 ton CO2.

Nordic Sugar bruger allerede biogas fra egne anlæg svarende til 5 procent af det samlede energiforbrug.

- Det vil være oplagt at anvende roeaffald og andet organisk materiale fra eksempelvis landmænd i området til at øge produktionen af biogas. På den måde vil vi kunne droppe kul og olie som energikilde. Men det kræver, at biogassen kan sendes ud i et netværk hele året, fordi vi har kun brug for energien til selve produktionen af sukker tre-fire måneder, fortæller Jesper Thomassen.

Det vil være oplagt at anvende roeaffald og andet organisk materiale fra eksempelvis landmænd i området til at øge produktionen af biogas. Jesper Thomassen, adm. direktør, Nordic Sugar

Nødvendigt med stor investering

En kobling til gasnettet vil sikre, at det overskydende grønne energi vil kunne bruges andre steder, mens Nordic Sugar med sikkerhed får nok energi, når først fabrikkerne kører på fuld damp.

- Kan vi skifte til naturgas som brændsel, vil vi være tæt på en reduktion på 70 procent sammenlignet med 1990. Vi har dog ikke gasnettet på Lolland-Falster, og i 2050 skal vi jo også gerne være klimaneutrale, siger sukkerfabrikkernes direktør.

Overgangen til grøn energi er dog ikke gratis. Samlet kan investeringerne nå op omkring en milliard kroner, hvoraf en del af beløbet skal bruges på at  bygge nye biogas-anlæg. Naturgas-koblingen kan også blive afgørende for virksomhedens fremtidsperspektiver, pointerer Jesper Thomassen.

- Uden en kobling til netværket er der reelt en risiko for at danske fabrikker taber konkurrencen, for andre sukkerfabrikker i Europa har adgang til naturgas, og elektricitet egner sig ikke til produktion af sukker, siger han. 

Indspark til klimapartnerskab

Nordic Sugars forslag til grøn omstilling indgår i regeringens arbejde med at nå målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030. Virksomheden er med i klimapartnerskabet for energitung industri, der har samlet landets største udledere af CO2. Jesper Thomassen er med i partnerskabets formandskab, der anføres af Aalborg Portlands direktør Michael Lundgaard Thomsen.

Med en reduktion af CO2 udslippet på over 50 procent siden 1990 er Nordic Sugar faktisk langt i forhold til det overordnede mål om 70 procents reduktion fra netop 1990 til 2030. Hovedparten af den fremgang skyldes en omfattende konsolidering, hvor antallet af fabrikker er skåret fra fem til to, hvilket sammen med en række investeringer har gjort produktionen mere energieffektiv. 

Læs også: Direktør: Vi skal bygge træhuse i seks etager

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold