"Vi tror på, at vi skal starte med teknologi, hvor de nuværende motorer kan anvendes og dernæst en gradvis fornyelse i takt med, at nye teknologier bliver økonomisk rentable," sagde Peter B. Jepsen, erhvervspolitisk direktør i Danske Fragtmænd ved en konference om fremtidens drivmidler.

15.01.20 DIB Nyheder

”Vi skifter ikke bare 1.600 lastbiler ud”

Det kræver massive investeringer at flytte verdens transport fra sort til grøn energi. Luft, land og sø blev klogere på mulighederne, da Transport- og Boligministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Erhvervsministeriet, DI Transport, Brancheforeningen Dansk Luftfart og Dansk Erhverv inviterede til konference i Industriens Hus.

”Vi har 1.600 lastbiler, og vi  skifter ikke dem alle sammen ud i 2025, når der kommer en ny og bedre teknologi i 2030”.

Sådan sagde Peter B. Jepsen, erhvervspolitisk direktør i Danske Fragtmænd, efter at en række forskere i et par timer havde fortalt en forsamling af interessenter fra klimapartnerskaberne for luft, land og sø om fremtidens muligheder for drivmidler.

Blandt mulighederne var de fleste enige om, at elektrofuel, hvor strøm og brint kombineres med CO2 fra biogasproduktionen, er den grønneste.

Bøvlet er, at den også er ret dyr, og der går en årrække, før den bliver attraktiv for især landtransporten. Deraf Peter B. Jepsens kommentar, der gav forsamlingen et vink med en vognstang om, at økonomiske hensyn ikke kan tages ud af ligningen om den grønne omstilling.

- Vi er i international konkurrence og har en fortjenstmargin på knap 3 procent. Selv vores største kunder vil skele til prisen, når de køber transport. Derfor kan vi ikke bare gå forrest med et omfattende omkostningsspring for vores ydelser. Vi tror på, at vi skal starte med teknologi, hvor de nuværende motorer kan anvendes og dernæst en gradvis fornyelse i takt med, at nye teknologier bliver økonomisk rentable, sagde Peter B. Jepsen.

Læs også: Bildæk, korkpropper og colaflasker genfødes på kontoret

Grundlæggende er vi nødt til at udvikle teknologi, der kan konkurrere på pris. Michael Svane, Branchedirektør

Selvforsyning er vigtig for Engelbrecht

Konferencen blev skudt i gang af transportminister Benny Engelbrecht (S), der pointerede, at den grønne omstilling også er et spørgsmål om selvforsyning.

- Mange her vil nok kunne huske de bilfrie søndage og oliekrisen. Vi skal skabe grøn omstilling, så vi bliver selvforsynende, så vi kan sikre øget mobilitet og så vi bliver verdensførende i udvikling af teknologi med ubegrænsede ressourcer, der kan begrænse klimaforandringerne, sagde Benny Engelbrecht.

Han glædede sig over, at et bredt flertal af Folketinget inden længe ventes at stemme for klimaloven, hvor målet er 70 procents reduktion af klimagasser inden 2030.

- Det gør det langt lettere for erhvervslivet at komme i gang, at vi i Danmark har både politikernes opbakning til omstillingen. Og vi har brug for det tætte samarbejde med erhvervslivet, så vi kan sikre vækst i samfundet og ikke sætter begrænsninger på transporten og mobiliteten, sagde Benny Engelbrecht, før han gav ordet videre til en række forskere, der kom for at præsentere både kortsigtede og langsigtede muligheder på transportområdet.

Læs også: Hvad er fremtidens brændstof?

Enige forskere: Kulstof er mangelvaren

Alle forskerne talte varmt om fordelene ved teknologien på hver deres forskningsområde, så det som tilhører kunne være svært at afgøre, om det ene var bedre end det andet.

Men en ting var alle forskerne enige om: Der er ikke mangel på mulige energikilder. Begrænsningen ligger i mangel på kulstof.

- Der er fordele og ulemper ved alle teknologier. Det vi skal sikre os er, at vi ikke tænker snævert i lavere udledning af klimagasser, men tænker det ind i sammenhæng, hvor samfundet som helhed har gavn af det. Fx så vi ikke bruger løs af biomasse på en måde, der betyder, at vi sætter yderligere pres på biodiversiteten, sagde Henrik Wenzel, Professor, centerleder, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på Syddansk Universitet, SDU.

Læs også: I 2027 kan du flyve på kolort

Hvem vil betale?

Der var også enighed blandt forskerne om, at alle de grønne løsninger foreløbig er dyrere at anvende end fossil brændsel.

Flere af dem forventede, at nogle teknologier hen ad vejen vil kunne bruges til samme eller lavere priser end de fossile. Men branchedirektør Michael Svane, DI Transport, troede til gengæld ikke rigtig på, at transportkøberne umiddelbart  er parate til at betale en merpris for det grønne.

- Jeg tror ikke  - belært af erfaringen - at transportbranchen sådan bare kan regne med, at transportkøberne endsige forbrugerne generelt  vil tage pungen op af lommen og betale mere for transport eller varer for at transportbranchen kører grønt. I den offentlige sektor, der er en meget stor køber af transport, kan der måske være en vis villighed til at betale lidt mere. Men grundlæggende er vi nødt til at udvikle teknologi, der kan konkurrere på pris, sagde Michael Svane.

Læs også: Få del i grønne klima-milliarder: EU vil investere 7.500 mia. kr.

Klimafond kan gøre forskel

Den vurdering blev bakket op af Lars Wigelstorp Andersen, direktør for Public Affairs & Infrastructure i SAS.

- Vi har et produkt på hylderne, hvor du kan betale for grønt brændstof i tanken med en merpris på ca. 70 kr. pr. 20 minutter, du flyver. Men jeg kan godt afsløre, at det ikke er et produkt, der bliver revet ned af hylderne, sagde Lars Wigelstorp Andersen.

Begge de to herrer mente til gengæld, at den klimafond som luftfartsbranchen har foreslået, vil kunne gøre en forskel.

- Hvis vi opkræver et klimabidrag  på flyrejser fra Danmark og puljer dem i en fond, vil vi opbygge en kapital, der vil give en reel og robust tilskyndelse til en hurtigere  til investering i udvikling af de klimavenlige flybrændstoffer og bidrage til den  udvikling, der skal til for at sætte Danmark i førersædet på udviklingen, sagde Michael Svane.

Læs også: Lufthavnsdirektør: Partnerskab afgørende for grøn succes

El er vejen frem for kollektiv transport i byerne

Han understregede samtidig, at det er misvisende, hvis man ikke husker, at transportbranchen er sammensat af meget forskellige typer transport. Fx er det, der er løsningen for flybranchen, ikke nødvendigvis løsningen for den kollektive transport.

- Hvis den kollektive transport bliver dyrere, så risikerer vi, at flere fravælger den. Det vil være kontraproduktivt for den grønne omstilling og øge trængselsproblemerne, sagde Michael Svane.   

Han blev bakket op af Johnny B. Hansen, adm. direktør i busselskabet Umove. Han oplever, at det kan være endda meget svært at indgå i dialog med fx kommuner om løsninger, hvis de på forhånd har dannet sig et indtryk af, hvad der er den rigtige løsning.

- I byområderne er der ingen tvivl om, at omlægning til el som drivmiddel er den billigste og mest praktiske løsning. Alligevel tøver mange kommuner  og derfor er virkeligheden, at branchen må arbejde med korte kontrakter på 3 og 4 år, sagde Johnny B. Hansen.

Læs også: Det er dyrt, når busserne sidder fast i trafikken

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold